niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Zatrzymania  RSS
Wniosek ws. Banasia. Senator: Takie korelacje ??le wygl?daj?

Dodano: 23.07.2021 15:22 | 85 odsłon | 0 komentarzy

- Koincydencja czasowa tych dw??ch wydarze?? (wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK oraz zatrzymania syna Mariana Banasia - red.) budzi w?tpliwo??ci. Prokuratura powinna precyzyjnie poinformowa?, czym kierowa??a si? prowadz?c te czynno??ci w zasadzie w tym samym czasie - oceni?? senator i by??y prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Źródło: https:

Ranni policjanci i zatrzymania. Bilans demonstracji we Francji

Dodano: 01.05.2021 21:20 | 96 odsłon | 0 komentarzy


We Francji pokojowe pocz?tkowo demonstracje pierwszomajowe przekszta??ci??y si? w starcia policji z anarchistami z BlackBlok i uczestnikami ruchu ??????tych kamizelek. Funkcjonariusze zatrzymali w Pary??u 34 osoby, do t??umienia zamieszek u??yto gazu ??zawi?cego i armatek wodnych.

Źródło: https:

Walka o ??ycie dw??ch 7-latek. Zapl?ta??y si? w lin? na przedszkolnym placu zabaw

Dodano: 23.04.2021 14:20 | 97 odsłon | 0 komentarzy


Dramatyczna walka o ??ycie dw??jki dzieci z przedszkola w Szczecinie. U dziewczynek dosz??o do zatrzymania oddechu. Jedn? z 7-latek trzeba by??o reanimowa?. Na szcz???cie akcja ratunkowa powiod??a si? i dzieci s? w szpitalu.

Źródło: https:

Zatrzymania po kontrowersyjnym filmie w sieci

Dodano: 17.04.2021 15:47 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Tr??jka youtuber??w, kt??ra poni??a??a niepe??nosprawnego nastolatka w sieci, zosta??a zatrzymana na polecenie Prokuratury Okr?gowej w Szczecinie.

Źródło: https:

Bia??oru??: Koncentracja si?? milicji i liczne zatrzymania w Mi??sku

Dodano: 27.03.2021 15:33 | 101 odsłon | 0 komentarzy


W r????nych miejscach Mi??ska dosz??o do zatrzyma?? ?? twierdz? niezale??ne media na Bia??orusi. Od rana nap??ywa??y informacje o du??ej liczbie funkcjonariuszy i sprz?tu milicyjnego w bia??oruskiej stolicy w zwi?zku z zapowiedzian? przez opozycj? akcj? protestacyjn?.

Źródło: https:

Zatrzymania i ranni funkcjonariusze. Policja podsumowuje "Marsz o Wolno???"

Dodano: 21.03.2021 10:47 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Po sobotnim "Marszu o Wolno???" w Warszawie zostanie skierowanych blisko 800 wniosk??w do s?du o ukaranie i ponad p???? tysi?ca notatek do sanepidu - poinformowa?? rzecznik Komendanta Sto??ecznego Policji nadkom. Sylwester Marczak. Sze??? os??b zatrzymano, a czworo policjant??w zosta??o rannych.

Źródło: https:

Jak zatrzyma? fake newsy? Zastanowi? si?

Dodano: 17.03.2021 20:57 | 88 odsłon | 0 komentarzy


W dobie portali spo??eczno??ciowych i szybkiego obiegu informacji problem fake news??w staje si? trudny do rozwi?zania, a nieprawdziwe informacje rozsiewane dla r????nych cel??w wydaj? si? niemal niemo??liwe do zatrzymania. A jednak badacze z Massachusetts Institute of Technology przekonuj? na ??amach "Nature", ??e mo??na co?? z tym zrobi?. Wystarczy... przypomina? u??ytkownikom tych portali, by nie rozsy??ali k??amstw. Zbyt pi?kne, by mog??o by? prawdziwe? Niekoniecznie.

Źródło: https:

Czaputova: Ostatnie zatrzymania potwierdzaj? zarzuty Jana Kuciaka

Dodano: 21.02.2021 20:33 | 102 odsłon | 0 komentarzy


??Prezydent S??owacji Zuzana Czaputova o??wiadczy??a w niedziel?, w trzeci? rocznic? zamordowania dziennikarza ??ledczego Jana Kuciaka, ??e ostatnie zatrzymania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwo??ci, policji i prokuratury potwierdzaj? podejrzenia, o kt??rych ten pisa??.

Protesty w obronie Nawalnego. Zatrzymano ponad 500 os??b

Dodano: 02.02.2021 22:15 | 111 odsłon | 0 komentarzy


Policja zatrzyma??a ponad 500 os??b podczas protest??w w obronie Aleksieja Nawalnego - podaje Reuters, powo??uj?c si? na niezale??ny portal OWD-Info, kt??ry monitoruje zatrzymania w Rosji. Wobec opozycjonisty s?d orzek?? wcze??niej bezwzgl?dne wykonanie kary wi?zienia.

Źródło: https:

S?dy maj? coraz wi?cej pracy z zatrzymaniami podczas protest??w

Dodano: 01.02.2021 18:07 | 108 odsłon | 0 komentarzy

S?dy wci??? rozpatruj? za??alenia na zatrzymania z 2020 r. A pracy im przybywa.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone