czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Zamachy  RSS
Oficyna publikuj?ca Mentzena i Brauna wyda??a bibli? terroryst??w

Dodano: 12.08.2021 18:33 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Oficyna, w kt??rej publikuj? politycy Konfederacji, wyda??a ksi???k? b?d?c? inspiracj? dla sprawc??w zamach??w na tle rasistowskim.

Źródło: https:

Zamach bombowy na szko??? w Kabulu. 55 zabitych i 150 rannych

Dodano: 08.05.2021 22:08 | 91 odsłon | 0 komentarzy


55 os??b zgin???o, a ponad 150 zosta??o rannych w wybuchu samochodu pu??apki i eksplozjach wymierzonych w jedn? ze szk???? w stolicy Afganistanu, Kabulu - informuje agencja Reutera, opieraj?c si? na ??r??d??ach w si??ach bezpiecze??stwa.

?ukaszenka: Na zamach na mnie przeznaczono 10 mln dolar??w

Dodano: 24.04.2021 18:24 | 70 odsłon | 0 komentarzy


Wed??ug Alaksandra ?ukaszenki organizatorzy zamachu na niego i jego rodzin? mieli przeznaczy? na ten cel 10 mln dolar??w. Doda??, ??e do napadu mia??o doj??? w jego podmiejskiej rezydencji - poda??a oficjalna agencja Bie??TA.

Źródło: https:

Za wolno??? s??owa wasz? i nasz?

Dodano: 17.03.2021 18:32 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Pozywanie do s?d??w przychylnych w??adzy dziennikarzy uwa??a ona za zamach na wolno??? s??owa. Niestety, w drug? stron? to nie dzia??a. A przecie?? powinno.

Tego nie dowiedzieliby??my si? bez dost?pu do informacji publicznej

Dodano: 08.03.2021 8:43 | 73 odsłon | 0 komentarzy


Czy to koniec jawno??ci w??adz publicznych? Tak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ocenia wniosek, jaki 16 lutego Pierwsza Prezes SN Ma??gorzata Manowska z??o??y??a do TK. Prof. Manowska pisze w nim o uznanie za niekonstytucyjne przepis??w ustawy o dost?pie do informacji publicznej. Eksperci alarmuj?, ??e to "krok do autorytaryzmu" i "zamach na jawno??? ??ycia publicznego". "To prezent dla rz?dz?cej wi?kszo??ci" - ocenia Helsi??ska Fundacja Praw Cz??owieka. A my przypominamy, o kt??rych aferach nie wiedzieliby??my, gdyby nie dost?p do informacji publicznej.

"Demokratyczna wi?kszo??? w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media"

Dodano: 11.02.2021 20:12 | 105 odsłon | 0 komentarzy


Wzywam rz?dz?cych do wycofania si? ze z??ego projektu ws. podatku reklamowego, demokratyczna wi?kszo??? w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media, kt??re s? fundamentem demokracji - powiedzia?? marsza??ek Senatu Tomasz Grodzki.

Źródło: https:

Dwa lata po zab??jstwie Adamowicza. Nienawi??? ma si? dobrze

Dodano: 12.01.2021 15:53 | 98 odsłon | 0 komentarzy

- Brak procesu mordercy Paw??a Adamowicza jest bulwersuj?cy. A nienawi??? ?? wbrew nadziejom z tamtych dni ?? jest ca??y czas w przestrzeni publicznej. I ma si? dobrze dzi?ki politykom, TVP i mediom to??samo??ciowym ?? m??wi Micha?? Szu??drzy??ski, zast?pca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej". Dwa lata temu (13.01.2019) w trakcie fina??u Wielkiej Orkiestry ??wi?tecznej Pomocy w Gda??sku zosta?? zaatakowany prezydent Pawe?? Adamowicz. Dzie?? p????niej zmar?? wskutek odniesionych ran. Sprawca zamachu Stefan W.

Źródło: https:

Szczepienia znanych poza kolejno??ci?. Odwo??ana dr Trzepla: Uczyniono ze mnie koz??a ofiarnego

Dodano: 10.01.2021 8:00 | 93 odsłon | 0 komentarzy


??Dla nas najwa??niejsze by??o wykorzystanie 100 proc. szczepionek tak, aby nie zmarnowa? ani jednej. To o to nas prosi?? NFZ" - pisze w o??wiadczeniu dr n. med. Ewa Trzepla, kt??r? odwo??ano ze stanowiska prezesa Centrum Medycznego WUM. Decyzja by??a pok??osiem zamieszania ws. szczepie?? przeciwko Covid-19. Pod koniec grudnia wysz??o na jaw, ??e w warszawskiej plac??wce zaszczepiono poza kolejno??ci? szereg os??b kultury i polityki. "Cho? pracowa??am z oddaniem i w najlepszej wierze - uczyniono ze mnie tak zwanego koz??a ofiarnego i dosz??o do zamachu na...

Źródło: https:

Zamach nad Lockerbie. Konstruktor bomby po latach us??ysza?? zarzuty

Dodano: 21.12.2020 20:52 | 110 odsłon | 0 komentarzy


Abu Agila Mohammad Masud Cheir al-Marimi us??ysza?? zarzuty w zwi?zku z przygotowaniem zamachu bombowego na samolot ameryka??skich linii Pan Am, kt??ry wybuch?? nad szkockim Lockerbie w grudniu 1988 r. Zgin???o wtedy 259 pasa??er??w i cz??onk??w za??ogi jumbo-jeta oraz 11 ludzi na ziemi.

Źródło: https:

Eksplozja i strza??y. Zamach na znanego naukowca nuklearnego w Iranie

Dodano: 27.11.2020 17:17 | 128 odsłon | 0 komentarzy


Znany ira??ski naukowiec ds. nuklearnych Mohsen Fakhrizadeh zmar?? w pi?tek w szpitalu po zamachu na jego ??ycie nieopodal Teheranu - poinformowa?? ira??ski resort obrony. Fakhrizadeh zosta?? ci???ko ranny wskutek eksplozji jego samochodu i strza????w, oddanych w jego kierunku.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone