poniedziałek, 24 stycznia 2022 r.  Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Wiadomości z tagiem Wzrok  RSS
Rekordowo wysoki Fundusz Ko??cielny

Dodano: 22.06.2021 18:18 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Zas??b, z kt??rego pa??stwo finansuje m.in. sk??adki ksi???y, wzr??s?? do rekordowego poziomu. Jego likwidacji b?d?? przekszta??cenia chce wi?kszo??? opozycji.

Tagi: Finanse, Wzrok
Źródło: https:

Wzrost poparcia dla PiS, prawie ca??a opozycja ze spadkami

Dodano: 18.06.2021 17:17 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Zjednoczona Prawica mo??e liczy? na poparcie 35,6 proc. Polak??w - wynika z najnowszego sonda??u CBOS.

Źródło: https:

Zn??w wzrost liczby nowych zaka??e??. Zmar??o ponad 100 os??b

Dodano: 09.06.2021 9:11 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Ostatniej doby potwierdzono w Polsce 428 nowych przypadk??w zaka??enia koronawirusem. Zmar??o 108 pacjent??w. Najnowszy komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Tagi: Zdrowie, Wzrok
Źródło: https:

Rewolucja medyczna. Pacjent odzyska?? wzrok dzi?ki genom wodorost??w

Dodano: 26.05.2021 6:42 | 64 odsłon | 0 komentarzy


Po raz pierwszy na ??wiecie osoba niewidoma odzyska??a cz???ciowo wzrok dzi?ki wstrzykni?ciu do oczu gen??w wodorost??w. Poinformowa??a o tym ekipa naukowc??w z Francji, Stan??w Zjednoczonych i Szwajcarii, kt??ra dokona??a tego osi?gni?cia w Pary??u.

Źródło: https:

Budka: To PiS-owski nie??ad, a nie polski ??ad

Dodano: 16.05.2021 13:45 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Rz?d poni??s?? fiasko w kwestii walki z pandemi?. Mamy najwi?kszy w UE wzrost ponadnormatywnych ??mierci. W zesz??ym roku w Polsce zmar??o najwi?cej os??b od czas??w II Wojny ??wiatowej!- twierdzi Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej.

Źródło: https:

Koty uwielbiaj? siedzie? r??wnie?? w nieistniej?cych pude??kach

Dodano: 07.05.2021 18:50 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Kto ma kota albo koty cho? troch? zna, ten wie, ??e kochaj? siedzie? w pude??kach. Wszelkich, ale najlepiej ciasnych. Wyja??nie?? tego zjawiska mo??e by? wiele ?? kilka najcz?stszych Ola opisa??a w tym tek??cie. Kolejnym mo??e by? kiepski wzrok kot??w. Tak tak, koty s? dalekowidzami, natomiast na kilkana??cie centymetr??w od w??asnego nosa widz? naprawd? niewiele. Jedna [...]

Tagi: NATO, Koty, Wzrok
Źródło: https:

Wzrost liczby zaka??e?? tydzie?? do tygodnia o ponad 21 proc.

Dodano: 12.04.2021 9:25 | 52 odsłon | 0 komentarzy

W ci?gu ostatniej doby zaka??enie koronawirusem potwierdzono u 12013 os??b. Zmar??o 61 os??b, w tym 15 bez chor??b towarzysz?cych - poniedzia??kowy komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Tagi: Zdrowie, Wzrok
Źródło: https:

Badanie: Coraz wi?cej Polak??w deklaruje pogl?dy lewicowe

Dodano: 24.03.2021 14:05 | 51 odsłon | 0 komentarzy

W ci?gu ostatnich 22 miesi?cy w Polsce nast?pi?? wzrost poparcia dla pogl?d??w lewicowych i spadek - dla prawicowych - wynika z ankiet Instytutu Bada?? Spraw Publicznych.

Źródło: https:

Dlaczego m??odzie?? staje si? coraz bardziej lewicowa?

Dodano: 18.03.2021 11:19 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Po raz pierwszy od ponad 20 lat wi?kszy odsetek m??odych ludzi deklaruje pogl?dy lewicowe ni?? prawicowe. To najwy??szy wynik w historii bada?? spo??ecznych prowadzonych przez CBOS. Gwa??towny wzrost nast?pi?? w latach 2019-2020, kiedy z lewic? uto??sami??o si? a?? 30 proc. badanych. Czy zmiana dotyczy tylko sfery obyczajowej, a mo??e to skutek liberalnej polityki gospodarczej kolejnych rz?d??w, zaniedba?? dotycz?cych regulacji na rynku pracy oraz kiepskiej polityki mieszkaniowej? Z Janem ??piewakiem,...

Prof. Gut: Du??y wzrost zaka??e?? koronawirusem to efekt braku odpowiedzialno??ci m??odszych ludzi

Dodano: 13.03.2021 15:57 | 50 odsłon | 0 komentarzy


Du??y wzrost zaka??e?? koronawirusem to m.in. efekt braku odpowiedzialno??ci m??odszych rocznik??w, kt??re najmniej dostosowa??y si? do przyj?tych regu?? ostro??no??ciowych - powiedzia?? Polskiej Agencji Prasowej wirusolog prof. W??odzimierz Gut.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone