czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Wyroki  RSS
Zanim znowu padnie strza??

Dodano: 27.07.2021 20:00 | 52 odsłon | 0 komentarzy

Prawic? czeka wewn?trzne starcie, czy wykona? wyrok TSUE.

Tagi: Wyroki
Źródło: https:

Powr??t Tuska - chyba mu si? jednak chce

Dodano: 04.07.2021 15:59 | 47 odsłon | 0 komentarzy

W Platformie euforia. Nadzwyczajny wigor i nadzieja. Aleksander Macedo??ski powr??ci??. S? widoki na odwr??cenie nieprzychylnych w ostatnich latach wyrok??w losu.

Źródło: https:

W ??rod? Zbigniew Stonoga zostanie deportowany do Polski

Dodano: 01.06.2021 20:13 | 82 odsłon | 0 komentarzy


W ??rod? odb?dzie si? deportacja Zbigniewa Stonogi do Polski - poinformowa?? PAP adwokat Micha?? W???. To skutek wyroku amsterdamskiego s?du z 25 maja, kt??ry zdecydowa?? o wydaleniu Zbigniewa Stonogi (zgodzi?? si? na podanie nazwiska i wizerunku - PAP) z Holandii i wydanie go Polsce.

Korzenie lewicy

Dodano: 31.05.2021 18:09 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Lewicy wci??? si? wydaje, ??e istnieje wyborca post?powy i jednocze??nie socjalny. To mit. Je??li maj?c z PiS-em zgodno??? w sprawie socja??u, pogodzi si? z rol? przystawki, podpisze na siebie wyrok ??mierci.

Nawalny oskar??a w??adze wi?zienne o cenzur? gazet i ksi???ek

Dodano: 26.05.2021 21:33 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Odbywaj?cy wyrok wi?zienia rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny oskar??y?? w s?dzie w??adze wi?zienne o cenzur? przynoszonych mu gazet, budzenie w nocy i niedostarczanie wysy??anych mu ksi???ek.

Tagi: Wyroki
Źródło: https:

Prezes PiS: Opowie???, ??e mamy w praktyce zakaz aborcji to absurd

Dodano: 20.05.2021 16:52 | 69 odsłon | 0 komentarzy

- Postawiono tam? aborcji ze wzgl?du na zesp???? Downa i Turnera. Wielu z tych ludzi mo??e szcz???liwie ??y?. Tylko o to nam chodzi??o - powiedzia?? Jaros??aw Kaczy??ski, prezes Prawa i Sprawiedliwo??ci, komentuj?c w rozmowie z portalem Interia wyrok Trybuna??u Konstytucyjnego.

Źródło: https:

Zapad?? wa??ny wyrok ws. przetwarzania danych przez Facebooka

Dodano: 11.05.2021 19:49 | 93 odsłon | 0 komentarzy


Niemiecki urz?d ochrony danych osobowych tymczasowo zakaza?? we wtorek Facebookowi przetwarzania danych u??ytkownik??w aplikacji WhatsApp. Decyzja jest efektem wprowadzenia przez Facebooka zmiany warunk??w korzystania z us??ug nale???cego do firmy komunikatora.

Źródło: https:

Polska przegrywa w Trybunale Praw Cz??owieka. Wa??ny wyrok ws. TK

Dodano: 07.05.2021 13:09 | 75 odsłon | 0 komentarzy


Polska przegra??a w Europejskim Trybunale Praw Cz??owieka spraw? dot. Trybuna??u Konstytucyjnego: Trybuna?? w Strasburgu uzna??, ??e wybranie do sk??adu orzekaj?cego TK s?dziego-dublera by??o nieprawid??owe i m.in. naruszy??o prawo do rzetelnego procesu. Orzeczenia ETPCz nie uznaje prezes TK Julia Przy???bska: wed??ug niej, europejski Trybuna?? wyda?? je ??bez podstawy prawnej i poza kompetencjami?, za?? sam wyrok ??nie wywo??uje ??adnych skutk??w? prawnych.

Wa??na informacja nt. ryzyka zaka??enia koronawirusem po przyj?ciu 1. dawki szczepionki

Dodano: 30.04.2021 15:28 | 75 odsłon | 0 komentarzy


12 dni po pierwszej dawce szczepionek przeciw Covid-19 od firm Pfizer i AstraZeneca znacz?co maleje ryzyko zaka??enia - przekaza?? prezes Urz?du Rejestracji Produkt??w Leczniczych, Wyrob??w Medycznych i Produkt??w Biob??jczych Grzegorz Cessak.

Tagi: Wyroki, Firmy
Źródło: https:

Lekarzy Nawalnego nie wpuszczono do kolonii karnej

Dodano: 18.04.2021 22:13 | 64 odsłon | 0 komentarzy


Lekarze Aleksieja Nawalnego przyjechali w niedziel? do kolonii karnej w Pokrowie, gdzie opozycjonista odbywa wyrok pozbawienia wolno??ci. Nie zostali wpuszczeni do ??rodka. Nie spe??niono te?? ich pro??by, by mogli skontaktowa? si? z w??adzami wi?ziennymi.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone