piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Wypadki  RSS
Dlaczego boimy się wypadków lotniczych, a nie samochodowych? Winna jest dostępność umysłowa

Dodano: 19.11.2021 12:56 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Dlaczego bardziej boimy się wypadków lotniczych niż samochodowych? Drżymy przed atakiem rekina w ciepłym morzu, zamiast obawiać się utonięcia? Ubezpieczamy się od katastrof naturalnych zaraz po powodziach, ale rzadko - później? Odpowiada za to dostępność umysłowa, inaczej nazywana heurystyką dostępności. Dostępność umysłowa to uproszczona metoda wyciągania wniosków, na którą wciąż i wciąż nabierają się nasze [...]

Źródło: https:

Dzie?? Ksi???yca: Najja??niejszy obiekt nocnego nieba. Jak tam jest?

Dodano: 20.07.2021 10:55 | 97 odsłon | 0 komentarzy


Dzi?? Dzie?? Ksi???yca. Upami?tnia pierwsze l?dowanie cz??owieka na tym obiekcie 20 lipca 1969 roku. Ponad p???? wieku po tym, jak uda??o si? tam wys??a? ludzi, NASA zn??w planuje za??ogow? misj?, a Ksi???yc mia??by w przysz??o??ci sta? si? baz? wypadow? na inne planety.

W ?odzi i Poznaniu ??yje si? ??wietnie

Dodano: 11.07.2021 20:00 | 97 odsłon | 0 komentarzy

W ostatniej cz???ci sonda??u po??wi?conego jako??ci ??ycia w miastach i ocenie ich w??adz najlepiej wypada ???d??.

Resort infrastruktury nie widzi problemu z ??zakr?tem ??mierci?

Dodano: 27.06.2021 6:01 | 96 odsłon | 0 komentarzy

Na drodze ekspresowej S1 w Bielsku-Bia??ej dochodzi do wypadku ??rednio co 3 dni. To o wiele wi?cej ni?? na innych tego typu miejscach w kraju. Resort Infrastruktury problemu jednak nie widzi, co jasno podkre??li?? w odpowiedzi na przygotowan? interpolacj?.

Ostatnia pos??uga grabarki

Dodano: 18.06.2021 17:00 | 102 odsłon | 0 komentarzy

To genera?? uczyni?? z niej cz??onka. I to nie byle jakiego, a cz??onka przewodniego. Zas??u??ona to dzia??aczka, w partii od pocz?tku do ko??ca, samiutkiego ko??ca. No i jednak od pocz?tku, od jej powstania, to wa??ne. Zofia Grzyb prze??y??a PZPR, bra??a z ni? wszystkie wira??e dziej??w, na ??adnym nie wypad??a z sa??, ba, doczeka??a si? i awansowa??a do Biura Politycznego. Towarzyszka Zofia by??a pierwszym w historii cz??onkiem z macic?, kobiet? powiedzieliby??my kiedy??, ale teraz chyba nie wypada. Do politbiura...

Kierowcy zaczynaj? zwalnia?

Dodano: 16.06.2021 20:00 | 90 odsłon | 0 komentarzy

Nowe prawo dzia??a na wyobra??ni? kierowc??w. Zdejmuj? nog? z gazu, rzadziej trac? prawo jazdy za pr?dko???, a wypadk??w jest mniej.

Źródło: https:

O w??os od tragedii. Pirat drogowy us??ysza?? zarzuty

Dodano: 10.06.2021 14:58 | 106 odsłon | 0 komentarzy


Kierowca, kt??ry w R?dzinach w ??l?skiem na przej??ciu dla pieszych o ma??o nie rozjecha?? 4 os??b, by?? ju?? karany za spowodowanie ??miertelnego wypadku. M???czyzna us??ysza?? ju?? prokuratorskie zarzuty za niedzieln? jazd?. S?d zdecydowa?? dzi?? r??wnie?? o areszcie dla m???czyzny.

Wypadek awionetki na Podkarpaciu. 3 osoby ranne

Dodano: 06.06.2021 20:37 | 99 odsłon | 0 komentarzy


Awionetka rozbi??a si? w ??ernicy Wy??nej niedaleko Leska na Podkarpaciu. 3 osoby zosta??y ranne.

Po imprezie wdrapa?? si? na s??up energetyczny. 17-latek nie ??yje

Dodano: 06.06.2021 19:34 | 112 odsłon | 0 komentarzy


17-latek zmar?? po upadku ze s??upa ??redniego napi?cia w miejscowo??ci Rybna (woj. ??l?skie). Do wypadku dosz??o w sobot? p????nym wieczorem.

Wypadek w Jastarni. Dziecko zgin???o na oczach ojca

Dodano: 06.06.2021 17:18 | 111 odsłon | 0 komentarzy

Tragiczny wypadek w Jastarni na P????wyspie Helskim. Samoch??d wyje??d??aj?cy z parkingu potraci?? dwuletnie dziecko, kt??re zgin???o na miejscu.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone