czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Wynajem  RSS
50 lat temu Rafa?? Wojaczek pope??ni?? samob??jstwo

Dodano: 10.05.2021 23:01 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Dok??adnie 50 lat temu 26-letni poeta Rafa?? Wojaczek otru?? si? lekami w wynaj?tym pokoju we Wroc??awiu.

Wynajem kwater pod Tatrami? Policja sprawdza donosy

Dodano: 01.01.2021 10:12 | 91 odsłon | 0 komentarzy


Mimo obaw sylwestrowa noc pod Tatrami min???a do??? spokojnie. "Przeprowadzili??my tylko kilkana??cie interwencji dotycz?cych g????wnie zak????cenia ciszy nocnej, spo??ywania alkoholu w miejscu publicznym, grupowania si? i braku maseczki" - informuj? zakopia??scy policjanci. Mieli oni za to mas? interwencji zwi?zanych z nielegalnym wynajmowaniem kwater.

Źródło: https:

Czy wynajem d??ugoterminowy samochodu mo??e by? op??acaln? alternatyw? dla leasingu?

Dodano: 30.12.2020 15:19 | 140 odsłon | 0 komentarzy

Z d??ugoterminowego najmu samochod??w korzystaj? przede wszystkim przedsi?biorcy. W ostatnich latach ten spos??b pozyskania samochod??w do firmy sta?? si? atrakcyjn? alternatyw? dla leasingu i kredytu bankowego. Komu najbardziej op??aca si? zdecydowa? na to rozwi?zanie?

Źródło: https:

Onet: Syn Beaty Szyd??o mo??e korzysta? z gaj??wki za bezcen

Dodano: 06.10.2020 18:44 | 155 odsłon | 0 komentarzy


Nadle??nictwo Niepo??omice wynaj???o gaj??wk? te??ciowi syna Beaty Szyd??o. Syn by??ej szefowej rz?du jest jedn? z os??b, kt??re maj? prawo do korzystania z nieruchomo??ci - pisze Onet. Miesi?czna op??ata za wynajem budynku wynosi 388 z??.

Źródło: https:

Rz?d wynajmuje tanio

Dodano: 27.09.2020 18:36 | 129 odsłon | 0 komentarzy

Ponad po??ow? mieszka?? dla najwa??niejszych os??b w pa??stwie zajmuj? ci, kt??rym one nie przys??uguj?.

Źródło: https:

UOKiK: Zarzuty wobec przedsi?biorcw buduj?cych lokale na wynajem

Dodano: 10.09.2020 1:20 | 126 odsłon | 0 komentarzy

Prezes Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentw postawi? zarzuty Infinity Zieleniec Ski&Spa, CGA Invest oraz grupie Gent Holding - przedsi?biorcom buduj?cym lokale na wynajem - poinformowa? w ?rod? UOKiK. W?tpliwo?ci budzi m.in. sposb informowania o zasadach finansowania inwestycji.

Źródło: https:

W wynajmie d?ugoterminowym ca?y czas krluje diesel

Dodano: 09.08.2020 23:01 | 120 odsłon | 0 komentarzy

W tych trudnych czasach dla sektora automotive, okazuje si?, ?e wynajem d?ugoterminowy wychodzi z kryzysu obronn? r?k?. Pod koniec pierwszego p?rocza osi?gn?? on dodatni wynik +3,7 proc. w porwnaniu do tego samego okresu rok wcze?niej.

Źródło: https:

Flota Fiatw 500 dost?pna w wynajmie aut na minuty

Dodano: 04.07.2020 16:16 | 128 odsłon | 0 komentarzy

300 Fiatw 500 zasila flot? Panek CarSharing, firmy oferuj?cej wynajem samochodw na minuty za pomoc? telefonu komrkowego.

Źródło: https:

Firma brata Szumowskiego z dotacjami. Lek sprzeda komu chce

Dodano: 07.06.2020 17:46 | 118 odsłon | 0 komentarzy

Umowy OncoArendi z NCBR na znalezienie innowacyjnych lekw nie maj? klauzuli komercjalizacji w Polsce. Je?eli firma wynajdzie prze?omowy lek, mo?e go sprzeda? komu chce.

Źródło: https:

Wiemy, ile kosztowa? lot Antonowa do Polski

Dodano: 29.04.2020 18:07 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Za wynajem najwi?kszego samolotu transportowego ?wiata miedziowy gigant nie przep?aci?. Ukrai?cy zeszli z ceny, bo Polska chcia?a skorzysta? z us?ug kilka razy.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone