wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Wybory prezydenckie  RSS
Wybory prezydenckie: Tusk wyprzedza Kaczy??skiego i Ho??owni?

Dodano: 10.07.2021 6:17 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk uzyska??by najwi?cej g??os??w, gdyby pierwsza tura wybor??w prezydenckich odby??a si? w najbli??sz? niedziel? - wynika z sonda??u Instytutu Bada?? Pollster dla ??Super Expressu?.

Źródło: https:

Kaczy??ski zafunduje g???bok? reform? funkcjonowania partii?

Dodano: 02.07.2021 11:45 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Jest poczucie, ??e w PiS morale przez ostatnie miesi?ce spad??y. ??e nie ma ??ladu po tej kr??tkotrwa??ej euforii, kt??ra by??a po wyborach prezydenckich ?? m??wi? Micha?? Kolanko i Micha?? Szu??drzy??ski w podca??cie ??Polityczne Micha??ki?.

Źródło: https:

Jaki: Wybory kopertowe? Ca??a wina po stronie opozycji

Dodano: 29.05.2021 11:33 | 86 odsłon | 0 komentarzy

- Robili??my wszystko, ??eby te wybory odby??y si? zgodnie z terminem konstytucyjnym. Z jednej strony mieli??my blokady jednego koalicjanta i nie mogli??my tego przeprowadzi?. Z drugiej strony mieli??my blokad? opozycji, kt??ra zaapelowa??a do samorz?d??w, ??eby tych wybor??w nie przeprowadza??y - m??wi o przygotowaniach do organizacji wybor??w prezydenckich w formie korespondencyjnej europose?? Patryk Jaki.

Schreiber o zarzutach NIK: Premier broni?? praworz?dno??ci

Dodano: 26.05.2021 19:39 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby do ko??ca pos??ucha? opozycji, to do dzi?? nie odby??yby si? w Polsce wybory prezydenckie - m??wi?? w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Komitetu Sta??ego Rady Ministr??w, ?ukasz Schreiber.

KO sk??ada wnioski o wotum nieufno??ci

Dodano: 26.05.2021 10:13 | 77 odsłon | 0 komentarzy

W zwi?zku z wynikami kontroli NIK w sprawie organizacji wybor??w prezydenckich, Koalicja Obywatelska z??o??y??a wnioski o wotum nieufno??ci wobec trzech ministr??w.

Źródło: https:

PWPW odpowiada na zarzuty NIK ws. wybor??w kopertowych

Dodano: 13.05.2021 21:00 | 99 odsłon | 0 komentarzy


Pa??stwowa Wytw??rnia Papier??w Warto??ciowych nie ponios??a straty w zwi?zku z organizacj? wybor??w prezydenckich w maju 2020 roku. Takie o??wiadczenie wyda??a sp????ka po og??oszeniu przez NIK wynik??w kontroli w tej sprawie. PWPW uwa??a, ??e zawiadomienie do prokuratury w sprawie ustale?? z kontroli jest bezpodstawne.

Źródło: https:

Czy mo??na a?? tak lekcewa??y? prawo

Dodano: 12.05.2021 23:01 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Je??li organizatorzy wybor??w b?d? chcieli dzia??a? zgodnie z przepisami, wybory prezydenckie s? nie do przeprowadzenia 10 maja ze wzgl?d??w technicznych. Chyba ??e urz?dnicy pa??stwowi b?d? przygotowywa? wybory bez odpowiedniej podstawy prawnej. Pytanie, czy chcemy ??y? w takim kraju?

Raport NIK o wyborach kopertowych. B?dzie zawiadomienie do prokuratury

Dodano: 12.05.2021 15:55 | 81 odsłon | 0 komentarzy


We czwartek przed po??udniem Najwy??sza Izba Kontroli przedstawi raport dotycz?cy zesz??orocznych kopertowych wybor??w prezydenckich, do kt??rych nie dosz??o - dowiedzia?? si? reporter RMF FM. Jak wiadomo, Skarb Pa??stwa mia?? straci? na tej operacji rz?du 70 milion??w z??otych. W raporcie znajduje si? przede wszystkim zawiadomienia do prokuratury dotycz?ce os??b, kt??re - wed??ug izby - dopu??ci??y si? przest?pstw, organizuj?c te specyficzne wybory prezydenckie.

Źródło: https:

Rzesz??w: Kandydat opozycji zdecydowanym faworytem

Dodano: 25.04.2021 8:44 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Przed majowymi wyborami prezydenckimi w Rzeszowie w sonda??ach prowadzi kandydat opozycji Konrad Fijo??ek - wynika z bada?? IBRiS. W drugiej turze walczy??by z kandydatk? PiS. Sonda?? dla Radia ZET.

Rzesz??w szczepi najszybciej w Polsce. "Szczepi? ka??dego ch?tnego. Pfizerem"

Dodano: 05.04.2021 12:20 | 78 odsłon | 0 komentarzy


??Rzesz??w jest obecnie najbardziej "wyszczepionym" miastem w Polsce. W stolicy Podkarpacia wykonano ju?? 119 tys. szczepie?? na 190 tys. mieszka??c??w. Zdaniem pos??a Koalicji Obywatelskiej, w dw??ch punktach szczepie?? mo??na otrzyma? preparat bez rejestracji i skierowania. Komentatorzy zwracaj? uwag? na to, ??e w Rzeszowie maj? si? wkr??tce odby? wybory prezydenckie. Micha?? Dworczyk z kolei twierdzi, ??e dobre wyniki podkarpackiej stolicy s? spowodowane tym, ??e do miasta na szczepienia przyje??d??aj? mieszka??cy innych miejscowo??ci.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone