piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Wybory  RSS
Jackowski: Wybory przedterminowe? Niewiele na to wskazuje

Dodano: 05.08.2021 11:04 | 88 odsłon | 0 komentarzy

- Je??eli Porozumienie zosta??oby wypchni?te z obozu Zjednoczonej Prawicy i powsta??aby wi?kszo???, kt??ra popiera??aby przynajmniej okazjonalnie rz?d, w przedsi?wzi?ciach, na kt??rych w??adzy zale??y, to mieliby??my rz?d mniejszo??ciowy - powiedzia?? w programie ??Onet Rano? Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwo??ci.

Tagi: NATO, Wybory, Senat
Źródło: https:

Miller o Lewicy Czarzastego: Kompletny rozk??ad. Co to za partia?

Dodano: 28.07.2021 22:15 | 88 odsłon | 0 komentarzy

- Lewica atakuje Tuska z rosn?c? nienawi??ci? - jak rozumiem dlatego, ??e Czarzasty za??o??y??, ??e kolejne wybory wygra PiS i warto si? do tego PiS-u pod???czy? - powiedzia?? w Polsat News europose?? Leszek Miller.

Źródło: https:

Sonda??: Du??y wzrost poparcia dla KO, jeszcze wi?kszy dla PiS

Dodano: 27.07.2021 15:14 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Wybory parlamentarne wygra??oby Prawo i Sprawiedliwo???, na kt??re zag??osowa??by co trzeci zdeklarowany wyborca - wynika z lipcowego sonda??u Instytutu Bada?? Spraw Publicznych dla StanPolityki.pl. Poza ugrupowaniem rz?dz?cym znacz?cy wzrost poparcia w ci?gu ostatniego miesi?ca zanotowa??a jeszcze tylko Koalicja Obywatelska.

PiS odzyska?? wi?kszo???, straci?? resztki honoru

Dodano: 23.07.2021 9:19 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Przez ostatnie tygodnie Prawo i Sprawiedliwo??? robi wszystko by przekona? swoich wyborc??w, ??e jest parti?, kt??ra my??li wy???cznie o tym, jak wykorzysta? w??adz? do osobistego wzbogacenia si?.

Kwa??niewski: PiS wygra wybory, ale nie b?dzie rz?dzi?

Dodano: 20.07.2021 20:00 | 97 odsłon | 0 komentarzy

Polska powinna symbolicznie zado???uczyni? za mienie po??ydowskie. Sprawiamy wra??enie kraju, kt??ry ma troch? pieni?dzy - uwa??a Aleksander Kwa??niewski, by??y prezydent RP.

Źródło: https:

Sp??r wok???? moralnych racji

Dodano: 20.07.2021 20:00 | 105 odsłon | 0 komentarzy

Kluczowe jest nie to, w jakiej konfiguracji do wybor??w p??jdzie opozycja, tylko jakie poparcie b?dzie mie? PiS.

Źródło: https:

Ar??ukowicz: PiS wie, ??e zbli??a si? koniec

Dodano: 18.07.2021 7:35 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Wydaje si?, ??e PiS nie jest w stanie dotrwa? do konstytucyjnych wybor??w. Kiedy widz? wzmo??on? aktywno??? Jaros??awa Kaczy??skiego po powrocie Donalda Tuska, czuj? jego s??abo??? - m??wi?? w rozmowie z Interi? Bartosz Ar??ukowicz, by??y wiceprzewodnicz?cy PO.

Źródło: https:

Zarz?d Izby Wydawc??w Prasy w sprawie "Lex TVN"

Dodano: 17.07.2021 11:12 | 86 odsłon | 0 komentarzy

"O sile i znaczeniu stacji TVN dla sfery polskiej wolno??ci s??owa ??wiadczy jej wielomilionowa publiczno???. To jej wybory w pa??stwie demokratycznym winny rozstrzyga? o kontynuacji misji nadawcy, a nie jakkolwiek rozumiana polityka" - stwierdza zarz?d Izby Wydawc??w Prasy w o??wiadczeniu w sprawie ustawy medialnej przygotowanej przez grup? pos????w PiS.

Źródło: https:

Sonda?? preferencji wyborczych: Ja??kowiak niezagro??ony

Dodano: 12.07.2021 12:31 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby w najbli??sz? niedziel? odbywa??y si? wybory na prezydenta Poznania, Jacek Ja??kowiak by??by bardzo blisko zwyci?stwa ju?? w pierwszej turze - g??os na niego chce odda? 49,5 procent ankietowanych przez IBRiS mieszka??c??w miasta.

Źródło: https:

Wybory prezydenckie: Tusk wyprzedza Kaczy??skiego i Ho??owni?

Dodano: 10.07.2021 6:17 | 92 odsłon | 0 komentarzy

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk uzyska??by najwi?cej g??os??w, gdyby pierwsza tura wybor??w prezydenckich odby??a si? w najbli??sz? niedziel? - wynika z sonda??u Instytutu Bada?? Pollster dla ??Super Expressu?.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone