czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Wojsko Polskie  RSS
Konfederacja przeciw zmuszaniu ??o??nierzy do szczepie??

Dodano: 18.05.2021 11:49 | 86 odsłon | 0 komentarzy

??o??nierze Wojska Polskiego s? za pomoc? nacisk??w zmuszani do poddawania si? szczepieniom przeciw COVID-19, a zjawisko to ma charakter systemowy - uwa??aj? politycy Konfederacji. Pose?? Grzegorz Braun powiedzia??, ??e ma sygna??y o niewysy??aniu niezaszczepionych na ?wiczenia i tworzeniu dla nich odr?bnych pododdzia????w.

List genera????w: Mo??e doj??? do u??ycia si??y i niepotrzebnych ofiar

Dodano: 01.11.2020 20:52 | 113 odsłon | 0 komentarzy

??My, genera??owie i admira??owie Wojska Polskiego, Policji, Stra??y Granicznej, Pa??stwowej Stra??y Po??arnej, Biura Ochrony Rz?du, S??u??by Wi?ziennej, s??u??b specjalnych wyra??amy g???boki niepok??j w zwi?zku z rozwojem sytuacji w Kraju? - czytamy w apelu, podpisanym przez ponad dwustu sygnatariuszy, opublikowanym przez Onet.

Drugi szpital tymczasowy w Warszawie przygotuje wojsko

Dodano: 23.10.2020 12:30 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Za przygotowanie kolejnego szpitala tymczasowego w Warszawie b?dzie odpowiedzialne Wojsko Polskie - poinformowa?? minister obrony narodowej Mariusz B??aszczak.

Źródło: https:

Epidemia spowolni??a szkolenie rezerwist??w

Dodano: 18.10.2020 18:42 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Pandemia SARS-CoV-2 wywr??ci??a plany Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie ?wicze?? ??o??nierzy rezerwy. W tym roku przeszkolono tylko 15 tys. rezerwist??w.

Źródło: https:

Wiktoria 1920 9??15 pa??dziernika

Dodano: 08.10.2020 15:59 | 107 odsłon | 0 komentarzy

cz???? 26. 9 pa??dziernika oddzia??y gen. Lucjana ??eligowskiego odrzucaj? wojska litewskie, kt??re stawiaj? op??r ?? i opanowuj? Wilno. Rz?d litewski sk??ada protest przeciwko tej akcji w Lidze Narod??w. 10 pa??dziernika rozpoczyna si? ostatnia operacja wojsk polskich na froncie wschodnim ?? atak na pozycje sowieckiej 3. Armii pod Mo??odecznem. 12 pa??dziernika w Rydze podpisana zostaje umowa o preliminariach pokojowych i rozejmie mi?dzy Polsk? a Sowietami. Tego dnia gen. ??eligowski wydaje dekrety, zgodnie...

"Dla stolicy most b?dzie ta?szy ni? 'Strefa relaksu'"

Dodano: 08.09.2020 8:22 | 111 odsłon | 0 komentarzy

Wojsko Polskie oczekuje zwrotu kosztw bezpo?rednich budowy mostu pontonowego w Warszawie, poniewa? w przypadku kolejnej awarii ruroci?gu przesy?aj?cego ?cieki do oczyszczalni Czajka nie mamy do czynienia z sytuacj? niespodziewan? - o?wiadczy? minister obrony narodowej Mariusz B?aszczak zaznaczaj?c, ?e stolic? b?dzie to kosztowa? mniej ni? ubieg?oroczna "Stefa relaksu" czy planowany festiwal klaunw.

Źródło: https:

Nie ?yje aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Robert Rogalski

Dodano: 06.07.2020 18:05 | 95 odsłon | 0 komentarzy


Nie ?yje Robert Rogalski, aktor wyst?puj?cy w warszawskich teatrach - Polskim, Ateneum, Ziemi Mazowieckiej, Popularnym i Ochoty. Debiutowa? w 1948 r. rol? Tr?bacza w "Igraszkach z diab?em" J. Drdy w re?. L. Schillera w Teatrze Wojska Polskiego w ?odzi. O ?mierci 99-letniego artysty poinformowa? w poniedzia?ek na swojej stronie Zwi?zek Artystw Scen Polskich (ZASP).

Kidawa-B?o?ska: Wi?cej kobiet w wojsku

Dodano: 06.05.2020 18:39 | 102 odsłon | 0 komentarzy

Wojsko Polskie potrzebuje w pierwszej kolejno?ci systemu skutecznej obrony powietrznej Patriot i nowych ?mig?owcw uwa?a kandydatka na urz?d prezydenta RP Ma?gorzata Kidawa B?o?ska.

Źródło: https:

14 ?o?nierzy chorych na COVID-19

Dodano: 28.03.2020 15:02 | 130 odsłon | 0 komentarzy

U czternastu ?o?nierzy Wojska Polskiego i trzech pracownikw cywilnych resortu obrony testy wykaza?y, ?e s? chorzy na COVID-19.

?uska z pancernika na wystawie

Dodano: 10.12.2019 14:07 | 144 odsłon | 0 komentarzy

Unikatowa kolekcja militariw trafi?a do Muzeum Wojska Polskiego. Jest prezentowana na wystawie Bronili Niepodleg?ej.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone