piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Wojsko  RSS
Weekend o wojsku i bitwie. Co zobaczymy

Dodano: 14.08.2021 10:01 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Nie b?dzie Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie ani pomnika po??wi?conego tej bitwie w Warszawie, a nawet wielkiej defilady wojskowej, za to prezydent podpisze ustaw? o odbudowie Pa??acu Saskiego.

Źródło: https:

MON zaka??e u??ywania mundur??w przez antyszczepionkowc??w

Dodano: 09.08.2021 15:43 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowa??o projekt rozporz?dzenia, kt??re ma zakaza? noszenia mundur??w wojskowych podczas zgromadze??, na kt??rych dochodzi do niszczenia mienia publicznego. To reakcja na ostatnie dzia??ania prowadzone przez przeciwnik??w szczepionek.

Tagi: MON, Wojsko
Źródło: https:

Pandemia zastopowa??a rezerwist??w. W 2021 dot?d bez szkole??

Dodano: 14.07.2021 20:00 | 93 odsłon | 0 komentarzy

W ubieg??ym roku przeszkolono dziesi?? razy mniej ??o??nierzy rezerwy, ni?? planowano. W tym roku ani jednego ?? wojskowe ?wiczenia s? wstrzymane do ko??ca wrze??nia.

Tagi: Wojsko, Rzym
Źródło: https:

W?dr??wka szlakiem grunwaldzkim

Dodano: 08.07.2021 13:10 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Ka??demu, kto tego lata nie wybiera si? za granic?, chcia??bym poleci? pe??n? przyg??d w?dr??wk? ??ladami wojsk polskich zmierzaj?cych w 1410 r. pod Grunwald.

Źródło: https:

Kr??tszy poligon dla kadet??w

Dodano: 07.07.2021 19:00 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Kilkuset absolwent??w klas mundurowych bierze udzia?? w szkoleniu wojskowym. Zosta??o ono skr??cone do 12 dni.

Tagi: Wojsko, ABS
Źródło: https:

W?tpliwo??ci wobec asysty dla gen. Zdzis??awa Rozbickiego

Dodano: 28.06.2021 20:00 | 94 odsłon | 0 komentarzy

??Rzeczpospolita? dotar??a do akt genera??a, kt??rego wojsko po??egna??o jak bohatera. W stanie wojennym by?? chwalony za ??prawid??ow? postaw?? i dzia??alno??? propagandow?.

Źródło: https:

??o??nierze wracaj? z Afganistanu. Duda: nie przed??u??amy misji

Dodano: 24.06.2021 14:18 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Andrzej Duda poinformowa?? o zako??czeniu misji wojskowej w Afganistanie. Pierwsi polscy ??o??nierze jeszcze w czwartek wr??c? do kraju.

Źródło: https:

Sp??r o nosze z Westerplatte

Dodano: 24.06.2021 10:42 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Muzeum II Wojny ??wiatowej naby??o do swoich zbior??w wojskowe nosze, najprawdopodobniej pochodz?ce z terenu Westerplatte. Eksponat ten budzi w?tpliwo??ci mi??o??nik??w historii.

Tagi: Wojsko
Źródło: https:

Redzikowo: nasza p?powina z USA

Dodano: 23.06.2021 17:35 | 109 odsłon | 0 komentarzy

Po latach zw??oki zacz?to instalowa? pociski w jedynej sta??ej ameryka??skiej bazie wojskowej w Polsce.

Źródło: https:

Rewolucyjny zapa?? PiS-u opad??

Dodano: 22.06.2021 18:19 | 116 odsłon | 0 komentarzy

Politycy PiS ju?? nie s? wyg??odnia??ym wojskiem, wol? cieszy? si? dostatkiem.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone