czwartek, 24 października 2019 r.  Imieniny: Arety, Marty, Marcina
Wiadomości z tagiem Windows  RSS
Microsoft u�mierca sklep z aplikacjami dla systemu Windows Phone 8.1

Dodano: 17.10.2019 17:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Trudno uwierzy�, �e przedsi�biorstwo zdecydowa�o si� na to dopiero teraz. Microsoft poni�s� sromotn� kl�sk� na rynku smartfon�w, z kretesem przegrywaj�c walk� o klient�w zar�wno z producentami sprz�tu z Androidem, jak i z firm� Apple oraz promowanymi przez ni� telefonami z oprogramowaniem iOS.

Źródło: https:

Ray tracing w World of Tanks juďż˝ niebawem – na dowolnej karcie graficznej z DirectX 11

Dodano: 15.10.2019 15:00 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Cienie czoďż˝gďż˝w w World of Tanks bďż˝dďż˝ wykorzystywaďż˝y ďż˝ledzenie promieni – na dowolnej karcie graficznej z DirectX 11, bez Nvidia RTX, rďż˝wnieďż˝ w Windows 7 i Windows 8.

Źródło: https:

Microsoft Surface Neo - urz�dzenie z dwoma ekranami i Windows 10X

Dodano: 03.10.2019 9:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Jednym z zaskocze� konferencji Microsoftu, po�wi�conej urz�dzeniom z rodziny Surface, by�a zapowied� Surface Neo. Microsoft postanowi� stworzy� nowego typu sprz�t przypominaj�cy sk�adne smarfony, takie jak cho�by Samsung Galaxy Fold. Wed�ug przedstawicieli ameryka�skiej firmy, og�oszony projekt nie ma obecnie swojego odpowiednika na rynku, ale w przysz�o�ci powinni�my zobaczy� wysyp podobnych konstrukcji.

Źródło: https:

Windows 10 zainstalowany na 900 mln urz�dze�

Dodano: 25.09.2019 12:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Coraz bli�ej do osi�gni�cia wyznaczonego celu. Microsoft zaktualizowa� swoj� stron� Story Labs, na kt�rej prezentuje m.in. ciekawostki o firmie i jej us�ugach. W�a�nie tam przedsi�biorstwo pochwali�o si�, �e pod kontrol� systemu Windows 10 dzia�a ju� ponad 900 mln urz�dze�. To niez�y wynik, zwa�ywszy na fakt, �e kilka miesi�cy temu by�o ich o 75 mln mniej.

Źródło: https:

Microsoft udostępnia pierwsze narzędzia PowerToys dla Windows 10

Dodano: 07.09.2019 9:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Zestaw narzędzi znany z systemu Windows 95 powraca w odświeżonej formie. Microsoft ujawnił na swoim blogu dwie funkcje dostępne w nowej wersji PowerToys. Firma opisała możliwości przygotowanych aplikacji i udostępniła ich kod w serwisie GitHub. Twórcy „dziesiątki” liczą, że projektem zainteresuje się wielu entuzjastów, którzy pomogą w stworzeniu nowych i poprawieniu dostępnych już narzędzi.

Źródło: https:

Microsoft u�atwi przenoszenie gier DX12 na Windows 7

Dodano: 22.08.2019 15:00 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Cho� okres wsparcia technicznego Windows 7 ko�czy si� 14 stycznia 2020 roku, to nadal wielu u�ytkownik�w ani my�li o przesiadce na dziesi�tk�. W�a�nie z tego powodu Microsoft i wsp�pracuj�ce z nim studia zacz�y jaki� czas temu prace nad przenoszeniem wybranych tytu��w z API DX12 na starszy system. Dzisiaj dowiedzieli�my si�, �e firma z Redmond b�dzie wspiera� takie dzia�ania i zamierza u�atwi� konwersj� na tyle, na ile jest to mo�liwe.

Źródło: https:

Samsung Galaxy Book S oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 08.08.2019 16:42 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Urz�dzenie jest duchowym spadkobierc� opartego na Windowsie 10 i architekturze ARM modelu Galaxy Book 2. Samsung, zgodnie z kr���cymi po sieci ju� od wielu tygodni plotkami, zapowiedzia� sw�j nowy komputer z najnowszymi okienkami i Snapdragonem 855. Laptop Galaxy Book S, bo o nim mowa, zosta� pokazany zaraz obok phablet�w Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10 Pro.

Źródło: https:

SWAPGS - nowa luka bezpiecze�stwa wykryta w procesorach Intela

Dodano: 07.08.2019 14:33 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Kolejna luka w dziurawych jak ser szwajcarski zabezpieczeniach procesor�w Intela. Badacze z Bitdefender odnale�li kolejny s�aby punkt w chipach niebieskich, dzi�ki kt�remu mo�liwe by�o wykonanie ataku na wszystkich komputerach wyposa�onych w procesory Ivy Bridge i nowsze. Problem zosta� na szcz�cie rozwi�zany wraz z jedn� z ostatnich �atek dla systemu Windows, ale i tak ca�a sprawa nie stawia firmy Boba Swana w najlepszym �wietle.

Źródło: https:

Samsung Galaxy Book S - mamy prasowe rendery urz�dzenia

Dodano: 05.08.2019 12:03 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Windows 10 i architektura ARM w wykonaniu Korea�czyk�w. Pod koniec lipca dowiedzieli�my si�, �e Samsung pracuje nad laptopem maj�cym korzysta� z najnowszych okienek, Snapdragona 855 i�8 GB RAM-u.�

Źródło: https:

Samsung pracuje nad nowym komputerem z Windowsem 10 i architekturą ARM

Dodano: 25.07.2019 18:03 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Co dokładnie wiemy o sprzęcie? Komputery oparte na architekturze ARM mogą okazać się świetną alternatywą dla urządzeń wykorzystujących procesory typu x86. Tego typu PC-ty wciąż wprawdzie są rzadkością na rynku, ale drzemie w nich spory potencjał - dostrzegają to producenci elektroniki, m.in. Samsung.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone