czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Windows 10  RSS
Razer THX Spatial Audio - oprogramowanie dla fan???w d???wi???ku pozycyjnego na s???uchawkach

Dodano: 30.06.2020 1:22 | 427 odsłon | 0 komentarzy

Firma Razer og???osi???a dzisiaj udost???pnienie oprogramowania Razer THX Spatial Audio dla systemu Windows 10. Rozwi???zanie to ma w za???o???eniu zapewnia??? bardzo dok???adny d???wi???k pozycyjny dla r???nych system???w audio. Razer zapewnia, ???e jego produkt jest w stanie ulepszy??? d???wi???k przestrzenny i dzi???ki temu poprawi??? do???wiadczenia p???yn???ce np. z rozgrywki w grze.

Źródło: https:

Razer THX Spatial Audio - oprogramowanie dla fanw d?wi?ku pozycyjnego na s?uchawkach

Dodano: 17.06.2020 9:32 | 112 odsłon | 0 komentarzy

Firma Razer og?osi?a dzisiaj udost?pnienie oprogramowania Razer THX Spatial Audio dla systemu Windows 10. Rozwi?zanie to ma w za?o?eniu zapewnia? bardzo dok?adny d?wi?k pozycyjny dla r?nych systemw audio. Razer zapewnia, ?e jego produkt jest w stanie ulepszy? d?wi?k przestrzenny i dzi?ki temu poprawi? do?wiadczenia p?yn?ce np. z rozgrywki w grze.

Źródło: https:

Aktualizacja Windows 10 May 2020 Update ju? dost?pna do pobrania

Dodano: 28.05.2020 10:42 | 123 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft rozpocz?? dystrybucj? aktualizacji May 2020 Update dla Windowsa 10. Oprogramowanie mo?na ju? instalowa? przez Windows Update oraz pobiera? przez narz?dzie do instalacji systemu, udost?pniane przez firm? z Redmond. Nowa edycja OS-u nie wprowadza tym razem zbyt wielu istotnych zmian, ale i tak nowo?ci powinny przypa?? Wam do gustu.

Źródło: https:

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 - sterowniki z d?ug? list? poprawek

Dodano: 28.05.2020 9:29 | 122 odsłon | 0 komentarzy

AMD przygotowa?o nowy pakiet sterownikw Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1, ktry jest pierwszym ze stajni czerwonych, oferuj?cym pe?n? obs?ug? aktualizacji May 2020 Update dla Windows 10. Tym razem nie zdecydowano si? doda? ?adnych optymalizacji dla nowych gier, ale przygotowano bardzo d?ug? list? poprawek. Jest te? usprawnienie dla AMD Link.

Źródło: https:

Nvidia GeForce Game Ready 446.14 WHQL: sterowniki z optymalizacjami dla gry Valorant

Dodano: 28.05.2020 8:30 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Nvidia udost?pni?a na swoich serwerach nowe sterowniki graficzne GeForce Game Ready 446.14 WHQL w pe?ni kompatybilne z now? aktualizacj? May 2020 Update dla systemu Windows 10. Drivery zawieraj? te? tradycyjnie optymalizacje dla nowych gier, w tym produkcji Valorant, maj?cej szans? zdoby? spor? popularno?? w?rd graczy. Zobaczmy, co jeszcze znalaz?o si? na li?cie zmian.

Źródło: https:

Microsoft rezygnuje ze wsparcia 32-bitowego Windowsa 10 dla segmentu OEM

Dodano: 14.05.2020 12:56 | 121 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft przygotowuje si? do wprowadzenia nowej aktualizacji May 2020 Update dla Windows 10, wraz z ktr? wprowadzi zmiany w dystrybucji swojego oprogramowania. Obecnie mo?liwy jest zakup dziesi?tki w wersji 32-bitowej i znacznie popularniejszej 64-bitowej. W przysz?o?ci w segmencie OEM pozosta? ma ju? tylko ta druga edycja, o czym Microsoft poinformowa? w krtkiej notce na temat wymaga? Windows 10 w wersji 2004.

Źródło: https:

Intel Graphics Drivers DCH 27.20.100.8187 - sterowniki zgodne z aktualizacj??????May 2020 Update, WDDM 2.7 i Dolby Vision

Dodano: 06.05.2020 11:00 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Zaledwie tydzie??? temu Intel udost???pni??? swoje pierwsze "odblokowane" sterowniki GPU i ju??? udost???pni??? kolejn??? paczk???. Pakiet Graphics Drivers DCH 27.20.100.8187 jest pierwszym oficjalnie zgodnym z aktualizacj??? May 2020 Update dla Windows 10. Drivery gwarantuj??? poprawn??? obs???ug??? Dolby Vision i kilku innych wa???nych rozwi???za???, o kt???rych przeczytacie w dalszej cz???ci newsa.

Źródło: https:

Aktualizacja???KB4549951 dla Windows 10 powoduje powa???ne problemy z dzia???aniem systemu

Dodano: 23.04.2020 16:15 | 134 odsłon | 0 komentarzy

Zdaje si???, ???e kwietniowa ???atka dla Windows 10 zdecydowanie nie wysz???a programistom Microsoftu. Wydany kilka dni temu pakiet aktualizacji KB4549951 mo???e znacz???co utrudni??? Wam korzystanie z peceta. Wszystko z powodu b??????d???w, zg???aszanych licznie przez u???ytkownik???w dziesi???tki, w??????cznie z pojawianiem si??? BSOD. Co ciekawe, Microsoft nie wspomina o ???adnym z nich na stronie pomocy technicznej tej ???atki.

Źródło: https:

Windows 10 October 2018 Update z wyd???u???onym wsparciem technicznym z powodu koronawirusa

Dodano: 15.04.2020 17:36 | 127 odsłon | 0 komentarzy

Kolejny wp???yw koronawirusa na rynek technologiczny. Tym razem pad???o na oprogramowanie Microsoftu, a konkretnie system Windows 10 w wersji 1809, kt???ry "po???yje" na rynku nieco d???u???ej, ni??? wcze???niej zak???adano. Przedsi???biorstwo bez ???adnych wielkich zapowiedzi postanowi???o wyd???u???y??? wsparcie techniczne dla tej edycji OS-u o kilka miesi???cy.

Źródło: https:

Microsoft przedstawia wid???ety dla Xbox Game Bar

Dodano: 11.04.2020 1:21 | 147 odsłon | 0 komentarzy

Microsoft ujawni??? w???a???nie nowo???ci, kt???re trafi??? do aplikacji Xbox Game Bar, dost???pnej w systemie Windows 10. Gracze b???d??? mogli instalowa??? dodatkowe wid???ety i w???a???nie poznali???my trzy pierwsze z nich, kt???re wybrani gracze mog??? ju??? testowa???. Sprawd???my, co przygotowa???a firma z Redmond i czy w og???le warto zwr???ci??? uwag??? na te nowo???ci.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone