czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Wielkanoc  RSS
W??ochy: Cz???? region??w wychodzi z twardego lockdownu

Dodano: 05.04.2021 19:36 | 71 odsłon | 0 komentarzy


40 procent mieszka??c??w W??och wyjdzie we wtorek z twardego lockdownu czerwonej strefy, wprowadzonej w ca??ym kraju na czas Wielkanocy. Zostanie ona utrzymana w 9 regionach, w tym w Lombardii, Piemoncie, Emilii-Romanii, Toskanii i Kalabrii.

Źródło: https:

Niedziela Wielkanocna: Zero szczepie?? w pi?ciu wojew??dztwach

Dodano: 05.04.2021 15:29 | 68 odsłon | 0 komentarzy

W Niedziel? Wielkanocn? w Polsce wykonano zaledwie nieco ponad 3 tys. szczepie?? przeciw koronawirusowi. W pi?ciu wojew??dztwach nie zrobiono ani jednego.

Tagi: Wielkanoc
Źródło: https:

Nie ??yje aktor Wies??aw W??jcik. Gra?? ?okietka w "Koronie kr??l??w"

Dodano: 05.04.2021 15:27 | 78 odsłon | 0 komentarzy


W wieku 75 lat, w niedziel? wielkanocn?, zmar?? Wies??aw W??jcik, aktor znany m.in. z "Korony kr??l??w". Informacj? o jego ??mierci poda??a TVP3 Krak??w.

Źródło: https:

W ci?gu doby w 5 wojew??dztwach nie zaszczepiono ani jednej osoby

Dodano: 05.04.2021 15:05 | 74 odsłon | 0 komentarzy


W Niedziel? Wielkanocn? w Polsce wykonano 3103 szczepienia przeciw Covid-19. W pi?ciu wojew??dztwach nie zaszczepiono nikogo.

Tagi: Wielkanoc
Źródło: https:

Wielkanoc: cztery tysi?ce mandat??w za brak maseczek

Dodano: 05.04.2021 13:05 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Rzecznik Komendanta G????wnego Policji inspektor Mariusz Ciarka poinformowa??, ??e funkcjonariusze w niedziel? ukarali niemal 4000 os??b za brak maseczki zas??aniaj?cej nos i usta.

Źródło: https:

Papie?? ostro o dystrybucji szczepionek

Dodano: 04.04.2021 13:26 | 75 odsłon | 0 komentarzy


Papie?? Franciszek w wielkanocnym or?dziu wezwa?? wsp??lnot? mi?dzynarodow? do dzia??a??, by przezwyci???y? op????nienia w dystrybucji szczepionek i u??atwi? dzielenie si? nimi, zw??aszcza z najubo??szymi. Zmartwychwsta??y Chrystus jest nadziej? dla cierpi?cych - m??wi??.

Źródło: https:

Abp Polak o Wielkanocy w czasach koronawirusa: Nie wszyscy zmie??cimy si? do ko??cio????w

Dodano: 03.04.2021 8:30 | 69 odsłon | 0 komentarzy


"To, ??e jest to najwa??niejsze ??wi?to w roku wszyscy powoli rozumiemy, tak??e przez to, ??e kiedy s? obostrzenia i r????ne trudno??ci to t?sknimy za t? wsp??lnot?, kt??ra jest poprzez nas bezpo??redni udzia?? w Eucharystii. Oczywi??cie, mo??emy przyj??? do ko??cio??a, ale w wymiarach zgodnych z obowi?zuj?cymi obostrzeniami. Istnieje ca??y czas dyspensa od udzia??u w niedzielnej i ??wi?tecznej Eucharystii? - stwierdzi?? Go??? Krzysztofa Ziemca w RMF FM - abp Wojciech Polak, pytany o to, jak ??wi?towa? Wielkanoc w czasach koronawirusa i obostrze??. "Mam nadziej?,...

Źródło: https:

Epidemia: Pi?ciu wiernych w ko??ciele? 49,6 proc. m??wi: Tak

Dodano: 03.04.2021 6:36 | 69 odsłon | 0 komentarzy

"Czy maksymalna liczba os??b w ko??cio??ach w czasie Wielkanocy powinna zosta? zmniejszona do pi?ciu?" - takie pytanie zadali??my uczestnikom sonda??u SW Research dla rp.pl.

Źródło: https:

Nieoficjalnie: Lockdown zostanie przed??u??ony

Dodano: 02.04.2021 14:15 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Od liczby zaka??e?? po ??wi?tach wielkanocnych zale??ne jest utrzymanie obecnych obostrze??. Wed??ug nieoficjalnych informacji niemal pewne jest, ??e rz?d przed??u??y lockdown po 9 kwietnia.

Źródło: https:

Liturgia ?wik??y

Dodano: 01.04.2021 14:31 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Ilo??? bana????w wypisywanych i wypowiadanych co roku w mediach z okazji Wielkanocy mo??e zniech?ci? do tego ??wi?ta. Czy jest jaka?? odtrutka na t? u??wi?con? tradycj? nud??

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone