czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Watykan  RSS
Kara dla abpa G????dzia i bpa Janiaka: Duchowni wci??? nie wp??acili pieni?dzy na rzecz fundacji

Dodano: 19.04.2021 15:40 | 69 odsłon | 0 komentarzy


Arcybiskup S??awoj Leszek G????dz i biskup Edward Janiak, kt??rzy zostali ukarani przez Watykan za tuszowanie pedofilii w??r??d duchownych, wci??? nie wp??acili pieni?dzy na rzecz ko??cielnej Fundacji ??wi?tego J??zefa - dowiedzia?? si? reporter RMF FM. Nuncjatura Apostolska o na??o??onej bezpo??rednio przez papie??a karze poinformowa??a ponad dwa tygodnie temu.

Źródło: https:

Abp Dzi?ga z nagrod? za ??szerzenie zasad katolickich?

Dodano: 13.04.2021 20:03 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Arcybiskup Andrzej Dzi?ga, wobec kt??rego Watykan prowadzi post?powanie wyja??niaj?ce jego mo??liwe zaniedbania w sprawie oskar??onego o pedofili? zmar??ego ks. Andrzeja Dymera, otrzyma nagrod? "za szerzenie zasad katolickich" na KUL.

Źródło: https:

Wigilia Paschalna w Watykanie. Papie??: Jezus ??yje, tu i teraz (...) zach?ca, by nie traci? nadziei

Dodano: 03.04.2021 19:46 | 84 odsłon | 0 komentarzy


??W tych mrocznych miesi?cach pandemii s??yszymy Zmartwychwsta??ego Pana, kt??ry zaprasza nas, aby??my zacz?li od nowa, aby??my nigdy nie tracili nadziei? - powiedzia?? papie?? Franciszek podczas Mszy Wigilii Paschalnej w Wielk? Sobot? w Watykanie.

Źródło: https:

Abp G????d?? wyprowadzi?? si? z rezydencji w Gda??sku

Dodano: 02.04.2021 11:07 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Zgodnie z kar? na??o??on? przez Watykan, abp. S??awoj Leszek G????d?? opu??ci?? rezydencj? w Gda??sku. Kuria nie precyzuje, dok?d si? wyprowadzi??.

Źródło: https:

Papie?? odprawi?? msz? Wieczerzy Pa??skiej w domu ukaranego kardyna??a

Dodano: 01.04.2021 20:58 | 80 odsłon | 0 komentarzy


Papie?? Franciszek odprawi?? msz? Wieczerzy Pa??skiej w Wielki Czwartek w kaplicy apartamentu kardyna??a Angelo Becciu. Duchowny na jesieni ust?pi?? z urz?du prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i zrezygnowa?? z przywilej??w godno??ci kardyna??a. ??Wiadomo??? ta zosta??a przekazana nieoficjalnie i nie ma dot?d jej potwierdzenia w Watykanie.

Źródło: https:

Abp G????d?? i bp Janiak ukarani przez papie??a

Dodano: 29.03.2021 20:00 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Arcybiskup S??awoj Leszek G????d?? oraz biskup Edward Janiak dopu??cili si? zaniedba?? przy wyja??nianiu spraw pedofilskich ?? uzna?? Watykan i wymierzy?? sankcje.

Źródło: https:

Rzecznik KEP o karze finansowej dla abpa G????dzia: Kwota, jak? uzna, ??e b?dzie w??a??ciwa

Dodano: 29.03.2021 18:02 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Czy arcybiskup S??awoj Leszek G????d?? przeprosi tych, kt??rym wcze??niej zarzuca?? podjudzanie do nienawi??ci, stosowanie manipulacji i rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji? "To pytanie do arcybiskupa" - m??wi w Popo??udniowej rozmowie w RMF FM ks. Leszek G?siak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkre??la, ??e komunikat Watykanu nie m??wi wprost, za co abp G????d?? zosta?? ukarany. "Nie wiemy dok??adnie, jakie s? racje" ?? dodaje go??? Popo??udniowej rozmowy w RMF FM. "Je??eli Stolica Apostolska uzna za stosowne ujawni? sentencj? wyroku, to...

Papie??: To drugi Wielki Tydzie?? w pandemii. Jeste??my wyczerpani

Dodano: 28.03.2021 16:24 | 83 odsłon | 0 komentarzy


"Wkroczyli??my w Wielki Tydzie??. Po raz drugi prze??ywamy go w kontek??cie pandemii" ?? m??wi?? papie?? Franciszek na zako??czenie mszy w Niedziel? Palmow? w Watykanie. "W zesz??ym roku byli??my bardziej zaszokowani, w tym roku jeste??my bardziej wyczerpani" - zauwa??y??.

Źródło: https:

Papie?? przyj??? rezygnacj? biskupa. Hierarcha by?? oskar??ony o krycie pedofil??w

Dodano: 20.03.2021 15:30 | 75 odsłon | 0 komentarzy


Papie?? Franciszek przyj??? w sobot? dymisj? biskupa z Argentyny Marcelo Alejandro Cuenca Revuelty - poda?? Watykan. Media przypominaj?, ??e 66-letni ordynariusz diecezji Alto Valle del Rio Negro by?? oskar??any o tuszowanie czyn??w pedofilskich.

Źródło: https:

Papie?? Franciszek: Nienasyceni posiadaniem, rzucamy si? do wielu ????ob??w pr????no??ci

Dodano: 24.12.2020 21:11 | 93 odsłon | 0 komentarzy


"O to w??a??nie chodzi w Bo??ym Narodzeniu: narodziny Jezusa s? nowo??ci?, kt??ra pozwala nam rodzi? si? co roku na nowo, znale??? w Nim si???, by stawi? czo??o ka??dej pr??bie" - powiedzia?? podczas pasterki w Watykanie papie?? Franciszek. "Nienasyceni posiadaniem, rzucamy si? do tak wielu ????ob??w pr????no??ci, zapominaj?c o ??????bku w Betlejem. Ten ??????bek, ubogi we wszystko a bogaty w mi??o???, uczy, ??e pokarmem ??ycia jest da? si? mi??owa? Bogu i kocha? innych - doda??. Nabo??e??stwo ze wzgl?d??w sanitarnych odby??o si? w znacznie mniejszym gronie, ni?? w ubieg??ych...

Tagi: USA, ZUS, Watykan, Doda
Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone