czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Watykan  RSS
Watykan: Biskup Jan Szkodo?? niewinny

Dodano: 23.07.2021 11:52 | 70 odsłon | 0 komentarzy

W wyniku procesu karno-administracyjnego, dotycz?cego rzekomego wykorzystania seksualnego osoby ma??oletniej, Stolica Apostolska ustali??a, ??e wina biskupa Jana Szkodonia nie zosta??a udowodniona - brzmi komunikat Nuncjatury Apostolskiej.

Źródło: https:

Ukarany przez Watykan biskup na uroczysto??ciach Radia Maryja

Dodano: 11.07.2021 21:08 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Ukarany przez Watykan biskup Stanis??aw Regmunt zosta?? oficjalnie powitany przez Tadeusza Rydzyka na uroczysto??ciach zwi?zanych z pielgrzymk? Radia Maryja na Jasn? G??r? - informuje Onet.

Tagi: LG, Rzym, Watykan
Źródło: https:

Arcybiskup G????d?? so??tysem. "To nie jest funkcja rz?dowa"

Dodano: 29.06.2021 11:02 | 66 odsłon | 0 komentarzy

- Jeszcze nie jest tak, ??eby so??tys??w konsultowa? z Watykanem - m??wi o ???czeniu funkcji arcybiskupa i so??tysa Leszek S??awoj G????d??.

Tagi: Watykan
Źródło: https:

Zaniedbania bp. Kiernikowskiego. Hierarcha rezygnuje

Dodano: 28.06.2021 12:57 | 62 odsłon | 0 komentarzy

W wyniku przeprowadzonego przez Watykan post?powania dotycz?cego zaniedba?? w sprawie o nadu??ycia seksualne, rezygnacj? z??o??y?? biskup Zbigniew Kiernikowski. Zosta??a przyj?ta przez papie??a Franciszka.

Źródło: https:

Watykan karze kolejnych dw??ch polskich biskup??w

Dodano: 25.06.2021 11:07 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Stolica Apostolska po zako??czeniu post?powa?? dotycz?cych domniemanych zaniedba?? w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich, zdecydowa??a o ukaraniu bp. Stefana Regmunta i "zaleci??a" post?powanie wobec bp. Stanis??awa Napiera??y.

Źródło: https:

Biskup??w szybko dogania przesz??o???

Dodano: 06.06.2021 18:50 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Kolejnym polskim hierarchom Watykan wymierza kary. Jest wstyd, za??enowanie, ale nikt za zaniedbania nie przeprasza. Tak jakby nic si? nie sta??o, a przecie?? si? sta??o...

Źródło: https:

Episkopat na dywanik? Pilne wezwanie z Watykanu

Dodano: 25.05.2021 20:00 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Biskup??w zaskoczy??a informacja o wizycie ??ad limina". W Watykanie m??wi si?, ??e wezwanie wynika z du??ej liczby skarg na hierarch??w, kt??re trafi??y za Spi??ow? Bram?.

Źródło: https:

Pedofilia w Ko??ciele: Preseminarium opu??ci mury Watykanu

Dodano: 25.05.2021 19:51 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Preseminarium ??wi?tego Piusa X dla ch??opc??w przygotowuj?cych si? do ??wi?ce?? opu??ci mury Watykanu - zdecydowa?? papie?? Franciszek, o czym poinformowa??o biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. W Watykanie trwa proces ws. zarzut??w nadu??y? seksualnych w tej plac??wce.

Tagi: USA, Watykan, Seks
Źródło: https:

Kolejna rewolucja papie??a Franciszka: To b?dzie pierwszy taki synod

Dodano: 21.05.2021 15:04 | 72 odsłon | 0 komentarzy


To nast?pna rewolucja papie??a Franciszka - tak komentatorzy oceniaj? jego decyzj?, by otworzy? synod biskup??w na ca??y Lud Bo??y. Watykan og??osi?? harmonogram prac nast?pnego synodu zwyczajnego, ca??kowicie odmienny od poprzednich.

Źródło: https:

Media: Bp Janiak, wbrew nakazowi Watykanu, przebywa na terenie diecezji kaliskiej

Dodano: 23.04.2021 22:51 | 73 odsłon | 0 komentarzy


By??y ordynariusz diecezji kaliskiej bp Edward Janiak, wbrew nakazowi Stolicy Apostolskiej, przebywa na terenie swojej dawnej diecezji - poinformowa?? w pi?tek "G??os Wielkopolski".

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone