czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Virgin Mobile  RSS
Play przejmuje Virgin Mobile Polska za 60,7 mln z???otych

Dodano: 23.04.2020 14:06 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Play ro???nie w si?????? i wch???ania wirtualnego operatora Virgin Mobile Polska. Kwota transakcji jak na dzisiejsze standardy rynkowe nie wydaje si??? by??? specjalnie wysoka, cho??? w du???ej mierze wynika z problem???w przejmowanego przedsi???biorstwa. Transakcja wymaga zgody Urz???du Ochrony Konkurencji i Konsument???w.

Źródło: https:

Atak hakerski na Virgin Mobile. Wyciek?y dane u?ytkownikw

Dodano: 25.12.2019 20:53 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Cze?? klientw operatora Virgin Mobile otrzyma?a w ?rod? SMS-y z informacj?, ?e ich dane osobowe zosta?y wykradzione - podaje Onet.

Źródło: https:

"Cz?owiek nie ma prawa skazywa? drugiego na cierpienie w imi? wiary czy przekona?"

Dodano: 11.08.2018 19:00 | 27 odsłon | 0 komentarzy

W Belgii przeprowadzono eutanazj? trzech osb nieletnich, w tym 9- i 11-letnich ch?opcw. Spraw? komentowa?y uczestniczki programu "Babilon" TVN24 BiS. Zuzanna Radzik z "Tygodnika Powszechnego" podkre?li?a, ?e "zgadza si? ze stanowiskiem swojego Ko?cio?a, ?e ?ycie chronimy do ko?ca". Gra?yna Piotrowska-Oliwa (prezes zarz?du Virgin Mobile Polska) zaznaczy?a, ?e je?li mowa o chorobach nieodwracalnych, ?miertelnych, eutanazja powinna by? jedn? z dost?pnych mo?liwo?ci. Beata Stasi?ska (wydawca) oceni?a, ?e "cz?owiek nie ma prawa skazywa? drugiego cz?owieka na cierpienie w imi? wiary czy przekona?", jednak zaznaczy?a, ?e trzeba wprowadza? takie rozwi?zania, ktre nie pozwol? na nadu?ycia. Publicystka Paulina Chrzszonowicz z OKO.press stwierdzi?a, ?e o ile jest zdania, ?e ka?dy powinien decydowa? o sobie i swoim ?yciu, to "czerwona lampka" zapala si? jej w sytuacji, gdy s?yszy o eutanazji dzieci. - To, co si? liczy, to w?a?nie ?wiadomo?? cz?owieka. Wydaje mi si?, ?e to, co zrobili Belgowie, jest pewnym dowodem dojrza?o?ci, ?eby nie stawia? sztucznie granicy i nie skazywa? ludzi, ktrzy ?wiadomie s? zdecydowani, ?eby zako?czy? swj byt - oceni?a prof. Monika P?atek, prawniczka z Instytutu Prawa Karnego UW.

Pytania o prawa Polakw po Brexicie

Dodano: 12.05.2017 16:07 | 128 odsłon | 0 komentarzy

Parlament Europejski nie podpisze porozumienia dotycz?cego Brexitu, dopki nie b?dzie ono gwarantowa?o ono podstawowych praw obywatelom Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. O tym, jak Brytyjczycy rozwi??? t? kwesti? w "Otwarciu Dnia" rozmawiali prezes Virgin Mobile Gra?yna Piotrowska-Oliwa i Steve Terret, Brytyjczyk mieszkaj?cy w Polsce, Kancelaria Spaczy?ski, Szczepaniak i Wsplnicy.

reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone