środa, 06 lipca 2022 r.  Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Wiadomości z tagiem Unia Europejska  RSS
Senat przyj??? ustaw? ratyfikacyjn? bez preambu??y

Dodano: 27.05.2021 13:55 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Senat przyj??? ustaw? wyra??aj?c? zgod? na ratyfikacj? przez prezydenta decyzji o zwi?kszeniu zasob??w w??asnych Unii Europejskiej. Ustawa zosta??a przyj?ta bez poprawek.

Źródło: https:

Applebaum: Polska mo??e si? sta? problemem dla UE i NATO

Dodano: 26.05.2021 20:09 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Jest niebezpiecze??stwo, ??e Polska stanie si? problemem nie tylko dla Unii Europejskiej, ale dla ca??ego NATO i ca??ego sojuszu demokratycznego - m??wi??a w "Faktach po Faktach" Anne Applebaum, dziennikarka i publicystka.

Źródło: https:

Jest szansa na zmian? decyzji ws. kopalni Tur??w

Dodano: 23.05.2021 14:54 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Polska w sporze o kopalni? w?gla brunatnego Tur??w ma wci??? mo??liwo??ci negocjacji i liczy na mo??liwo??? zmiany decyzji wiceprezes Trybuna??u Sprawiedliwo??ci Unii Europejskiej. Jak ustali??a korespondentka RMF FM Katarzyna Szyma??ska-Borginon, chodzi o art. 163 regulaminu TSUE. M??wi on, ??e "na wniosek strony postanowienie mo??e zosta? w ka??dej chwili zmienione lub uchylone ze wzgl?du na zmian? okoliczno??ci?.

Źródło: https:

??Komisja Europejska: Polska musi wykona? postanowienie TSUE w sprawie kopalni Tur??w

Dodano: 21.05.2021 22:15 | 65 odsłon | 0 komentarzy


Polska musi wykona? postanowienie Trybuna??u Sprawiedliwo??ci Unii Europejskiej w sprawie tymczasowego zamkni?cia kopalni w?gla brunatnego w Turowie - przekaza??a RMF FM Komisja Europejska. Podkre??li??a, ??e b?dzie monitorowa? wykonanie wydanego nakazu. W pi?tek TSUE przychyli?? si? do czeskiego pozwu, kt??re sprzeciwia??y si? rozbudowie kopalni przy ich granicy.

Źródło: https:

Zamkni?cie kopalni Tur??w. "Orzeczenie TSUE jest niewykonalne"

Dodano: 21.05.2021 16:31 | 91 odsłon | 0 komentarzy


??Polska Grupa Energetyczna sygnalizuje, ??e mo??e nie zastosowa? si? do dzisiejszej decyzji Trybuna??u Sprawiedliwo??ci Unii Europejskiej, kt??ry nakaza?? tymczasowe zamkni?cie kopalni w?gla brunatnego w Turowie, a wraz z tym - elektrowni. TSUE przychyli?? si? tym samym do wniosku czeskiego rz?du, kt??ry skar??y?? si?, ??e kontynuacja wydobycia w Polsce mo??e mie? negatywny wp??yw na poziom w??d podziemnych w Czechach.

Eurostat: Polska z drug? najwy??sz? inflacj? w UE

Dodano: 19.05.2021 17:20 | 73 odsłon | 0 komentarzy


??Inflacja w Polsce liczona metod? unijn? wynios??a w kwietniu 5,1 proc. w stosunku kwietnia 2020 roku - wynika z danych Eurostatu. Urz?d poda??, ??e ceny w Polsce ros??y prawie najszybciej w Unii Europejskiej - wyprzedzi??y nas tylko W?gry.

Źródło: https:

Czarnek: Niepraworz?dna UE. Uczniowie b?d? si? o tym uczy?

Dodano: 18.05.2021 16:23 | 70 odsłon | 0 komentarzy

- Nie b?dziemy si? czu? dumni, je??eli nie b?dziemy zna? w??asnej historii - powiedzia?? minister edukacji Przemys??aw Czarnek, zapowiadaj?c, ??e na lekcjach historii uczniowie b?d? si? uczy? m.in. o ??ewolucji Unii Europejskiej z tworu praworz?dnego na tw??r niepraworz?dny?.

Źródło: https:

Kulesza: M??wimy "nie" segregacji sanitarnej

Dodano: 13.05.2021 12:20 | 94 odsłon | 0 komentarzy

Politycy Konfederacji zaapelowali, by na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej przedstawiciele Polski sprzeciwili si? rozporz?dzeniu PE w sprawie tzw. paszport??w covidowych. Zdaniem pos??a Jakuba Kuleszy, wprowadzenie takich paszport??w to "totalitarny projekt segregacji sanitarnej".

Źródło: https:

Polska krytykowana w PE za "wsteczne inicjatywy" dot. prawa do aborcji

Dodano: 11.05.2021 19:47 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Komisja Praw Kobiet i R??wnouprawnienia Parlamentu Europejskiego przyj???a raport wzywaj?cy kraje Unii Europejskiej do zapewnienia wszystkim kobietom dost?pu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Jak donosi brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymanska-Borginon, przeg??osowano poprawk?, w kt??rej polskie w??adze s? krytykowane za "wsteczne inicjatywy" dotycz?ce prawa do aborcji czy r??wno??ci p??ci.

AstraZeneca ma wobec UE pot???ne zaleg??o??ci. Nieoficjalnie: Bruksela szykuje drugi pozew

Dodano: 10.05.2021 23:31 | 88 odsłon | 0 komentarzy


S? powa??ne problemy z dostawami szczepionki przeciw Covid-19 od koncernu AstraZeneca. Jak powiedzia?? agencji informacyjnej Reuters unijny urz?dnik, koncern dostarczy?? dot?d krajom Unii Europejskiej niespe??na 50 mln dawek preparatu: to zaledwie jedna sz??sta puli, jak? AstraZeneca powinna dostarczy? Wsp??lnocie do ko??ca czerwca.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone