niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem Uczniowie  RSS
Przygotowania do 1 wrze??nia. Szko??a sprawdzi temperatur?

Dodano: 09.08.2021 20:00 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Uczniowie nie b?d? mieli profilaktycznych test??w na obecno??? koronawirusa, ale z gor?czk? do szko??y nie wejd? ?? zapowiada MEiN.

Tagi: USA, Uczniowie
Źródło: https:

Czarnek: Rozwa??any jest jeden scenariusz powrotu do szk????

Dodano: 09.08.2021 8:27 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Przygotowujemy si? do tego, ??eby 1 wrze??nia rzeczywi??cie wszyscy wr??cili do szko??y w trybie stacjonarnym - i wszyscy uczniowie, i nauczyciele - powiedzia?? w Programie 1 Polskiego Radia Przemys??aw Czarnek, minister edukacji i nauki.

Doradcy PAN: Odsun?? niezaszczepionych nauczycieli

Dodano: 22.07.2021 13:14 | 71 odsłon | 0 komentarzy

"Niezaszczepione (przeciw COVID-19 - red.) osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny by? odsuni?te od bezpo??redniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii, szczeg??lnie w okresach jej nasilenia" - o??wiadczy?? zesp???? doradczy ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk. Wed??ug niego, po wprowadzeniu nauczania hybrydowego "w domach powinni pozosta? przede wszystkim uczennice i uczniowie niezaszczepieni".

Źródło: https:

"Przez pandemi? uczniowie stracili czas na budowanie relacji"

Dodano: 13.07.2021 11:16 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Jako jedni z nielicznych w Polsce zrobili??my na koniec czerwca badania psychologiczne w??r??d dzieci i m??odzie??y. Ich sytuacja nie wygl?da najlepiej ?? m??wi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Źródło: https:

MON dofinansowa?? budow? 47 strzelnic

Dodano: 13.07.2021 10:26 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Resort obrony przeznaczy?? 6,3 mln z?? na dofinansowanie budowy strzelnic. B?d? z nich korzystali m. in. uczniowie klas mundurowych i organizacje proobronne.

Tagi: MON, Uczniowie
Źródło: https:

Nauczyciele niezadowoleni z nauki zdalnej i jej efekt??w

Dodano: 27.06.2021 19:13 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Uczniowie mieli k??opoty z mobilizacj? do nauki, nauczyciele z komputerami.

Źródło: https:

W poniedzia??ek powr??t wszystkich uczni??w do szk????: Rozporz?dzenie w Dzienniku Ustaw

Dodano: 28.05.2021 22:58 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Od poniedzia??ku wszyscy uczniowie wr??c? do nauki stacjonarnej - wed??ug zasad obowi?zuj?cych przed pandemi?. W Dzienniku Ustaw zosta??y opublikowane przepisy w tej sprawie.

Źródło: https:

Czarnek: Niepraworz?dna UE. Uczniowie b?d? si? o tym uczy?

Dodano: 18.05.2021 16:23 | 75 odsłon | 0 komentarzy

- Nie b?dziemy si? czu? dumni, je??eli nie b?dziemy zna? w??asnej historii - powiedzia?? minister edukacji Przemys??aw Czarnek, zapowiadaj?c, ??e na lekcjach historii uczniowie b?d? si? uczy? m.in. o ??ewolucji Unii Europejskiej z tworu praworz?dnego na tw??r niepraworz?dny?.

Źródło: https:

Uczniowie boj? si? powrotu do szk????. Jak mo??na im pom??c?

Dodano: 13.05.2021 19:19 | 81 odsłon | 0 komentarzy


W poniedzia??ek do szk???? wracaj? uczniowie klas 4-8 szk???? podstawowych i wszyscy uczniowie szk???? ponadpodstawowych. Na pocz?tek b?d? si? uczy? hybrydowo, a od 31 maja ?? wy???cznie stacjonarnie. To rewolucja w ??yciu m??odych ludzi, kt??rzy od pa??dziernika funkcjonowali wy???cznie w zdalnym nauczaniu.

Źródło: https:

Szko??y czekaj? na powr??t uczni??w. Nie b?dzie klas??wek i?? dzwonka

Dodano: 11.05.2021 16:54 | 92 odsłon | 0 komentarzy


Po roku zdalnej nauki do szkolnych ??awek wr??c? za kilka dni uczniowie szk???? ??rednich i starsi uczniowie podstaw??wek. Dla cz???ci z nich b?dzie to trudny moment. Coraz wi?cej plac??wek deklaruje, ??e po powrocie nie b?dzie masowego sprawdzania wiedzy i odpytywania.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone