niedziela, 14 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Wiadomości z tagiem UPC  RSS
Kukiz pom??g?? PiS-owi. Opozycja: Kupieni w dwie godziny

Dodano: 11.08.2021 19:05 | 70 odsłon | 0 komentarzy

W ponownym g??osowaniu w sprawie odroczenia obrad Sejmu trzech pos????w Kukiz'15 zmieni??o zdanie i zag??osowa??o razem z Prawem i Sprawiedliwo??ci?. Pos??owie opozycji m??wi? o politycznej korupcji.

Źródło: https:

Opozycja: Rozk??ada si? sejmowa wi?kszo??? klejona korupcj?

Dodano: 11.08.2021 16:34 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Prawo i Sprawiedliwo??? przegra??o w Sejmie g??osowanie w sprawie odroczenia posiedzenia. Zdaniem opozycji Zjednoczona Prawica nie ma wi?kszo??ci w parlamencie.

Źródło: https:

CBA w biurze ksi?gowym firmy syna Banasia

Dodano: 11.08.2021 14:41 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Prezes Najwy??szej Izby Kontroli Marian Bana?? poinformowa??, ??e w ??rod? agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili si? w biurze ksi?gowym firmy jego syna.

Źródło: https:

Konfederacja przeciw podwy??kom dla pos????w. ??Forma korupcji?

Dodano: 30.07.2021 19:51 | 78 odsłon | 0 komentarzy

??Proponowane podwy??ki stanowi? form? korupcji politycznej skierowanej do polityk??w partii rz?dz?cej? - stwierdzi??a rada lider??w Konfederacji. W opublikowanym o??wiadczeniu przekonuje, ??e ??jest to pr??ba kupienia sobie lojalno??ci tych polityk??w, kt??rzy ponie??li koszty ?walki z nepotyzmem? uprawianej ostatnio przez Jaros??awa Kaczy??skiego?.

Źródło: https:

Zesp???? przy premierze ds. skracania antykorupcyjnej karencji

Dodano: 23.06.2021 17:26 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Komisja przy premierze decyduje o skr??ceniu zakazu antykorupcyjnego dla os??b pe??ni?cych funkcje publiczne. Tylko co trzeci wniosek jest rozpatrzony pozytywnie.

Tagi: Premier, UPC
Źródło: https:

Kukiz o swojej ustawie: PiS u??yje przeciw swoim? To by??by cud

Dodano: 17.06.2021 12:54 | 88 odsłon | 0 komentarzy

"23 lub 24 czerwca w Sejmie odb?dzie si? pierwsze czytanie naszego projektu ustawy antykorupcyjnej" - napisa?? na Facebooku lider Kukiz'15, Pawe?? Kukiz.

Źródło: https:

Kukiz: Zg??osowa??em na Staro??, bo prosi?? o to Kaczy??ski

Dodano: 15.06.2021 19:13 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Licz? na to, ??e g??osowanie ustawy antykorupcyjnej odb?dzie si? przed g??osowaniem jakiego?? bloku ustaw zwi?zanych z Nowym ?adem. Bo taki jest m.in. warunek umowy. Je??eli PiS nie poprze ustawy antykorupcyjne, nie ma poparcia "Polskiego ??adu" - powiedzia?? w "Go??ciu Wydarze??" Polsat News Pawe?? Kukiz.

Źródło: https:

Kukiz: Poparcie Staro?? za ustaw? antykorupcyjn?? Z przyjemno??ci?

Dodano: 11.06.2021 18:51 | 72 odsłon | 0 komentarzy

- W przedmiocie naszej umowy nie ma nazwisk Staro??, Terleckiego, ani ??adnych innych - powiedzia?? Pawe?? Kukiz, komentuj?c swoje porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwo??ci?.

Źródło: https:

Struktury Nawalnego uznane przez s?d za "organizacje ekstremistyczne"

Dodano: 09.06.2021 22:33 | 98 odsłon | 0 komentarzy


Moskiewski S?d Miejski uzna?? w ??rod? struktury opozycjonisty Aleksieja Nawalnego - m.in. Fundacj? Walki z Korupcj? (FBK) i sztaby Nawalnego zak??adane w regionach Rosji - za organizacje ekstremistyczne. O decyzji poinformowa??y s??u??by prasowe s?du.

Źródło: https:

S??awomir Nowak ma wr??ci? do aresztu

Dodano: 02.06.2021 15:03 | 93 odsłon | 0 komentarzy


S??awomir Nowak wr??ci do aresztu na 3 miesi?ce, je??li do 18 czerwca nie wp??aci por?czenia maj?tkowego w wysoko??ci miliona z??otych - tak? decyzj? podj??? w??a??nie S?d Apelacyjny w Warszawie. S??awomir Nowak jest podejrzany o korupcj? w zwi?zku z przetargami drogowymi na Ukrainie. Zarzuty dotycz? okresu, gdy pe??ni?? funkcj? szefa ukrai??skiej agencji drogowej Ukrawtodor.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone