czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Turcja  RSS
Rekordowe upa??y b?d? zdarza??y si? coraz cz???ciej

Dodano: 27.07.2021 9:25 | 73 odsłon | 0 komentarzy


Cypr, Kuba, Turcja, Kanada, Irlandia P????nocna i Antarktyda odnotowa??y najwi?ksze temperatury w ci?gu ostatnich dw??ch lat, a nowe badania sugeruj?, ??e takich ekstrem??w b?dzie coraz wi?cej. Naukowcy twierdz?, ??e w wyniku zmian klimatycznych upa??y b?d? coraz cz?stsze.

Źródło: https:

Cywilizacyjny wyb??r

Dodano: 11.07.2021 17:50 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Tu nie chodzi tylko o niezale??no??? TVN czy o relacje z Amerykanami. Stawk? podejmowanych przez PiS decyzji jest to, czy Polska porzuci lig? zachodnich demokracji i do???czy do ligi, w kt??rej graj? Turcja, Arabia Saudyjska czy W?gry.

Źródło: https:

M??odzi tury??ci z Polski ??miertelnie potr?ceni w Turcji

Dodano: 10.07.2021 12:29 | 51 odsłon | 0 komentarzy

W nocy z pi?tku na sobot? dwoje polskich turyst??w zosta??o potr?cony na przej??ciu dla pieszych w Alanyi na po??udniu Turcji. Oboje zgin?li, a kierowca pojazdu zosta?? zatrzymany.

Tagi: Turcja, Rzym
Źródło: https:

Euro 2020. W??ochy rozgromi??y Turcj? w meczu otwarcia

Dodano: 11.06.2021 21:00 | 80 odsłon | 0 komentarzy


W??ochy pokona??y Turcj? w meczu otwarcia Euro 2020 w Rzymie. W pierwszej po??owie nie pad??a ??adna bramka, ale ju?? na pocz?tku drugiej spektakularnego gola strzelili Turcy, na nieszcz???cie, samym sobie. W??osi zdobyli nast?pnie dwie kolejne bramki, tym samym pokonuj?c Turk??w 0:3.

Źródło: https:

Sta??y fragment gry: 11 czerwca 2021

Dodano: 11.06.2021 21:00 | 87 odsłon | 0 komentarzy


Wielki pocz?tek d??ugo oczekiwanego Euro 2020. W Rzymie W??ochy spotka??y si? z Turcj? w meczu rozpoczynaj?cym te pi??karskie mistrzostwa. Jak zapowiada si? ca??y turniej? Jakie szanse maj? Polacy? O tym mi?dzy innymi w trzecim odcinku "Sta??ego fragmentu gry" rozmawiali Pawe?? Paw??owski i Wojciech Marczyk.

Źródło: https:

Sta??y fragment gry. Euro 2020 z dziennikarzami RMF FM

Dodano: 10.06.2021 22:05 | 90 odsłon | 0 komentarzy


Start Euro 2020 ju?? w pi?tek! W Rzymie W??ochy spotkaj? si? z Turcj? w meczu rozpoczynaj?cym pi??karskie mistrzostwa. Czego mo??emy si? spodziewa? i jakie s? perspektywy dla innych dru??yn w turnieju? Jakie s? nastroje polskiej reprezentacji i kibic??w? O tym mi?dzy innymi w drugim odcinku "Sta??ego fragmentu gry" rozmawiali Pawe?? Paw??owski i Wojciech Marczyk.

Źródło: https:

Zbieg??y turecki gangster gwiazd? YouTube'a. Oskar??a w??adze o korupcj? i morderstwa

Dodano: 26.05.2021 20:44 | 129 odsłon | 0 komentarzy


??Zbieg??y turecki gangster od miesi?ca publikuje w internecie filmy, w kt??rych oskar??a czo??owych polityk??w Turcji i cz??onk??w ich rodzin mi?dzy innymi o zab??jstwa na zlecenie, przemyt narkotyk??w i korupcj?. Filmy ogl?daj? miliony Turk??w, a w??adza nie wie co robi?.

Źródło: https:

Erdogan: Turcja rozmie??ci my??liwce F-16 w Polsce

Dodano: 24.05.2021 16:55 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po spotkaniu w Ankarze z prezydentem Andrzejem Dud? poinformowa??, ??e wkr??tce w ramach misji NATO w Polsce zostan? rozmieszczone tureckie my??liwce F-16.

Napi?cie na linii USA - Turcja. Chodzi o rze?? Ormian

Dodano: 24.04.2021 18:51 | 91 odsłon | 0 komentarzy


Prezydent USA Joe Biden uzna?? rze?? Ormian za ludob??jstwo w wydanym w sobot? o??wiadczeniu z okazji dnia upami?tnienia tej zbrodni. Na komunikat szybko i stanowczo zareagowa??a Turcja. "Nikt nie mo??e nas uczy? na temat naszej historii? ?? stwierdzi?? szef tureckiego MSZ-u, Mevlut Cavusoglu.

Źródło: https:

S?dzia w kajdankach to katastrofalny obrazek dla w??adzy

Dodano: 23.04.2021 11:24 | 84 odsłon | 0 komentarzy

??wiat obieg??yby teksty dotycz?ce s?dziego, por??wnania by??yby jednoznaczne: Turcja, W?gry, Rosja, Bia??oru?? ?? m??wi Micha?? Kolanko w nawi?zaniu do decyzji Izby Dyscyplinarnej, kt??ra nie zgodzi??a si? na przymusowe doprowadzenie Igora Tulei na przes??uchanie w prokuraturze.

Tagi: Rosja, Turcja, Rzym
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone