czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Transport  RSS
Ig Noble 2021: nagrody dla orgazm??w oczyszczaj?cych nos i nosoro??c??w do g??ry nogami

Dodano: 10.09.2021 20:50 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Brody chroni?ce przed ciosami, seks skuteczny w oczyszczeniu zatok, najlepszy spos??b na transport nosoro??c??w, zwi?zki chemiczne emitowane przez kinoman??w czy formy komunikacji mi?dzy kotem a cz??owiekiem ?? to niekt??re z prawdziwych i rzetelnych bada?? naukowych, nagrodzonych w 2021 roku Ig Noblami. Ig Noble (czyli Ig Nobel Prizes) to nasze ulubione nagrody naukowe. Niekiedy uznawane s? [...]

Źródło: https:

Elektryki o 70 proc. czystsze ni?? auta z silnikami spalinowymi

Dodano: 02.08.2021 5:46 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Mi?dzynarodowa Rada Czystego Transportu (ICCT) przeanalizowa??a emisje pojazd??w elektrycznych i aut z silnikami spalinowymi. Z wniosk??w ko??cowych wynika, ??e pojazdy elektryczne emituj? obecnie prawie 70 proc. mniej gaz??w cieplarnianych ni?? samochody z nap?dem konwencjonalnym.

Źródło: https:

Marczy??ska: Rz?d rozwa??a p??atn? us??ug? zaszczepienia

Dodano: 28.06.2021 11:27 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Gdyby to zale??a??o ode mnie, to przy wzro??cie zaka??e?? ograniczenia powinny dotyczy? transportu publicznego czy kin - m??wi??a w RMF FM prof. Magdalena Marczy??ska, pediatra, cz??onkini Rady Medycznej przy premierze.

Źródło: https:

Zamkni?ta autostrada A6. Po??ar czo??g??w na jezdni

Dodano: 19.06.2021 12:12 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Podczas transportu dw??ch czo??g??w dosz??o do po??aru. Autostrada A6 zosta??a zamkni?ta w w obu kierunkach.

Źródło: https:

Serce w policyjnym ??mig??owcu

Dodano: 19.06.2021 9:05 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Policyjni piloci z Poznania transportowali w niespe??na p????torej godziny serce do przeszczepu z wojew??dztwa zachodniopomorskiego do szpitala we Wroc??awiu.

Źródło: https:

Volkswagen i Volvo liderami elektryfikacji europejskiego rynku

Dodano: 16.06.2021 23:01 | 61 odsłon | 0 komentarzy

Jedynie dwaj europejscy producenci samochod??w ?? Volkswagen i Volvo ?? s? gotowi do spe??nienia cel??w elektryfikacji wyznaczonych przez europejska polityk? klimatyczn?. Z opublikowanego raportu brukselskiej organizacji Transport & Environment (T&E) wynika, ??e w??r??d 10 kluczowych producent??w aut wystepuj? bardzo du??e r????nice w planach i jako??ci strategii maj?cej prowadzi? do zelektryfikowania oferty.

Źródło: https:

Tragiczny wypadek w Lubelskiem. Kierowca nie ??yje, 7-latek walczy o ??ycie

Dodano: 07.06.2021 22:55 | 86 odsłon | 0 komentarzy


7-latek walczy w szpitalu o ??ycie po tragicznym wypadku. W Typinie (Lubelskie) samoch??d uderzy?? drzewo. Kierowcy pojazdu nie uda??o si? uratowa?. W samochodzie by??o troje pasa??er??w: kobieta i dw??jka dzieci ?? wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.

Źródło: https:

Upadek windy z 15. pi?tra. Ranne dwie osoby

Dodano: 04.06.2021 17:48 | 75 odsłon | 0 komentarzy


W ?odzi dw??ch pracownik??w firmy konserwatorskiej spad??o z 15. pi?tra podczas naprawy windy. Byli wewn?trz tzw. klatki remontowej. S? ranni, przetransportowano ich do szpitala.

Źródło: https:

Lawina w Tatrach. Uratowano dw??ch turyst??w

Dodano: 02.06.2021 14:36 | 64 odsłon | 0 komentarzy

Ze zboczy Koziego Wierchu w Tatrach zesz??a lawina, kt??ra porwa??a dw??ch m???czyzn. Tury??ci zostali ??mig??owcem Tatrza??skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowani do szpitala w Zakopanem.

Źródło: https:

Niedzielski og??osi?? zmiany w obostrzeniach w czerwcu

Dodano: 01.06.2021 23:26 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Minister zdrowia Adam Niedzielski og??osi?? zmiany w obostrzeniach wprowadzonych przez rz?d w zwi?zku z koronawirusem. Modyfikacja dotyczy okresu od 6 do 25 czerwca. Zwi?kszony zostanie limit os??b mog?cych jednocze??nie bra? udzia?? w imprezach i zgromadzeniach oraz limit pasa??er??w ??rodk??w transportu zbiorowego. Dzia??alno??? b?d? mog??y wznowi? sale zabaw, b?dzie mo??na organizowa? targi i wystawy. Wi?kszo??? restrykcji zostanie utrzymana.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone