wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem The Sun  RSS
Ko?? a sprawa polska

Dodano: 27.07.2021 17:58 | 63 odsłon | 0 komentarzy

M?dro??? ludu sugeruje, by z koniem si? nie kopa?, bo to si? ??le ko??czy. Niestety, nasi politycy wyra??nie ignoruj? t? staropolsk? rad?.

Zaszczepi? wszystkich nauczycieli? Czarnek m??wi o segregacji

Dodano: 22.07.2021 18:25 | 63 odsłon | 0 komentarzy

- W wielu kwestiach nie zgadzam si? z Polsk? Akademi? Nauk, w tej te?? si? nie zgadzam - komentuje rekomendacje PAN minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek. Zesp???? ds. COVID-19 przy prezesie PAN zaleca, by niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego odsun?? od bezpo??redniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii.

Tusk zrobi r????nic?. Przekonani o tym s? nawet wyborcy PiS

Dodano: 07.07.2021 20:00 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Ponad 45 proc. badanych przez IBRiS uwa??a, ??e powr??t Donalda Tuska do Platformy ??zmieni uk??ad si?? na polskiej scenie politycznej". O dziesi?? punkt??w proc. mniejsza jest grupa, kt??ra uwa??a, ??e mu si? to nie uda.

Ko??ci???? publikuje dane ws. pedofilii. Ale czy pe??ne?

Dodano: 28.06.2021 20:00 | 61 odsłon | 0 komentarzy

Przez 2,5 roku do diecezji i zakon??w m?skich wp??yn???o 368 zg??osze?? o wykorzystywaniu seksualnym ma??oletnich ?? wynika z danych Instytutu Statystyki Ko??cio??a Katolickiego. Eksperci uwa??aj?, ??e informacje te s? niepe??ne.

Źródło: https:

Media: Brytyjski wywiad zmienia stanowisko ws. pochodzenia SARS-CoV-2

Dodano: 30.05.2021 14:03 | 78 odsłon | 0 komentarzy


Brytyjski wywiad uwa??a obecnie, ??e jest "mo??liwe", i?? koronawirus SARS-CoV-2 wydosta?? si? z laboratorium badawczego w chi??skim mie??cie Wuhan - podaje "The Sunday Times".

Źródło: https:

Wielka Brytania: Boris Johnson i Carrie Symonds wzi?li ??lub

Dodano: 29.05.2021 23:46 | 89 odsłon | 0 komentarzy


Brytyjski premier Boris Johnson po??lubi?? swoj? narzeczon? Carrie Symonds podczas w przeprowadzonej w sekrecie ceremonii w Katedrze Westminsterskiej - ujawni?? dziennik "The Sun".

Źródło: https:

Pisanie w my??lach? R?cznie naj??atwiej

Dodano: 12.05.2021 17:11 | 80 odsłon | 0 komentarzy


Naukowcy od dawna pr??buj? opracowa? skuteczne narz?dzia, kt??re umo??liwi? osobom sparali??owanym w stanie zamkni?cia komunikowanie si? z otoczeniem. Osoby te s? przytomne i ??wiadome, ale ze wzgl?du na parali?? praktycznie wszystkich mi???ni nie mog? m??wi? i s? w stanie co najwy??ej mruga? powiekami. W najnowszym numerze czasopisma "Nature" grupa naukowc??w opisuje nowy projekt interfejsu m??zg-komputer, kt??ry pozwala takim osobom pisa? du??o szybciej. Kluczem jest wyobra??enie sobie, ??e pisz?... r?cznie.

Brytyjskie okr?ty zostan? skierowane na Morze Czarne

Dodano: 18.04.2021 12:42 | 89 odsłon | 0 komentarzy


W obliczu rosn?cego napi?cia mi?dzy Ukrain? a Rosj? brytyjskie okr?ty wojenne zostan? skierowane w maju na Morze Czarne - poda??a w niedziel? gazeta "The Sunday Times".

Źródło: https:

Kaczy??ski: Nikt nie narzuci nam rosyjskiej szczepionki

Dodano: 04.04.2021 6:27 | 92 odsłon | 0 komentarzy

- To s? ??wi?ta nadziel, wiary, zmartwychwstania, ??ycia. ??ycz? pa??stwu, ??eby??cie z nadziej? te ??wi?ta obchodzili. Oczywi??cie z koniecznymi ograniczeniami - powiedzia?? prezes PiS Jaros??aw Kaczy??ski na antenie Telewizji Republika. Podczas godzinnego programu wyg??osi?? przem??wienie i odpowiada?? na pytania zadawane w imieniu cz??onk??w klub??w Gazety Polskiej przez naczelnych tej gazety.

Lekarz: Oni te?? s? w grupie ryzyka! Covid mo??e ich zabi?!

Dodano: 13.03.2021 15:14 | 102 odsłon | 0 komentarzy


"Coraz m??odsi i otyli pacjenci, kt??rzy jednocze??nie uwa??aj? si? za zdrowych, trafiaj? na oddzia?? covidowy" ?? alarmuje dyrektor ds. lecznictwa w krakowskim szpitalu MSWiA dr Krzysztof Czarnobilski. W plac??wce tej wszystkie ??????ka dla zaka??onych s? ju?? zaj?te.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone