czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Tesla  RSS
Bia??orusini w Polsce musz? by? bezpieczni

Dodano: 04.08.2021 18:23 | 55 odsłon | 0 komentarzy

To niebywale wa??ne, by polskie i litewskie w??adze zapewni??y bezpiecze??stwo przedstawicieli opozycji anty??ukaszenkowskiej. Ich nienaruszalno??? to jeden z wa??niejszych test??w dla polskich i litewskich s??u??b specjalnych.

Źródło: https:

Tesla chce zwi?kszy? przychody. Podnosi ceny swoich modeli

Dodano: 04.08.2021 10:14 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Tesla podnosi ceny swoich aut w USA. To dzia??anie zwi?zane z now? strategi?, kt??ra ma zwi?kszy? przychody i poprawi? konkurencyjno??? marki.

Tagi: USA, Tesla
Źródło: https:

Polskie ceny nowego modelu Tesli. Jest drogo

Dodano: 22.07.2021 5:24 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Tesla poda??a ceny swojego najnowszego elektryka. Model Y dost?pny jest w dw??ch wersjach, a wariant podstawowy kosztuje od 299 990 z??.

Tagi: Tesla
Źródło: https:

Bilans operacji w Afganistanie

Dodano: 30.06.2021 17:40 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Misja afga??ska, kt??ra w??a??nie dobiega ko??ca, by??a wielkim testem dla ??o??nierzy i u??ywanego przez ni? sprz?tu w warunkach wojennych.

Źródło: https:

Test zasi?gu aut elektrycznych. Tesla i Mustang na czele

Dodano: 23.06.2021 5:57 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Organizacja Norwegian Automotive Federation (NAF) postanowi??a sprawdzi? zasi?g pojazd??w elektrycznych. Do testu wytypowano 21 pojazd??w zasilanych wy???cznie energi? elektryczn?.

Źródło: https:

Dlaczego wybuch atomowy wygl?da na pocz?tku tak dziwnie?

Dodano: 20.06.2021 19:31 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Wybuch bomby podczas test??w Tumbler-Snapper w 1952 roku. Zdj?cie zrobione oko??o 1/1000 sekundy od rozpocz?cia reakcji. To co??, co wygl?da jak dziurawa ameba pod mikroskopem albo dziwna meduza, to wybuch bomby atomowej uchwycony w milisekund? po rozpocz?ciu detonacji. O tym, jak mo??liwe by??o zrobienie w 1952 roku tak niezwyk??ego zdj?cia napisz? za chwil?, ale na [...]

Tagi: Tesla, Media
Źródło: https:

Na depresj?... gaz rozweselaj?cy

Dodano: 09.06.2021 20:00 | 75 odsłon | 0 komentarzy


To wygl?da na ??art, ale ??artem nie jest. Naukowcy z University of Chicago Medicine i Washington University pisz? na ??amach czasopisma "Science Translational Medicine", ??e podanie niewielkich dawek gazu rozweselaj?cego mo??e by? szybk? i efektywn? metod? terapii depresji, szczeg??lnie u pacjent??w, kt??rych objawy nie ust?puj? pod wp??ywem lek??w antydepresyjnych. Druga faza test??w klinicznych wskazuje na to, ??e ju?? godzinna inhalacja 25-procentowym podtlenkiem azotu pozwala cofn?? objawy depresji nawet na dwa tygodnie. To mo??e by? cenna metoda...

Źródło: https:

Ostatni test przed Euro 2020: Polacy remisuj? z Islandi?

Dodano: 08.06.2021 17:04 | 77 odsłon | 0 komentarzy


Remisem 2:2 zako??czy?? si? towarzyski mecz reprezentacji Polski z dru??yn? Islandii. Gole dla bia??o-czerwonych strzelili Piotr Zieli??ski i Karol ??widerski. By?? to ostatni sprawdzian Polak??w przed rozpoczynaj?cym si? ju?? za trzy dni Euro 2020.

Elon Musk rezygnuje z produkcji topowej wersji Tesli

Dodano: 07.06.2021 13:12 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Tesla wycofuje si? z produkcji modelu S Plaid+, og??osi?? na Twitterze Elon Musk. Mia?? by? to elektryk o mocy 1100 KM.

Źródło: https:

Tesla pod presj? konkurencji. Produkcja Cybertrucka w tym roku

Dodano: 21.05.2021 0:39 | 88 odsłon | 0 komentarzy

Tesla chce rozpocz?? produkcj? Cybertrucka jeszcze pod koniec tego roku. Po??piech spowodowany jest nowymi premierami konkurencji.

Tagi: Premier, Tesla
Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone