poniedziałek, 24 stycznia 2022 r.  Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
Wiadomości z tagiem Tata  RSS
Laschet: Wielkim osi?gni?ciem UE jest wsp??lnota prawa

Dodano: 01.08.2021 10:08 | 36 odsłon | 0 komentarzy

- Z mojego punktu widzenia to w??a??ciwe, ??e Europa stosuje wszelkie ustalone w traktatach ??rodki prawne, by wsz?dzie zagwarantowa? przestrzeganie prawa europejskiego - m??wi w obszernym wywiadzie dla ??Rzeczpospolitej? kandydat CDU na kanclerza Armin Laschet.

Tagi: Europa, Tata
Źródło: https:

Zakopane: Nied??wied?? w centrum miasta

Dodano: 29.05.2021 11:48 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Mieszka??cy osiedla Tatary w Zakopanem zawiadomili policj?, ??e na ich osiedlu pojawi?? si? nied??wied??, kt??ry wyjada?? resztki ze ??mietnik??w. S??u??by apeluj? o ostro??no??? w przypadku spotkania tego drapie??nika.

Źródło: https:

Wr??blewski ws. LGBT: Nikt nie jest w Polsce dyskryminowany

Dodano: 12.03.2021 14:21 | 60 odsłon | 0 komentarzy

W Polsce standardy praw cz??owieka, okre??lone w najwa??niejszych traktatach mi?dzynarodowych, s? trzymane, nikt nie jest w zwi?zku z tym dyskryminowany, wi?c to napi?cie, kt??re jest wytwarzane, nie opiera si? o fakty, raczej opiera si? cz?sto o jakie?? p????prawdy czy wr?cz o fake newsy - oceni?? na antenie Polskiego Radia pose?? PiS Bart??omiej Wr??blewski, komentuj?c rezolucj? PE w sprawie LGBTQI.

Tagi: LG, Fakt, Rzym, Tata
Źródło: https:

Go??da Tencer: Krzyk jest we mnie, nie umiem milcze?

Dodano: 27.01.2021 18:02 | 88 odsłon | 0 komentarzy


"Chc? chyba g??o??no krzycze?, ale wydaje mi si?, ??e ja zawsze krzycz?, ten krzyk jest we mnie. M??j tata w nocy zawsze krzycza??, biegli??my z bratem go obudzi?, a on m??wi??, ??e dobrze, i?? go obudzili??my" - opowiada??a w Popo??udniowej rozmowie w RMF FM Go??da Tencer, dyrektorka Teatru ??ydowskiego w Warszawie i za??o??ycielka Fundacji Shalom. Dzi?? obchodzimy Mi?dzynarodowy Dzie?? Pami?ci o Ofiarach Holokaustu. "Tata by?? wzrokiem w swoim ??wiecie, przed wojn? mia?? ??on? i c??reczk?, Go??d?, kt??re zgin???y w bunkrze. Tata bardzo ma??o m??wi??, nie chcia?? nas...

Źródło: https:

Morawiecki w "FAZ": W Polsce widzimy post?p po 2004 roku

Dodano: 03.12.2020 8:16 | 84 odsłon | 0 komentarzy

W imi? jakich warto??ci Komisja oraz Parlament Europejski w swym zachowaniu mog? doprowadzi? do sytuacji obej??cia zasad okre??lonych w Traktatach? Czy prawo wt??rne mo??e de facto ca??kowicie zmienia? sens prawa pierwotnego? Czy niemieckie ustawy mog? by? stawiane nad niemieck? konstytucj?? - pyta?? w rozmowie z niemieckim dziennikiem, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: https:

"Maniak znad Wo??gi" w r?kach policji. Nie by?? w stanie powiedzie?, ile os??b zabi??

Dodano: 01.12.2020 19:48 | 86 odsłon | 0 komentarzy


??Policja w Tatarstanie zatrzyma??a poszukiwanego od prawie 10 lat seryjnego morderc? kobiet. "Maniak znad Wo??gi" zamordowa?? co najmniej 26 starszych kobiet.

Tagi: Policja, Rzym, Tata
Źródło: https:

W biurze bez maseczki? Rz?d szykuje zmian? rozporz?dzenia

Dodano: 01.12.2020 11:56 | 85 odsłon | 0 komentarzy


W biurach, fabrykach i warsztatach jednak nie trzeba b?dzie nosi? maseczek. Od soboty obowi?zuj? przepisy nakazuj?ce nam zak??adanie maseczki, je??eli w miejscu, w kt??rym pracujemy, przebywaj? opr??cz nas inne osoby. Teraz rz?d szykuj? kolejn? zmian? rozporz?dzenia - ustalili dziennikarze RMF FM.

Źródło: https:

Julia Przy???bska bardzo ostro o rezolucji PE ws. aborcji

Dodano: 26.11.2020 21:26 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws. aborcji stanowi bezprecedensow? pr??b? ingerowania w wewn?trzne i nieobj?te traktatami europejskimi zagadnienia ustrojowe RP ?? uwa??a prezes Trybuna??u Konstytucyjnego Julia Przy???bska. Pos??owie PE swoim dzia??aniem wkraczaj? w obszar niezale??no??ci Trybuna??u Konstytucyjnego, co stanowi naruszenie tr??jpodzia??u w??adzy - uwa??a Przy???bska.

Jurek Owsiak do Kingi Dudy: Tw??j Tata m??g?? pom??c onkologii

Dodano: 23.11.2020 17:13 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Kilka miesi?cy temu, Kingo, by??a szansa, aby Tw??j Tata m??g?? w spos??b wyj?tkowy i jedyny pom??c onkologii - napisa?? do Kingi Dudy prezes fundacji WO??P Jurek Owsiak.

Źródło: https:

Negocjacje ws. bud??etu UE. Sejm przyj??? uchwa??? PiS

Dodano: 19.11.2020 17:00 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Sejm przyj??? uchwa??? autorstwa PiS, wspieraj?c? dzia??ania rz?du w zakresie negocjacji bud??etowych w UE. Uchwa??a m.in. wzywa do powrotu do rozm??w i osi?gni?cia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone