czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem TVN24  RSS
"Lex TVN": Polacy negatywnie o Kukizie i Witek

Dodano: 15.08.2021 10:48 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem wi?kszo??ci Polak??w wprowadzenie nowelizacji ustawy o radionofii i telewizji, tzw lex TVN wp??ynie negatywnie na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ankietowani krytycznie oceniaj? zachowanie marsza??ek Sejmu El??biety Witek i pos????w Kukiz'15 - informuje Onet.pl

Źródło: https:

Dlaczego pos??owie opozycji nie umiej? liczy? do pi?ciu?

Dodano: 13.08.2021 11:47 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Po g??osowaniach nad "Lex TVN" ?? zdumiewaj?cym przyk??adzie, jak osobiste fobie kilku polityk??w potrafi? zakwestionowa? polsk? racj? stanu, zdaniem niekt??rych polityk??w opozycji i komentator??w pojawi?? si? promyczek nadziei ?? czyli zapis zabieraj?cy powo??anie zarz?d??w medi??w publicznych Radzie Medi??w Narodowych i przekazuj?cy te decyzje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Źródło: https:

Kukiz: Mam hejt gorszy od Paw??a Adamowicza

Dodano: 13.08.2021 11:16 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Og??lnie to hejt od ??piewc??w mi??o??ci i tolerancji? mam znacznie wi?kszy ni?? Pawe?? Adamowicz, a portale i TVN, kt??ry tak bardzo ??mier? Adamowicza prze??ywa??, ten hejt podkr?caj? - m??wi portalowi Wirtualnemedia.pl pose?? Pawe?? Kukiz.

Tagi: TVN24, TVN, Media
Źródło: https:

Dawnego antysystemowca flirty z systemem

Dodano: 12.08.2021 20:00 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Po tym, gdy Pawe?? Kukiz zag??osowa?? razem z PiS w sprawie lex TVN, zala??a go fala hejtu i zarzut??w o zdrad? w??asnych idea????w.

Tagi: TVN24, TVN
Źródło: https:

Szable ju?? policzone. Jak dzia??a nowa sejmowa uk??adanka

Dodano: 12.08.2021 18:34 | 75 odsłon | 0 komentarzy

G??osowanie w sprawie lex TVN pokaza??o, jak dzia??a nowa sejmowa uk??adanka. Wrze??niowe g??osowania odpowiedz? na pytanie jak d??ugo przetrwa.

Źródło: https:

KRRiT ponownie nie podj???? decyzji ws. koncesji dla TVN24

Dodano: 12.08.2021 15:12 | 70 odsłon | 0 komentarzy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie g??osowa??a w sprawie koncesji dla TVN24. Odby??y si? dwa g??osowania w tej sprawie, nie przynios??y jednak rozstrzygni?cia - donosi Onet.

Tagi: TVN24, TVN, KRRiT
Źródło: https:

Ociepa odchodzi z Porozumienia. Po chwili popiera "lex TVN"

Dodano: 11.08.2021 21:11 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Pose?? Porozumienia Marcin Ociepa poinformowa?? w ??rod? wieczorem o rezygnacji z cz??onkostwa w partii. Chwil? p????niej g??osowa?? wsp??lnie z PiS w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Tagi: TVN24, TVN
Źródło: https:

"Lex TVN" przeg??osowane. Gowin przeciw. Kukiz razem z PiS

Dodano: 11.08.2021 15:26 | 53 odsłon | 0 komentarzy

W ??rod? wieczorem Sejm przeg??osowa?? nowelizacj? ustawy o radiofonii i telewizji. Za "lex TVN" g??osowali politycy Prawa i Sprawiedliwo??ci oraz wi?kszo??? cz??onk??w Kukiz'15.

Tagi: TVN24, TVN, Sejm
Źródło: https:

Suski broni lex TVN. W Sejmie okrzyki ??ha??ba?

Dodano: 11.08.2021 11:24 | 76 odsłon | 0 komentarzy

- Mia??y miejsce ataki, kt??re mo??na nazwa? wojn? hybrydow? - ze strony jednego z naszych s?siad??w mieli??my sytuacj?, w kt??rych zaatakowano naszych ministr??w, ostatnio nawet pojawi??y si? przypadki terroru, co do kt??rych s? przypuszczenia, ??e s? inspirowane z pewnej cz???ci naszego kontynentu - m??wi?? pose?? PiS Marek Suski, przedstawiaj?c stanowisko klubu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. Doda??, ??e popierane przez PiS przepisy "maj? zapobiega? takim atakom na Polsk?, kt??re w ostatnim czasie...

Tagi: TVN24, TVN, Sejm, Doda, Media
Źródło: https:

Jackowski: Argument prezesa PiS nie ma poparcia w faktach

Dodano: 10.08.2021 20:39 | 62 odsłon | 0 komentarzy

KRRiT powinna przed??u??y? koncesj? TVN24 ?? uwa??a Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone