czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Stolica Apostolska  RSS
Watykan: Biskup Jan Szkodo?? niewinny

Dodano: 23.07.2021 11:52 | 58 odsłon | 0 komentarzy

W wyniku procesu karno-administracyjnego, dotycz?cego rzekomego wykorzystania seksualnego osoby ma??oletniej, Stolica Apostolska ustali??a, ??e wina biskupa Jana Szkodonia nie zosta??a udowodniona - brzmi komunikat Nuncjatury Apostolskiej.

Źródło: https:

Watykan karze kolejnych dw??ch polskich biskup??w

Dodano: 25.06.2021 11:07 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Stolica Apostolska po zako??czeniu post?powa?? dotycz?cych domniemanych zaniedba?? w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletnich, zdecydowa??a o ukaraniu bp. Stefana Regmunta i "zaleci??a" post?powanie wobec bp. Stanis??awa Napiera??y.

Źródło: https:

Stolica Apostolska karze bp. Tadeusza Rakoczego

Dodano: 28.05.2021 11:59 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Biskup senior Tadeusz Rakoczy, by??y ordynariusz diecezji bielsko-??ywieckiej, poniesie konsekwencje zaniedba??, jakich dopu??ci?? si? w sprawach ksi???y molestuj?cych dzieci.

Źródło: https:

Kara dla abpa G????dzia. Ks. Isakowicz-Zaleski: Jest bardzo ??agodna, wr?cz symboliczna

Dodano: 29.03.2021 20:00 | 82 odsłon | 0 komentarzy


Kara wobec abpa S??awoja G????dzia jest bardzo ??agodna ?? komentuje w rozmowie z Onetem ksi?dz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Nakaz zamieszkania poza archidiecezj? gda??sk?, a tak??e zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach ??wieckich na terenie archidiecezji gda??skiej to kara jak? wymierzy??a Stolica Apostolska na arcybiskupa S??awoja Leszka G????dzia w zwi?zku ze spraw? tuszowania nadu??y? seksualnych pope??nionych przez duchownych, do kt??rych dochodzi??o w jego diecezji.

Źródło: https:

Rzecznik KEP o karze finansowej dla abpa G????dzia: Kwota, jak? uzna, ??e b?dzie w??a??ciwa

Dodano: 29.03.2021 18:02 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Czy arcybiskup S??awoj Leszek G????d?? przeprosi tych, kt??rym wcze??niej zarzuca?? podjudzanie do nienawi??ci, stosowanie manipulacji i rozpowszechnianie niesprawdzonych informacji? "To pytanie do arcybiskupa" - m??wi w Popo??udniowej rozmowie w RMF FM ks. Leszek G?siak. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski podkre??la, ??e komunikat Watykanu nie m??wi wprost, za co abp G????d?? zosta?? ukarany. "Nie wiemy dok??adnie, jakie s? racje" ?? dodaje go??? Popo??udniowej rozmowy w RMF FM. "Je??eli Stolica Apostolska uzna za stosowne ujawni? sentencj? wyroku, to...

Episkopat i kard. Dziwisz zabrali g??os ws. reporta??u "Don Stanislao"

Dodano: 10.11.2020 7:34 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Przewodnicz?cy Episkopatu arcybiskup Stanis??aw G?decki zabra?? g??os w sprawie informacji ujawnionych w materiale "Don Stanislao", a ??wiadcz?cych o tym, ??e kardyna?? Stanis??aw Dziwisz m??g?? bra? udzia?? w tuszowaniu skandali pedofilskich. "Mam nadziej?, ??e wszelkie w?tpliwo??ci, zaprezentowane w reporta??u "Don Stanislao. Druga twarz kardyna??a Dziwisza", zostan? wyja??nione przez odpowiedni? komisj? Stolicy Apostolskiej" - o??wiadczy?? przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis??aw G?decki.

Źródło: https:

KEP: Komunia na r?k? nie jest profanacj?

Dodano: 03.10.2020 21:33 | 118 odsłon | 0 komentarzy

"Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej nale??y do Stolicy Apostolskiej i dop??ki ona uznaje Komuni? na r?k? za godziwy spos??b udzielania wiernym Cia??a Pa??skiego, nikt nie powinien tego sposobu negowa?" - pisze w komunikacie Konferencja Episkopatu Polski.

Źródło: https:

Czas na reakcj? Watykanu ws. biskupa Janiaka

Dodano: 16.06.2020 17:06 | 94 odsłon | 0 komentarzy

Stolica Apostolska powinna natychmiast zawiesi? bp. Janiaka do czasu wyja?nienia sprawy.

Źródło: https:

Papie? sprawdzi biskupa Tomasika

Dodano: 02.06.2020 20:00 | 100 odsłon | 0 komentarzy

Mo?liwym zaniechaniom bp. Henryka Tomasika w odniesieniu do pedofilii najpewniej przyjrzy si? Stolica Apostolska. Przygotowywane jest zawiadomienie w tej sprawie.

Pedofilia w Ko?ciele. Biskup nie zareagowa?

Dodano: 01.06.2020 18:02 | 93 odsłon | 0 komentarzy

Ordynariusz radomski bp Henryk Tomasik mo?e by? kolejnym hierarch?, ktrego dzia?aniom w sprawie pedofilii przyjrzy si? Stolica Apostolska. W?tpliwo?ci budzi sprawa znanego duchownego.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone