środa, 06 lipca 2022 r.  Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
Wiadomości z tagiem Sterowce  RSS
Dzia?acze opozycji demokratycznej przeciwko PiS-owi. Marzy im si? system PRL-owski

Dodano: 13.12.2019 23:44 | 131 odsłon | 0 komentarzy


Dzia?acze opozycji demokratycznej w PRL przedstawili w pi?tek wieczorem o?wiadczenie, w ktrym skrytykowali dzia?ania PiS. "Przywdcom partii rz?dz?cej marzy si? system PRL-owski, kiedy jedynie s?uszna partia mog?a sterowa? wszystkimi dziedzinami ?ycia" - napisali.

Intel Graphics Drivers DCH 26.20.100.7463 - sterowniki z optymalizacjami dla Age of Empires II: Definitive Edition i Football Manager 2020

Dodano: 16.11.2019 9:01 | 114 odsłon | 0 komentarzy

Po wydaniu nowych sterownik???w graficznych przez AMD i Nvidi??? przyszed??? czas na Intela, kt???ry podzieli??? si??? z u???ytkownikami swoich iGPU paczk??? Graphics Drivers DCH 26.20.100.7463. Przygotowana aktualizacja powinna zainteresowa??? przede wszystkim osoby, chc???ce pogra??? w Age of Empires II: Definitive Edition. Niemniej, niebiescy przygotowali te??? sporo r???nego rodzaju poprawek i usprawnie???, kt???re przez cz?????? os???b by???y do?????? d???ugo wyczekiwane.

Źródło: https:

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.7372 - sterowniki dost?pne do pobrania

Dodano: 31.10.2019 14:31 | 123 odsłon | 0 komentarzy

Drivery z kilkoma wa?nymi usprawnieniami. Intel udost?pni? w sieci pakiet sterownikw Graphics Driver 26.20.100.7372, wprowadzaj?cy kilka optymalizacji dla najnowszych gier, a tak?e zawieraj?cy istotne poprawki. Jest te? obs?uga jednego z nowych rozszerze? Vulkana i kilka pomniejszych nowo?ci. Sprawd?my, co dok?adnie oferuje ten pakiet.

Źródło: https:

NPBP: Czy Polacy mog? sterowa? mi?dzynarodowymi korporacjami?

Dodano: 10.10.2019 1:21 | 130 odsłon | 0 komentarzy

Polacy za sterami mi?dzynarodowych korporacji? To jak najbardziej realne. Ale pod warunkiem, ?e firma swoim pracownikom umo?liwia rwny start i rozwj niezale?nie od posiadanego przez nich paszportu.

Porodwka przedwyborcza

Dodano: 07.10.2019 18:13 | 134 odsłon | 0 komentarzy

Go?ym okiem wida?, ?e system ochrony zdrowia straci? sterowno??. A prezes Kaczy?ski zapewniaj?cy w poniedzia?ek, ?e PiS przez cztery lata rz?dzenia zyska? wiarygodno??, jest w tych zapewnieniach kompletnie niewiarygodny.

Źródło: https:

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.7158 -sterowniki z obs?ug? iGPU w Comet Lake

Dodano: 06.09.2019 14:45 | 127 odsłon | 0 komentarzy

Intel przygotowa? kolejn? paczk? oprogramowania dla swoich uk?adw graficznych. Nowy pakiet oznaczony jako Graphics Driver DCH 26.20.100.7158 zapewnia obs?ug? wielu nowych produkcji, w tym cho?by najnowszego PES-a, czy trylogii Spyro. S? to te? pierwsze drivery zapewniaj?ce obs?ug? najnowszych jednostek mobilnych Comet Lake. Co jeszcze nowego oferuj?? Tego dowiecie si? z lektury naszego newsa.

Źródło: https:

IFA 2019: Nvidia udost?pnia sterowniki Studio Driver 431.86 WHQL

Dodano: 06.09.2019 11:04 | 127 odsłon | 0 komentarzy

Wa?ne nowo?ci dla twrcw tre?ci. Podczas trwaj?cych targw IFA 2019, Nvidia pokaza?a swj nowy uk?ad graficzny Quadro RTX 6000 do notebookw, a tak?e pochwali?a si? platformami swoich partnerw, do ktrych trafi? produkty zielonych. Na tym jednak podmiot nie poprzesta? i udost?pni? w sieci rwnie? now? wersj? sterownikw Studio Driver 431.86 WHQL, oferuj?cych kilka istotnych nowo?ci. Co nowego przygotowano? Dowiecie si? tego z naszego materia?u.

Źródło: https:

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.6912 - nowe sterowniki dla uk?adw graficznych Intela dost?pne do pobrania

Dodano: 20.06.2019 14:32 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Intel nie pr?nuje i wypuszcza do sieci kolejny w tym miesi?cu zestaw sterownikw. Najnowsze drivery wprowadzaj? kilka optymalizacji dla kilku nowych tytu?w, a ponadto zawieraj? zestaw wa?nych poprawek b??dw. Je?li korzystanie ze zintegrowanych uk?adw graficznych niebieskich, to zach?camy Was do przyjrzenia si? zmianom wprowadzonym w nowym pakiecie.

Źródło: https:

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.6861 - nowe sterowniki dost???pne do pobrania

Dodano: 17.05.2019 19:07 | 138 odsłon | 0 komentarzy

Intel udost???pni??? kolejny pakiet sterownik???w Graphics Driver DCH o oznaczeniu 26.20.100.6861. Tym razem ilo?????? r???nego rodzaju nowo???ci jest ca???kiem du???a, a jedn??? z nich jest m.in dodanie pe???nej obs???ugi dla API OpenGL 4.6. Paczka zawiera te??? liczne poprawki rozpoznanych wcze???niej b??????d???w i usprawnienia odnosz???ce si??? do wydajno???ci dzia???ania program???w i gier. Zdecydowanie warto wi???c dokona??? aktualizacji driver???w.

Źródło: https:

Intel Graphics Driver DHC 25.20.100.6618 - sterowniki dost?pne do pobrania

Dodano: 01.04.2019 14:03 | 136 odsłon | 0 komentarzy

Drivery dostosowane do nowego panelu sterowania. Intel udost?pni? w sieci pakiet sterownikw Graphics Driver DHC 25.20.100.6618, maj?cy by? pierwszym, ktry jest w pe?ni kompatybilny z nowym panelem Intel Graphics Command Center. Oprogramowanie zawiera te? optymalizacje dla kilku nowych gier oraz tradycyjn? listy ulepsze?, poprawek i nienaprawionych jeszcze b??dw.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone