czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Steam  RSS
Stefan Bratkowski nie ??yje. ??Pogodny cz??owiek z wyj?tkowym pi??rem?

Dodano: 18.04.2021 15:47 | 66 odsłon | 0 komentarzy


"Nie ??yje Stefan Bratkowski" - poinformowa?? przewodnicz?cy Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Informacj? o ??mierci prawnika, dziennikarza, publicysty i pisarza, by??ego prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich potwierdzaj? w mediach spo??eczno??ciowych inni politycy oraz dziennikarze.

Źródło: https:

Nie ??yje Stefan Bratkowski. Mia?? 86 lat

Dodano: 18.04.2021 13:54 | 59 odsłon | 0 komentarzy

W wieku 86 lat zmar?? Stefan Bratkowski - prawnik, dziennikarz i pisarz, dawny prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Źródło: https:

Piotr ??y??a poza podium M??: By??em nakr?cony na ten medal

Dodano: 05.03.2021 21:06 | 73 odsłon | 0 komentarzy


"Jak si? okaza??o, ??e jestem czwarty, to poczu??em si? niefajnie" - przyzna?? Piotr ??y??a przed kamer? TVP po konkursie narciarskich mistrzostw ??wiata na du??ej skoczni w Oberstdorfie. Z??oty medal zdoby?? Austriak Stefan Kraft.

Tagi: Steam, Austria
Źródło: https:

M?? w Oberstdorfie: Bez medalu Polak??w. Stefan Kraft triumfuje

Dodano: 05.03.2021 18:49 | 74 odsłon | 0 komentarzy


Polscy skoczkowie poza podium konkursu na du??ej skoczni podczas mistrzostw ??wiata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. Mistrzem ??wiata zosta?? Stefan Kraft, srebro trafi??o do Roberta Johanssona, a br?z do Karla Gigera. Najlepszy z bia??o-czerwonych - Piotr ??y??a - by?? czwarty. Zawodnicy skakali w bardzo trudnych warunkach.

Źródło: https:

Niesio??owski: Je??li kto?? ma by? dzi?? zbawc? Polski, to Gowin

Dodano: 16.02.2021 17:42 | 72 odsłon | 0 komentarzy

??Ufam Jaros??awowi Gowinowi bo nie mam innego wyj??cia, a sytuacja Polski pod rz?dami pisowc??w jest tak z??a, ??e ka??de rozwi?zanie wydaje si? lepsze? - stwierdzi?? Stefan Niesio??owski, by??y pose?? Platformy Obywatelskiej, komentuj?c tarcia w Zjednoczonej Prawicy.

Holenderski minister: Nie uda??o si? przekona? pa??stw UE do postawienia Polski przed TSUE

Dodano: 04.02.2021 15:58 | 78 odsłon | 0 komentarzy


Holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok przyzna??, ??e Holandii nie uda??o si? przekona? innych pa??stw Unii Europejskiej do wsp??lnego wyst?pienia przeciwko Polsce do Trybuna??u Sprawiedliwo??ci Unii Europejskiej (TSUE).

Dwa lata po zab??jstwie Adamowicza. Nienawi??? ma si? dobrze

Dodano: 12.01.2021 15:53 | 98 odsłon | 0 komentarzy

- Brak procesu mordercy Paw??a Adamowicza jest bulwersuj?cy. A nienawi??? ?? wbrew nadziejom z tamtych dni ?? jest ca??y czas w przestrzeni publicznej. I ma si? dobrze dzi?ki politykom, TVP i mediom to??samo??ciowym ?? m??wi Micha?? Szu??drzy??ski, zast?pca redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej". Dwa lata temu (13.01.2019) w trakcie fina??u Wielkiej Orkiestry ??wi?tecznej Pomocy w Gda??sku zosta?? zaatakowany prezydent Pawe?? Adamowicz. Dzie?? p????niej zmar?? wskutek odniesionych ran. Sprawca zamachu Stefan W.

Źródło: https:

Po szturmie na Kapitol: 82 aresztowanych, ponad 50 rannych funkcjonariuszy

Dodano: 07.01.2021 20:22 | 79 odsłon | 0 komentarzy


Waszyngto??ska policja dokona??a 68 aresztowa?? zwi?zanych ze ??rodowym szturmem na Kapitol, w wi?kszo??ci na terenie siedziby Kongresu USA ?? poinformowa?? w czwartek szef policji w stolicy Stan??w Zjednoczonych Robert Contee. Szef policji Kapitolu Steven Sund za?? poinformowa?? o 14 aresztowanych. Zapowiedzia?? te??, ??e policja Kapitolu prowadzi "gruntowny przegl?d" w zwi?zku z atakiem, w tym pod wzgl?dem planowania bezpiecze??stwa, zasad i procedur.

Tagi: Steam, Policja, USA, PIT
Źródło: https:

??Ta w??adza ??amie prawo?. Opozycjoni??ci solidarni z Giertychem

Dodano: 18.10.2020 18:13 | 111 odsłon | 0 komentarzy

"My wi???niowie polityczni okresu Polski zniewolonej, stwierdzamy z ca??? stanowczo??ci? ?? ta w??adza ??ami?c prawo, ??ami?c prawa cz??owieka, staje si? w??adz? bezprawn?" - napisali sygnatariusze listu wyra??aj?cego solidarno??? z by??ym wicepremierem Romanem Giertychem. Pod pismem, wed??ug kt??rego w sprawie by??ego wicepremiera standardy przekraczaj? "w swej bezczelno??ci PRL-owskie bezprawie" podpisali si? m.in. W??adys??aw Frasyniuk, Jan Lity??ski i Stefan Niesio??owski.

Tagi: Steam, Premier
Źródło: https:

To si? dzieje naprawd?. Mo??emy p??aci? za zakupy... oczami

Dodano: 09.10.2020 19:59 | 150 odsłon | 0 komentarzy


Nie musimy mie? przy sobie karty, got??wki, czy telefonu. Wystarczy spojrze? na specjalny terminal p??atniczy. Nowatorskie rozwi?zanie opracowa??o jedno z wroc??awskich przedsi?biorstw. P??aci? w taki spos??b mo??na ju?? w ponad 60 miejscach. "Jeste??my ??wiadkami rewolucji, bo tak naprawd? co??, o czym m??wi??o si? od lat albo mogli??my ogl?da? to na przyk??ad tylko w kinie, zacz?li??my realizowa? w praktyce" - powiedzia?? w rozmowie z reporterem RMF FM Paw??em Pyclikiem, Stefan Augustyn z firmy Pay Eye.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone