czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Stany Zjednoczone  RSS
Rzymkowski: USA nie b?d? robi? afrontu przez male??k? sp????eczk?

Dodano: 13.08.2021 18:09 | 67 odsłon | 0 komentarzy

- Stany Zjednoczone nie b?d? robi? afrontu swoim sojusznikom z powodu jakiej?? male??kiej sp????eczki, kt??ra dzia??a w bran??y rozrywkowej - powiedzia?? Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji z Prawa i Sprawiedliwo??ci,

Źródło: https:

Kwa??niewski: Stany Zjednoczone nie zostawi? sprawy TVN

Dodano: 12.08.2021 20:00 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Administracja ameryka??ska zareaguje na zmian? ustawy medialnej ?? uwa??a Aleksander Kwa??niewski, by??y prezydent RP.

Źródło: https:

Stany Zjednoczone: Sprawa TVN podcina sojusz z Polsk?

Dodano: 04.08.2021 17:38 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Grupa czo??owych senator??w USA wyda??a w ??rod? bardzo mocne o??wiadczenie odnosz?ce si? do kwestii odebrania TVN licencji na prowadzenie dalszej dzia??alno??ci.

Źródło: https:

MSWiA szerzej otwiera polskie granice

Dodano: 18.06.2021 19:06 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji otwiera granice Polski dla os??b podr????uj?cych ze Stan??w Zjednoczonych i dodatkowe trzy przej??cia graniczne z Ukrain?.

Źródło: https:

Nie tylko Dudy nie ma. Nas nie ma

Dodano: 12.06.2021 10:25 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Nie ustaje wzburzenie po s??owach szefa polskiej dyplomacji, kt??ry przyzna??, ??e z medi??w dowiedzia?? si? o kluczowej dla Polski decyzji Stan??w Zjednoczonych. Jest gorzej, ni?? si? wydaje wi?kszo??ci wzburzonych.

Bronis??aw Komorowski: Polska musi wr??ci? do zasad demokracji

Dodano: 11.06.2021 13:39 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Stany Zjednoczone potrzebuj? dzisiaj wiarygodnego partnera w UE, to zosta??o zmarnowane przez obecny rz?d ?? skomentowa?? Bronis??aw Komorowski, prezydent RP.

Źródło: https:

Rewolucja medyczna. Pacjent odzyska?? wzrok dzi?ki genom wodorost??w

Dodano: 26.05.2021 6:42 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Po raz pierwszy na ??wiecie osoba niewidoma odzyska??a cz???ciowo wzrok dzi?ki wstrzykni?ciu do oczu gen??w wodorost??w. Poinformowa??a o tym ekipa naukowc??w z Francji, Stan??w Zjednoczonych i Szwajcarii, kt??ra dokona??a tego osi?gni?cia w Pary??u.

Źródło: https:

USA chc? wys??a? 60 mln szczepionek AstryZeneki do innych kraj??w

Dodano: 26.04.2021 20:09 | 84 odsłon | 0 komentarzy


Stany Zjednoczone zamierzaj? wyeksportowa? w najbli??szych miesi?cach do innych kraj??w 60 mln dawek szczepionki AstraZeneca przeciw Covid-19, kt??ra w USA nie zosta??a jeszcze dopuszczona do u??ytku - zakomunikowa?? w poniedzia??ek Bia??y Dom. Nie sprecyzowano, do kt??rych kraj??w mia??yby trafi? te dawki.

Źródło: https:

Joe Biden chce podnie??? podatki dla najlepiej zarabiaj?cych

Dodano: 22.04.2021 23:24 | 103 odsłon | 0 komentarzy


??Prezydent Stan??w Zjednoczonych Joe Biden w nast?pnym tygodniu przedstawi propozycj? podniesienia podatk??w dla najlepiej zarabiaj?cych. Pieni?dze maj? trafi? do gigantycznego funduszu na inwestycje m.in. w opiek? nad dzie?mi i wczesn? edukacj?.

Dr Grzesiowski: Polska w??r??d najbardziej dotkni?tych epidemi?

Dodano: 20.04.2021 18:14 | 65 odsłon | 0 komentarzy

- Jest kilka kraj??w, kt??re maj? sytuacj? trudniejsz?, ale s? to du??e kraje takie, jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie. Trudno z nimi por??wnywa? Polsk? - m??wi o skuteczno??ci walki z pandemi? dr Pawe?? Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone