czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Smartfony  RSS
Efekt wspierania decyzji, czyli dlaczego uważamy własne decyzje za trafniejsze, niż faktycznie były?

Dodano: 08.12.2021 14:25 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Dlaczego po powrocie z zakupów - nawet jeśli nowe buty lekko uwierają, a smartfon robi jednak słabsze zdjęcia, niż zapowiadał sprzedawca - w końcu jednak dochodzimy do wniosku, że podjęliśmy najlepsze możliwe decyzje i jak lwy będziemy ich bronić przed cudzą krytyką? Odpowiada za to efekt wspierania decyzji. Albo inny przykład: starannie wybraliśmy pensjonat w [...]

Źródło: https:

Wynalazki, ktrych stworzenie przewidzia? Stanis?aw Lem

Dodano: 28.09.2021 13:24 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Czytniki e-bookw, smartfony, nanotechnologia, Internet, druk 3D czy wirtualna rzeczywisto?? - na kilka dziesi?cioleci przed opracowaniem tych rozwi?za? Stanis?aw Lem opisa? je w swoich ksi??kach. I mimo ?e nosz? one u kultowego autora inne nazwy, te opisy oddaj? sedno ich funkcjonowania i wizjonerstwo samego Lema. Stanis?aw Lem w roku 1966, zdj?cie udost?pnione przez Wojciecha [...]

Źródło: https:

Nad smartfonem dzieci nam tyj?...

Dodano: 07.06.2021 21:32 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Nadmiar czasu sp?dzanego przez dzieci ze smartfonem przed oczami przyczynia si? do oty??o??ci - informuj? naukowcy z Korei Po??udniowej. Wyniki bada??, opublikowane podczas sesji posterowej konferencji NUTRITION 2021 LIVE ONLINE pokazuj?, ??e ju?? 2 godziny sp?dzone dziennie nad ekranem smartfona wi???? si? ze znacz?cym pogorszeniem zwyczaj??w ??ywieniowych. 3 godziny to ju?? ryzyko nadwagi i z czasem oty??o??ci.

Źródło: https:

Maseczka podniesie alarm, gdy wyjdziesz bez niej z domu

Dodano: 08.04.2021 19:35 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Nowe wielorazowe i zmywalne maseczki odznaczaj? si? sztuczn? inteligencj?. Wsp????pracuj? ze smartfonem i dbaj? o to, by by??y w??a??ciwie u??ywane. Informuj? te??, kiedy u??ytkownik wdycha zbyt du??o wydychanego powietrza i zalecaj? wtedy, by... je zdj?? na chwil?.

Źródło: https:

Jakie mog? by? konsekwencje nadu??ywania elektroniki przez najm??odszych?

Dodano: 21.03.2021 8:05 | 103 odsłon | 0 komentarzy


??Dzieci, kt??re zbyt cz?sto korzystaj? z konsol do gry, smartfon??w i tablet??w, s? bardziej podatne na wyst?pienie problem??w emocjonalnych i problem??w z zachowaniem przed 5. rokiem ??ycia - informuj? badacze z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, kt??rych wnioski publikuje "BMJ Open". Analiz? obj?to 333 dziewczynki i 366 ch??opc??w. Dane dotycz?ce ich zdrowia fizycznego i psychicznego, a tak??e kontaktu z elektronik?, gromadzone by??y od momentu narodzin do pi?tego roku ??ycia. Jakie s? wyniki?

Źródło: https:

Uzale??nienie od smartfona rujnuje sen. Jak z tym walczy??

Dodano: 02.03.2021 14:23 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Uzale??nienie od smartfona skutkuje s??abym snem - wynika z najnowszego badania opublikowanego w pi??mie naukowym "Frontiers in Psychiatry". Mo??na z tym jednak walczy?, np. nie u??ywaj?c komputera czy telefonu kom??rkowego co najmniej godzin? przed snem - podaje CNN.

Źródło: https:

Smartfonowa ofensywa resortu Zbigniewa Ziobry

Dodano: 06.01.2021 18:30 | 88 odsłon | 0 komentarzy

To up??r Ministerstwa Sprawiedliwo??ci przes?dzi?? o wprowadzeniu budz?cego kontrowersje zakazu u??ywania telefonu na pasach.

Źródło: https:

Aplikacja rozpozna co popsu??o si? w aucie

Dodano: 14.10.2020 23:01 | 142 odsłon | 0 komentarzy

Skoda Auto oraz Skoda Auto DigiLab prowadz? testy nowej aplikacji na smartfony o nazwie Sound Analyser. Jej zastosowanie ma wspom??c prac? serwis??w, za po??rednictwem sztucznej inteligencji.

Źródło: https:

13-latka potr?cona przez poci?g. By?a zapatrzona w smartfona

Dodano: 01.09.2020 19:07 | 108 odsłon | 0 komentarzy


13-letnia dziewczynka zosta?a potr?cona przez poci?g w Libi??u w woj. ma?opolskim. Nastolatka nie do??, ?e przechodzi?a przez tory w miejscu niedozwolonym, to jeszcze by?a zapatrzona w smartfona. Z niegro?nymi obra?eniami trafi?a do szpitala.

Źródło: https:

Psycholog: 75 proc. 6-latkw obs?uguje smartfon, tylko 9 proc. umie zasznurowa? buty

Dodano: 30.08.2020 7:39 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Rodzice coraz wcze?niej udost?pniaj? dzieciom nowe technologie. W efekcie nawet 75 proc. sze?ciolatkw sprawnie pos?uguje si? nowymi technologiami, podczas gdy tylko 9 proc. umie zasznurowa? buty - mwi psycholog Marta Wojtas z Fundacji Dajemy Dzieciom Si??.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone