czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Smart  RSS
Efekt wspierania decyzji, czyli dlaczego uważamy własne decyzje za trafniejsze, niż faktycznie były?

Dodano: 08.12.2021 14:25 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Dlaczego po powrocie z zakupów - nawet jeśli nowe buty lekko uwierają, a smartfon robi jednak słabsze zdjęcia, niż zapowiadał sprzedawca - w końcu jednak dochodzimy do wniosku, że podjęliśmy najlepsze możliwe decyzje i jak lwy będziemy ich bronić przed cudzą krytyką? Odpowiada za to efekt wspierania decyzji. Albo inny przykład: starannie wybraliśmy pensjonat w [...]

Źródło: https:

Wynalazki, ktrych stworzenie przewidzia? Stanis?aw Lem

Dodano: 28.09.2021 13:24 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Czytniki e-bookw, smartfony, nanotechnologia, Internet, druk 3D czy wirtualna rzeczywisto?? - na kilka dziesi?cioleci przed opracowaniem tych rozwi?za? Stanis?aw Lem opisa? je w swoich ksi??kach. I mimo ?e nosz? one u kultowego autora inne nazwy, te opisy oddaj? sedno ich funkcjonowania i wizjonerstwo samego Lema. Stanis?aw Lem w roku 1966, zdj?cie udost?pnione przez Wojciecha [...]

Źródło: https:

Nad smartfonem dzieci nam tyj?...

Dodano: 07.06.2021 21:32 | 81 odsłon | 0 komentarzy


Nadmiar czasu sp?dzanego przez dzieci ze smartfonem przed oczami przyczynia si? do oty??o??ci - informuj? naukowcy z Korei Po??udniowej. Wyniki bada??, opublikowane podczas sesji posterowej konferencji NUTRITION 2021 LIVE ONLINE pokazuj?, ??e ju?? 2 godziny sp?dzone dziennie nad ekranem smartfona wi???? si? ze znacz?cym pogorszeniem zwyczaj??w ??ywieniowych. 3 godziny to ju?? ryzyko nadwagi i z czasem oty??o??ci.

Źródło: https:

Maseczka podniesie alarm, gdy wyjdziesz bez niej z domu

Dodano: 08.04.2021 19:35 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Nowe wielorazowe i zmywalne maseczki odznaczaj? si? sztuczn? inteligencj?. Wsp????pracuj? ze smartfonem i dbaj? o to, by by??y w??a??ciwie u??ywane. Informuj? te??, kiedy u??ytkownik wdycha zbyt du??o wydychanego powietrza i zalecaj? wtedy, by... je zdj?? na chwil?.

Źródło: https:

Jakie mog? by? konsekwencje nadu??ywania elektroniki przez najm??odszych?

Dodano: 21.03.2021 8:05 | 103 odsłon | 0 komentarzy


??Dzieci, kt??re zbyt cz?sto korzystaj? z konsol do gry, smartfon??w i tablet??w, s? bardziej podatne na wyst?pienie problem??w emocjonalnych i problem??w z zachowaniem przed 5. rokiem ??ycia - informuj? badacze z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, kt??rych wnioski publikuje "BMJ Open". Analiz? obj?to 333 dziewczynki i 366 ch??opc??w. Dane dotycz?ce ich zdrowia fizycznego i psychicznego, a tak??e kontaktu z elektronik?, gromadzone by??y od momentu narodzin do pi?tego roku ??ycia. Jakie s? wyniki?

Źródło: https:

Pacjenci powinni mie? dost?p do wszystkich terapii

Dodano: 16.03.2021 13:40 | 83 odsłon | 0 komentarzy

Terapia genowa, kt??ra po jednorazowym podaniu mo??e zapobiec wyst?pieniu ??miertelnej choroby SMA, ma szans? na refundacj? w ramach Funduszu Medycznego.

Źródło: https:

Nanosrebro w walce z wirusami

Dodano: 04.03.2021 16:38 | 84 odsłon | 0 komentarzy


Polscy in??ynierowie ze start-upu Smart Nanotechnologies z podkrakowskiej Alwerni zako??czyli badania nad specjaln? technologi?, kt??ra wykorzystuje nanosrebro do zwalczania bakterii i wirus??w. Zesp???? udowodni??, ??e r????ne materia??y zawieraj?ce wtopione cz?steczki nanosrebra niszcz? ponad 90 procent bakterii i prawie 100 procent wirus??w.

Źródło: https:

Uzale??nienie od smartfona rujnuje sen. Jak z tym walczy??

Dodano: 02.03.2021 14:23 | 115 odsłon | 0 komentarzy


Uzale??nienie od smartfona skutkuje s??abym snem - wynika z najnowszego badania opublikowanego w pi??mie naukowym "Frontiers in Psychiatry". Mo??na z tym jednak walczy?, np. nie u??ywaj?c komputera czy telefonu kom??rkowego co najmniej godzin? przed snem - podaje CNN.

Źródło: https:

3 najprzydatniejsze funkcje w smartwatchach

Dodano: 22.01.2021 12:18 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Smartwatche z pozoru wygl?daj? jak zwyk??e zegarki, jednak ich funkcjonalno??? jest znacznie szersza. Dzi?ki nim mo??na korzysta? z wielu nowoczesnych rozwi?za?? technologicznych, kt??re przez d??ugi czas by??y dost?pne wy???cznie w innych urz?dzeniach. Je??li szukasz smartwatcha dla siebie, sprawd??, kt??re 3 funkcje s? najprzydatniejsze z punktu widzenia u??ytkownik??w. Funkcja nawi?zywania po???cze?? i tworzenia wiadomo??ci Mo??liwo??? szybkiego [...]

Źródło: https:

Smartfonowa ofensywa resortu Zbigniewa Ziobry

Dodano: 06.01.2021 18:30 | 88 odsłon | 0 komentarzy

To up??r Ministerstwa Sprawiedliwo??ci przes?dzi?? o wprowadzeniu budz?cego kontrowersje zakazu u??ywania telefonu na pasach.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone