czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Sklepy  RSS
Prof. Flis: Sukcesja si? udaje, kiedy ob??z w??adzy jest zwarty

Dodano: 10.06.2021 20:00 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Duet Ferenc??Warcho?? nie skleja?? si? ani ideowo, ani personalnie ?? uwa??a prof. Jaros??aw Flis, socjolog z UJ.

Zamieszki w wielu miastach w Izraelu. Dochodzi do atak??w na sklepy i ??wi?tynie

Dodano: 12.05.2021 22:42 | 76 odsłon | 0 komentarzy


Grupy ??ydowskich ekstremist??w zaatakowa??y w ??rod? arabskich demonstrant??w, sklepy i ??wi?tynie w wielu miastach Izraela, za?? w Akce 30-letni ??yd zosta?? dotkliwie pobity przez t??um - informuj? izraelskie media. Ataki skrajnej prawicy pot?pi?? sefardyjski naczelny rabin Izraela.

Źródło: https:

Czechy ??agodz? restrykcje. Kolejne sektory wznowi? dzia??alno???

Dodano: 22.04.2021 22:25 | 93 odsłon | 0 komentarzy


??Czeski rz?d zdecydowa?? w czwartek o stopniowym uwolnieniu obowi?zuj?cych restrykcji. W poniedzia??ek maj? zosta? otwarte plenerowe galerie, a od 3 maja wi?kszo??? sklep??w i us??ug. Zapowiedziom towarzyszy zastrze??enie, ??e nie mog? pogorszy? si? warunki epidemiczne.

S??owacja nie uznaje test??w z Polski. Kwarantanna

Dodano: 19.04.2021 13:18 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Od dzi?? S??owacja ??agodzi obostrzenia. Otwieraj? si? sklepy, o??rodki narciarskie, hotele. Polak??w jednak b?dzie obowi?zywa? kwarantanna.

Źródło: https:

S??owacja od poniedzia??ku zniesie cz???? restrykcji

Dodano: 13.04.2021 21:50 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Od poniedzia??ku S??owacja ma odej??? od cz???ci restrykcji zwi?zanych z koronawirusem, mi?dzy innymi w po raz pierwszy od czterech miesi?cy zostan? otwarte sklepy. O warunkach znoszenia ogranicze?? poinformowa?? we wtorek by??y premier, aktualnie minister finans??w Igor Matovicz.

Źródło: https:

W?gry i Czechy ??agodz? restrykcje. Starcia w Rzymie [RELACJA]

Dodano: 06.04.2021 5:05 | 68 odsłon | 0 komentarzy


W ci?gu ostatniej doby w Polsce przyby??o 8245 nowych przypadk??w zaka??enia koronawirusem, zmar??o 60 os??b. Zaka??enie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 131 mln ludzi na ??wiecie, a ponad 2,85 mln zaka??onych zmar??o. Polski rz?d prawdopodobnie przed??u??y obowi?zuj?ce dzi?? obostrzenia - decyzj? poznamy jutro, najp????niej pojutrze. Na W?grzech zaszczepiono ju?? 2,5 mln os??b, w zwi?zku z czym od ??rody mo??na ponownie otworzy? sklepy i punkty us??ugowe - o??wiadczy?? premier Viktor Orban. Czeski rz?d zdecydowa??, ??e nie b?dzie wnioskowa? do...

Źródło: https:

Dodatkowe niedziele handlowe? Znamy stanowisko rz?du

Dodano: 30.03.2021 18:27 | 93 odsłon | 0 komentarzy


Rz?d kategorycznie nie zgadza si? na ustanowienie dodatkowych niedziel handlowych ?? to odpowied?? otoczenia premiera na apel Polskiej Rady Centr??w Handlowych, kt??ra poprosi??a rz?d o dwie dodatkowe niedziele handlowe. Rada argumentowa??a t? pro??b? tym, ??e dodatkowe dni z mo??liwo??ci? handlu pozwoli??yby na odrobienie strat, kt??re teraz sklepy ponosz? ze wzgl?du na wprowadzone obostrzenia.

Źródło: https:

Rz?d zapowiedzia?? obostrzenia. Kolejki w sklepach budowlanych

Dodano: 25.03.2021 16:24 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Polacy t??umnie ruszyli na zakupy w zwi?zku z zapowiedzianym przez rz?d zamkni?ciem sklep??w budowalnych. Na parkingach brakuje miejsc, co kas ustawiaj? si? kolejki.

Lockdown. Rz?d zamyka przedszkola, sklepy meblowe i budowlane

Dodano: 25.03.2021 6:19 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali w czwartek, ??e od 27 marca do 9 kwietnia w Polsce zamkni?te zostan? salony fryzjerskie i kosmetyczne; zamkni?te zostan? wielkopowierzchniowe sklepy meblarskie i budowlane; liczba wiernych w ko??cio??ach zostanie ograniczona do 1 osoby na 20 m2; liczba klient??w w sklepach licz?cych powy??ej 100 m2 zostanie ograniczona do 1 osoby na 20 m2.

Źródło: https:

Nowe obostrzenia na ??wi?ta. Rz?d rozmawia?? z Rad? Medyczn?

Dodano: 24.03.2021 23:02 | 92 odsłon | 0 komentarzy


??Spodziewamy si? decyzji rz?du o dalszych obostrzeniach - powiedzia??a PAP prof. Magdalena Marczy??ska z Rady Medycznej po spotkaniu tego gremium. Wskaza??a, ??e rz?d na okres oko??o??wi?teczny zamknie m.in. du??e sklepy i salony us??ugowe. Kwestia przedszkoli nie jest rozstrzygni?ta.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone