piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Senat  RSS
Jackowski: Argument prezesa PiS nie ma poparcia w faktach

Dodano: 10.08.2021 20:39 | 85 odsłon | 0 komentarzy

KRRiT powinna przed??u??y? koncesj? TVN24 ?? uwa??a Jan Maria Jackowski, senator PiS.

Źródło: https:

Polski elektryk Izera wyhamowa?? w Senacie

Dodano: 10.08.2021 1:20 | 310 odsłon | 0 komentarzy

Komplikuj? si? przygotowania do budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego. Senat odrzuci?? w pi?tek rz?dowy projekt specustawy ??Lex Izera?, kt??ry pozwala?? pozyska? nale???ce do Las??w Pa??stwowych grunty pod inwestycj? w Jaworznie i Stalowej Woli.

Źródło: https:

Fogiel: Podwy??ki? Prezydent wykaza?? si? propa??stwow? postaw?

Dodano: 06.08.2021 21:40 | 112 odsłon | 0 komentarzy

- Coraz wi?cej os??b zwraca uwag? na to, ??e pe??ni?cy funkcje publiczne powinni zarabia? wi?cej. 460 pos????w i 100 senator??w nie jest jednak w tym wszystkim najwa??niejsze. Du??o wa??niejsi s? ministrowie, wiceministrowie, samorz?dowcy - przekonywa?? Rados??aw Fogiel, zast?pca rzecznika Prawa i Sprawiedliwo??ci.

Źródło: https:

Bury: Tym razem PiS wprowadzi podwy??ki dla polityk??w

Dodano: 05.08.2021 11:14 | 94 odsłon | 0 komentarzy

Projekt ustawy blokuj?cej wprowadzone ju?? podwy??ki dla polityk??w to ze strony Platformy Obywatelskiej ruch czysto wizerunkowy - oceni?? w rozmowie z Micha??em Kolank? senator Polski 2050 Jacek Bury.

Źródło: https:

Jackowski: Wybory przedterminowe? Niewiele na to wskazuje

Dodano: 05.08.2021 11:04 | 88 odsłon | 0 komentarzy

- Je??eli Porozumienie zosta??oby wypchni?te z obozu Zjednoczonej Prawicy i powsta??aby wi?kszo???, kt??ra popiera??aby przynajmniej okazjonalnie rz?d, w przedsi?wzi?ciach, na kt??rych w??adzy zale??y, to mieliby??my rz?d mniejszo??ciowy - powiedzia?? w programie ??Onet Rano? Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwo??ci.

Tagi: NATO, Wybory, Senat
Źródło: https:

Strumie?? dodatkowych pieni?dzy dla pos????w i senator??w

Dodano: 04.08.2021 18:28 | 87 odsłon | 0 komentarzy

Kilka dni przed podwy??kami pensji dla polityk??w marsza??kowie Sejmu i Senatu zwi?kszyli ??rodki na kluby parlamentarne.

Źródło: https:

Stany Zjednoczone: Sprawa TVN podcina sojusz z Polsk?

Dodano: 04.08.2021 17:38 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Grupa czo??owych senator??w USA wyda??a w ??rod? bardzo mocne o??wiadczenie odnosz?ce si? do kwestii odebrania TVN licencji na prowadzenie dalszej dzia??alno??ci.

Źródło: https:

PiS podnosi pensje wiceministrom, ale dostaj? te?? inni

Dodano: 01.08.2021 20:00 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Premier, marsza??kowie Sejmu i Senatu, ministrowie oraz parlamentarzy??ci b?d? zarabia? wi?cej. PiS chce tak??e podnie??? pensj? dla prezydenta.

Źródło: https:

Nasza pami?? nadaje sens ich walce

Dodano: 01.08.2021 18:05 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Minut? ciszy i okoliczno??ciowymi wydarzeniami stolica uczci??a 77. rocznic? wybuchu Powstania.

Źródło: https:

Podwy??ki dla polityk??w. 50 proc. wi?cej dla pos????w

Dodano: 30.07.2021 16:21 | 96 odsłon | 0 komentarzy

Dzi?ki rozporz?dzeniu prezydenta kontrasygnowanemu przez premiera najwa??niejsi urz?dnicy dostan? podwy??ki. Najwy??sze, 9 tys. z??, marsza??kowie Sejmu i Senatu.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone