wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Selfie  RSS
Prof. Janusz Marcinkiewicz: Nie r??bcie selfie z Zanzibaru

Dodano: 04.03.2021 20:00 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Powinni??my dba? o nawil??anie b??ony ??luzowej, tak??e w pracy ?? m??wi prof. Janusz Marcinkiewicz, immunolog.

Tagi: Selfie
Źródło: https:

Perseverance przes??a?? selfie sprzed samego l?dowania

Dodano: 20.02.2021 6:15 | 98 odsłon | 0 komentarzy


Dzie?? po l?dowaniu na Marsie ??azik Perseverance wydaje si? by? w idealnym stanie i przesy??a z pomoc? sond kr????cych wok???? Czerwonej Planety pierwsze kolorowe zdj?cia. Szczeg??lnie cenne jest to pokazuj?ce, jak na linach zwisa z kosmicznego d??wigu tu?? przed l?dowaniem. NASA publikuje te?? czarno-bia??e zdj?cie wykonane w czasie manewru l?dowania przez sond? Mars Reconnaissance Orbiter, na kt??rym wida? ???zik opadaj?cy na spadochronie.

Źródło: https:

??Morsowa??em?. Jak media spo??eczno??ciowe tworz? trendy

Dodano: 21.01.2021 11:09 | 97 odsłon | 0 komentarzy

W Internecie pe??no jest zdj?? os??b za??ywaj?cych k?pieli w lodowatej wodzie. Kolejni znajomi wrzucaj? selfie z morsowania, chwal? si? czasem sp?dzonym zim? w jeziorze, licytuj?, kto wytrzyma?? w ni??szej temperaturze. Dlaczego aktywno??? znana od lat dopiero w tym roku sta??a si? tak popularna? O wp??ywie medi??w spo??eczno??ciowych na kreowanie naszych zachowa?? i nowych m??d m??wi dr Dominik Batorski, socjolog Internetu z Uniwersytetu Warszawskiego.

Źródło: https:

Huawei Y8s - specyfikacja techniczna

Dodano: 07.05.2020 20:02 | 109 odsłon | 0 komentarzy

Co??? dla fan???w segmentu mid-range i zdj?????? selfie. Huawei zapowiedzia???o w???a???nie nowy model z tzw. ???redniej p???ki. To Y8s, kt???ry na przeciekach pojawia??? si??? jeszcze w zesz???ym miesi???cu. Urz???dzenie, zgodnie z dotychczasowymi plotkami, recyklinguje opart??? na notchu stylistyk??? iPhone'a X i ma podw???jny aparat fotograficzny do zdj?????? selfie. Przyjrzyjmy mu si??? bli???ej.

Źródło: https:

Samsung planuje smartfona z mechanizmem typu pop-up

Dodano: 27.04.2020 21:36 | 106 odsłon | 0 komentarzy

Lepiej p?no ni? wcale? Kiedy Apple zaprezentowa?o iPhone'a X, w sieci zawrza?o. Smartfon owszem, mg? pochwali? si? ogromn? wydajno?ci?, ale najwi?cej emocji zdawa?a si? budzi? jego stylistyka oparta na notchu - poziomym wci?ciu w ekranie, w ktrym to wci?ciu umieszczono modu? do zdj?? selfie. W 2017 roku by?a to nowo?? na rynku, a jubileuszowy model giganta z Cupertino naprawd? przykuwa? uwag?.

Źródło: https:

Xiaomi te? pracuje nad smartfonem z aparatem pod wy?wietlaczem

Dodano: 27.10.2019 16:12 | 127 odsłon | 0 komentarzy

Nadchodzi stylistyczna rewolucja. Zaprezentowany przez Apple w 2017 roku iPhone X mocno namiesza? na rynku smartfonw, pokazuj?c, ?e umieszczenie modu?u do zdj?? selfie w ma?ym wci?ciu w wy?wietlaczu mo?e by? ?wietnym pomys?em. Notch z czasem zacz?? jednak spotyka? si? z coraz wi?ksz? krytyk?, poniewa? producenci sprz?tu z Androidem bezrefleksyjnie kopiowali jego projekt, a do sklepw trafia?y kolejne, bli?niaczo wygl?daj?ce telefony.

Źródło: https:

Samsung pracuje nad swoim pierwszym smartfonem z kamer??? schowan??? pod ekranem

Dodano: 17.10.2019 16:39 | 147 odsłon | 0 komentarzy

Rozwi???zanie na kt???re czekamy. Zaprezentowany w 2017 roku iPhone X przyni???s??? prawdziw??? rewolucj??? na rynku smartfon???w. Urz???dzenie w wy???wietlaczu mia???o wci???cie na modu??? do zdj?????? selfie, dzi???ki czemu oferowa???o swoim u???ytkownikom futurystyczn??? i bardzo minimalistyczn??? stylistyk???.

Źródło: https:

IFA 2019: Huawei zapowiada ?redniop?kowy model Enjoy 10 Plus

Dodano: 06.09.2019 12:50 | 151 odsłon | 0 komentarzy

Firma pokazuje, ?e potrafi s?ucha? g?osw internautw. Z okazji rozpoczynaj?cych si? w?a?nie targw IFA 2019 Huawei zapowiedzia?o nowego, ?redniop?kowego smartfona z rodziny Enjoy. To model Enjoy 10 Plus, ktry cechuje si? niez?ym ekranem, wydajnymi podzespo?ami i du?? bateri?. Jedn? z wi?kszych zalet urz?dzenia ma by? rwnie? jego konstrukcja, ktra zosta?a pozbawiona tak "dziury", jak i popularnego notcha na modu? do zdj?? selfie.

Źródło: https:

Mandat za selfie przy granicy z Rosj?

Dodano: 27.08.2019 12:25 | 163 odsłon | 0 komentarzy

Tury?ci z Polski i Anglii zrobili sobie selfie ze s?upkiem granicznym. Ich wycieczka w rejony granicy polsko-rosyjskiej zako?czy?a si? karami finansowymi.

Źródło: https:

Mo?e wstrzymaj si? z tym selfie...

Dodano: 21.08.2019 12:47 | 150 odsłon | 0 komentarzy


Je?li lubisz publikowa? swoje zdj?cia na portalach spo?eczno?ciowych i zale?y ci na dobrych opiniach dwa razy si? zastanw, zanim wrzucisz kolejne selfie - radz? na ?amach czasopisma "Journal of Research in Personality" psychologowie z Washington State University. Wyniki ich bada? wskazuj?, ?e odbiorcy lepiej oceniaj? pozowane zdj?cia, ktre zrobi? ci kto? inny. Osoby publikuj?ce liczne selfie s? cz?sto postrzegane przez innych negatywnie.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone