czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Sekretarz generalny  RSS
Koniec Wiosny Biedronia. "Proces konsolidacji Nowej Lewicy zosta?? rozpocz?ty"

Dodano: 11.06.2021 19:57 | 38 odsłon | 0 komentarzy


Zgromadzenie og??lne Wiosny podj???o w pi?tek decyzj? o samorozwi?zaniu partii; to kolejny etap budowania nowej formacji politycznej w ramach Nowej Lewicy - przekaza?? PAP sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski.

Hotelarze rozczarowani. "Liczyli??my na pe??ne odmro??enie w wakacje"

Dodano: 10.06.2021 21:43 | 58 odsłon | 0 komentarzy


"Przyj?li??my ze zdziwieniem t? informacj?, bo liczyli??my na pe??ne odmro??enie bran??y hotelarskiej w sezonie wakacyjnym" ?? powiedzia?? sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin M?czy??ski, odnosz?c si? zapowiedzianego przez premiera Mateusza Morawieckiego kolejnego etapu luzowania obostrze??. Od 26 czerwca hotele i pensjonaty b?d? mog??y udost?pnia? 75 proc. pokoi. Do limit??w nie b?d? wliczane osoby zaszczepione.

Źródło: https:

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zosta?? zaszczepiony przez polskich medyk??w

Dodano: 25.03.2021 23:05 | 66 odsłon | 0 komentarzy


??Polscy medycy zaszczepili w czwartek sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga - dowiedzia??a si? dziennikarka RMF FM Katarzyna Szyma??ska-Borginon. Ponad 20 polskich medyk??w rozpocz???o szczepienia oko??o 3,5 tys. pracownik??w Kwatery G????wnej NATO. Do szczepie?? wykorzystywana jest szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasob??w.

Obostrzenia w ko??cio??ach. Apel episkopatu i Ministerstwa Zdrowia

Dodano: 24.03.2021 17:40 | 68 odsłon | 0 komentarzy


O bardzo powa??ne podej??cie do obowi?zuj?cego limitu liczby wiernych, kt??rzy w jednym czasie mog? uczestniczy? w nabo??e??stwach, zaapelowali do wszystkich ksi???y proboszcz??w we wsp??lnym komunikacie minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz generalny KEP bp Artur Mizi??ski. Apel ten, jak podkre??lili, wynika z troski o ??ycie i zdrowie wiernych.

Hierarchowie upomniani za nieprzestrzeganie limit??w w ko??cio??ach

Dodano: 24.03.2021 15:37 | 58 odsłon | 0 komentarzy

W zwi?zku z nieprzestrzeganiem obowi?zuj?cych obecnie limit??w wiernych w ko??cio??ach najwa??niejsi hierarchowie mieli zosta? upomniani i poinformowani o mo??liwym wprowadzeniu ostrzejszych limit??w na Wielkanoc - twierdzi Onet. Wsp??lny komunikat z apelem o przestrzeganie obostrze?? wydali sekretarz generalny KEP i minister zdrowia.

Kierwi??ski: Ca??y program PO za kilka dni

Dodano: 01.02.2021 17:40 | 71 odsłon | 0 komentarzy

- W ci?gu kilku najbli??szych dni na pewno zobaczycie pa??stwo prezentacj? pomys??u, ca??ego programu politycznego Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej - powiedzia?? na antenie TOK FM sekretarz generalny PO Marcin Kierwi??ski.

Stosunki USA??Chiny pod rz?dami Bidena pozostan? napi?te

Dodano: 12.12.2020 1:20 | 323 odsłon | 0 komentarzy

W ??adnym temacie ameryka??scy politycy i spo??ecze??stwo nie s? tak zgodni, jak w kwestii tego, czy Chiny stanowi? wyzwanie dla Stan??w Zjednoczonych. Zar??wno pod wzgl?dem ekonomicznym, jak i politycznym stosunki mi?dzy tymi krajami pozostan? problematyczne. Sekretarz generalny Xi Jinping jest przygotowany na dalsz? eskalacj? konfliktu i wyznaczy?? kierunek na nadchodz?ce lata.

Źródło: https:

ONZ: Walka z kryzysem klimatycznym g????wnym priorytetem XXI wieku

Dodano: 02.12.2020 22:54 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wyg??osi?? w ??rod? na nowojorskim Uniwersytecie Columbia "or?dzie o stanie planety" przedstawiaj?c ponury obraz sytuacji na naszym globie. Za g????wny priorytet XXI wieku uzna?? walk? z kryzysem klimatycznym.

Źródło: https:

Kierwi??ski: Trzeba osi?gn?? nowe porozumienie ws. aborcji

Dodano: 09.11.2020 18:02 | 94 odsłon | 0 komentarzy


??Jeste??my gotowi na ka??dy scenariusz, bo widzimy, ??e ta w??adza si? degeneruje bardzo szybko, wi?c je??eli b?dzie taka potrzeba ?? b?dziemy gotowi do przyspieszonych wybor??w? ?? przekonywa?? w Popo??udniowej rozmowie w RMF FM Marcin Kierwi??ski. Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, m??wi?? r??wnie?? o konieczno??ci wypracowania nowego modelu porozumienia spo??ecznego w sprawie aborcji, kt??ry powinien odrzuca? skrajne pomys??y w tej sprawie.

Marcin Kierwi??ski: My te?? chcieli??my normalno??ci

Dodano: 14.10.2020 20:00 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Jak patrz? na awantur? wewn?trz PiS, to widz? w tym jak??? nadziej? ?? m??wi pose?? Marcin Kierwi??ski, sekretarz generalny PO.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone