czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Sejm  RSS
Morawiecki o reasumpcji: Normalne prawo w demokracji

Dodano: 12.08.2021 15:21 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Premier Mateusz Morawiecki, pytany o reasumpcj? ??rodowego g??osowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu, wskaza?? na spraw? z 2018 roku, gdy pos??owie opozycji domagali si? reasumpcji g??osowania nad wyra??eniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pos??a Stanis??awa Gaw??owskiego

Tagi: Premier, Sejm, Rzym
Źródło: https:

Poznali??my uzasadnienie reasumpcji. To jedno zdanie

Dodano: 12.08.2021 14:30 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Pos??owie, kt??rzy wnioskowali w ??rod? o reasumpcj? przegranego przez PiS g??osowania ws. odroczenia obrad Sejmu, uzasadnili sw??j wniosek jednym zdaniem - ujawni?? Micha?? Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

Źródło: https:

"Lewica zbyt ??atwo usprawiedliwia przemoc po swojej stronie"

Dodano: 12.08.2021 13:37 | 27 odsłon | 0 komentarzy

- Ta wojenna retoryka powinna znikn?? z polskiej sceny politycznej, p??ki nie jest za p????no - powiedzia?? Dobromir So??nierz, odnosz?c si? do "pi?ciogwiazdkowych hase??" pod adresem partii politycznych. Pose?? Konfederacji zosta?? w ??rod? napadni?ty przed Sejmem. Przestrzeg??, ??e usprawiedliwianie przemocy mo??e doprowadzi? do tragedii.

Źródło: https:

Witek ponawia g??osowanie. Decyzj? t??umaczy rzecznik rz?du

Dodano: 11.08.2021 21:23 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Marsza??ek El??bieta Witek podj???a decyzj? o reasumpcji g??osowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu. Decyzj? t??umaczy?? po zako??czeniu obrad rzecznik rz?du Piotr M??ller.

Źródło: https:

Suski ??artuje, Putin si? ??mieje

Dodano: 11.08.2021 20:51 | 34 odsłon | 0 komentarzy

- Na szcz???cie u nas Rosja nie ma jeszcze ??adnej telewizji, co nie oznacza, ??e nie mo??e mie? ?? m??wi?? w czasie posiedzenia sejmowej komisji kultury Marek Suski uzasadniaj?c dlaczego konieczne jest przyj?cie przepis??w, kt??re umo??liwi? odebranie kontroli nad TVN firmie ameryka??skiej. By??oby to ??mieszne, gdyby nie to, ??e jest prawdziwe.

Źródło: https:

Kukiz pom??g?? PiS-owi. Opozycja: Kupieni w dwie godziny

Dodano: 11.08.2021 19:05 | 33 odsłon | 0 komentarzy

W ponownym g??osowaniu w sprawie odroczenia obrad Sejmu trzech pos????w Kukiz'15 zmieni??o zdanie i zag??osowa??o razem z Prawem i Sprawiedliwo??ci?. Pos??owie opozycji m??wi? o politycznej korupcji.

Źródło: https:

Lewica rozwa??a wniosek o odwo??anie marsza??ek Witek

Dodano: 11.08.2021 18:11 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Pos??owie Lewicy zapowiedzieli mo??liwo??? z??o??enia wniosku o odwo??anie z funkcji marsza??ek Sejmu El??biety Witek. Swoje dzia??anie uzale??niaj? od decyzji o reasumpcji g??osowania.

Źródło: https:

PiS przegrywa. Reasumpcja i zmiana decyzji Kukiz'15

Dodano: 11.08.2021 16:37 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Pose?? Koalicji Obywatelskiej Bart??omiej Sienkiewicz i lider PSL W??adys??aw Kosiniak-Kamysz z??o??yli wnioski o odroczenie posiedzenia Sejmu. Wniosek zosta?? przyj?ty, Prawo i Sprawiedliwo??? nie mia??o wi?kszo??ci. Wsp??lnie z opozycj? zag??osowa??o pi?cioro cz??onk??w Porozumienia. Marsza??ek El??bieta Witek decyduje o reasumpcji g??osowania. Po przerwie zdanie zmieni??o trzech pos????w Kukiz'15.

Źródło: https:

Opozycja: Rozk??ada si? sejmowa wi?kszo??? klejona korupcj?

Dodano: 11.08.2021 16:34 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Prawo i Sprawiedliwo??? przegra??o w Sejmie g??osowanie w sprawie odroczenia posiedzenia. Zdaniem opozycji Zjednoczona Prawica nie ma wi?kszo??ci w parlamencie.

Źródło: https:

"Lex TVN" przeg??osowane. Gowin przeciw. Kukiz razem z PiS

Dodano: 11.08.2021 15:26 | 25 odsłon | 0 komentarzy

W ??rod? wieczorem Sejm przeg??osowa?? nowelizacj? ustawy o radiofonii i telewizji. Za "lex TVN" g??osowali politycy Prawa i Sprawiedliwo??ci oraz wi?kszo??? cz??onk??w Kukiz'15.

Tagi: TVN24, TVN, Sejm
Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone