piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Sejm  RSS
Abp J?draszewski o deklaracji ??anty-LGBT?: Wolno??? ma swoj? cen?

Dodano: 15.08.2021 18:04 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Komisja Europejska wstrzyma??a rozmowy w sprawie przyznania ??rodk??w w ramach pakietu REACT-EU w zwi?zku z przyj?t? przez sejmik wojew??dztwa ma??opolskiego rezolucj? dotycz?c? sprzeciwu wobec ??wprowadzenia ideologii LGBT do wsp??lnot samorz?dowych?. - Wolno??? ma swoj? cen?. W t? cen? wchodzi honor. Wolno??ci nie kupuje si? za pieni?dze. Bo to ju?? nie jest wolno???, a zniewolenie, za kt??rym p??jd? kolejne etapy upadlania w??asnej duszy - komentowa?? w niedziel? w czasie mszy abp Marek J?draszewski,...

Źródło: https:

Dorn: Marsza??ek Witek regulaminu nie z??ama??a

Dodano: 15.08.2021 13:38 | 122 odsłon | 0 komentarzy

Je??eli Andrzej Duda otrzyma sygna?? ze strony Bia??ego Domu, ??e je??li podpisze lex TVN to b?dzie prezydentem nieprzyjmowalnym przez obecnego prezydenta USA i pojawi si? u niego perspektywa bycia prezydentem trzeciej kategorii, to mo??e doj??? u niego do jakiej?? refleksji i ta ustawa nie zostanie podpisana ?? uwa??a Ludwik Dorn, by??y marsza??ek Sejmu, szef MSWiA i pose?? PiS.

Źródło: https:

"Lex TVN": Polacy negatywnie o Kukizie i Witek

Dodano: 15.08.2021 10:48 | 80 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem wi?kszo??ci Polak??w wprowadzenie nowelizacji ustawy o radionofii i telewizji, tzw lex TVN wp??ynie negatywnie na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ankietowani krytycznie oceniaj? zachowanie marsza??ek Sejmu El??biety Witek i pos????w Kukiz'15 - informuje Onet.pl

Źródło: https:

Bix Aliu: USA jasno wyrazi??y swoje obawy

Dodano: 14.08.2021 8:43 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Charg? d??affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu zabra?? g??os w sprawie przyj?tych przez Sejm projekt??w ustaw - nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz nowelizacj? Kodeksu post?powania administracyjnego. Przekonuje, ??e sekretarz stanu jasno wyrazi?? obawy Waszyngtonu.

Źródło: https:

Wiceszef PSL przeprasza za wpisanie na list? pos??a Kukiz'15

Dodano: 14.08.2021 7:28 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Wiceprezes PSL Krzysztof Hetman w opublikowanym w sieci nagraniu przeprosi?? za koalicj? z Kukiz'15, w wyniku kt??rej do Sejmu dosta?? si? Jaros??aw Sachajko. - Za to co pan zrobi?? w Sejmie, b?dzie musia?? pan nosi? maseczk? do ko??ca ??ycia, bo trudno b?dzie pokaza? twarz - powiedzia??.

Źródło: https:

Ho??ownia: Przej?li wszystko i stroj? si? w szaty m?czennik??w

Dodano: 13.08.2021 18:16 | 95 odsłon | 0 komentarzy

- Marsza??ek Sejmu El??bieta Witek pokaza??a ??rodkowy palec 38 mln Polak??w - powiedzia?? Szymon Ho??ownia, komentuj?c w Onecie decyzj? o reasumpcji g??osowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu. Lider Polski 2050 oceni??, ??e go??? wrze??niowego kongresu formacji "zmieni oblicze polskiej polityki".

Tagi: MON, Sejm
Źródło: https:

Bosak: Wida?, ??e Kukiz jest w rozterce

Dodano: 13.08.2021 12:03 | 77 odsłon | 0 komentarzy

Krzysztof Bosak, pose?? Konfederacji, w rozmowie z Micha??em Kolanko, analizowa?? motywacje i zachowanie Paw??a Kukiza, podczas ostatniego g??osowania w Sejmie nad reasumpcj? g??osowania ws. odroczenia posiedzenia Sejmu i potem nad ??lex TVN?.

Tagi: TVN, Sejm
Źródło: https:

Szable ju?? policzone. Jak dzia??a nowa sejmowa uk??adanka

Dodano: 12.08.2021 18:34 | 100 odsłon | 0 komentarzy

G??osowanie w sprawie lex TVN pokaza??o, jak dzia??a nowa sejmowa uk??adanka. Wrze??niowe g??osowania odpowiedz? na pytanie jak d??ugo przetrwa.

Źródło: https:

Druga bitwa o lex TVN

Dodano: 12.08.2021 18:14 | 83 odsłon | 0 komentarzy

We wrze??niu oka??e si?, na ile pewna jest sejmowa przewaga PiS. Losy wi?kszo??ci parlamentarnej zale??? od grupy kilku pos????w, w tym od Paw??a Kukiza.

Źródło: https:

Sachajko: Chcieli??my reasumpcji przez Akademi? Zamojsk?

Dodano: 12.08.2021 16:07 | 77 odsłon | 0 komentarzy

??Pomy??ka? trzech pos????w Kukiz'15, kt??rzy pierwotnie zag??osowali za odroczeniem obrad Sejmu do wrze??nia, a p????niej domagali si? reasumpcji, zwi?zana by??a z p????niejszym g??osowaniem nad ustaw? o Akademii Zamojskiej - przekonywa?? Jaros??aw Sachajko w Polskim Radiu 24.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone