czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Rzym  RSS
Rzymkowski: USA nie b?d? robi? afrontu przez male??k? sp????eczk?

Dodano: 13.08.2021 18:09 | 79 odsłon | 0 komentarzy

- Stany Zjednoczone nie b?d? robi? afrontu swoim sojusznikom z powodu jakiej?? male??kiej sp????eczki, kt??ra dzia??a w bran??y rozrywkowej - powiedzia?? Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji z Prawa i Sprawiedliwo??ci,

Źródło: https:

Bp D??ugosz o pedofilii ksi???y: Zaplanowany atak na biskup??w

Dodano: 12.08.2021 20:24 | 66 odsłon | 0 komentarzy

- Kiedy ksi?dz grzeszy, biskup wzywa go na rozmow?, upomina, wyznacza pokut?, po kt??rej, je??li otrzymuje od ksi?dza ch?? poprawy, przebacza mu i daje szans? dobrego ??ycia i duszpasterskiej pracy - m??wi?? bp Antoni D??ugosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji cz?stochowskiej na Jasnej G??rze.

Źródło: https:

Morawiecki o reasumpcji: Normalne prawo w demokracji

Dodano: 12.08.2021 15:21 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Premier Mateusz Morawiecki, pytany o reasumpcj? ??rodowego g??osowania w sprawie odroczenia obrad Sejmu, wskaza?? na spraw? z 2018 roku, gdy pos??owie opozycji domagali si? reasumpcji g??osowania nad wyra??eniem przez Sejm zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pos??a Stanis??awa Gaw??owskiego

Tagi: Premier, Sejm, Rzym
Źródło: https:

Za??amuje si? system pr?d??w morskich na Atlantyku ?? to on kszta??tuje klimat w Europie

Dodano: 11.08.2021 16:46 | 79 odsłon | 0 komentarzy

W kontek??cie katastrofalnych powodzi, po??ar??w czy upa????w m??g?? Wam umkn?? kolejny powa??ny sygna?? alarmowy ze strony klimatu: system pr?d??w oceanicznych, do kt??rych nale??y Golfsztrom, spowalnia i grozi zatrzymaniem. Odpowiada on za dystrybucj? ciep??a na p????kuli p????nocnej, a wi?c decyduje o klimacie Europy, Ameryki P????nocnej, a nawet o warunkach w Amazonii czy Afryce Zachodniej. Przedwczoraj zrelacjonowa??am [...]

Źródło: https:

Konfederacja wstrzyma si? od g??osu. "Nie nasza wojna"

Dodano: 11.08.2021 14:57 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Pos??owie Konfederacji zapowiedzieli, ??e wstrzymaj? si? od g??osu w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Arytmetyka sejmowa jest bezlitosna zar??wno teraz, jak i po powrocie z izby wy??szej. To nie jest nasza wojna" - t??umacz?.

Źródło: https:

Pijany prowadzi?? karetk?. S?d warunkowo umorzy?? post?powanie

Dodano: 09.08.2021 21:27 | 65 odsłon | 0 komentarzy

S?d Rejonowy w Gorzowie Wlkp. warunkowo umorzy?? na dwa lata post?powanie w sprawie kierowcy szpitalnej karetki, kt??ry rok temu zosta?? zatrzymany, gdy prowadzi?? pojazd z 0,99 promila alkoholu we krwi.

Klej zamiast plastra? Naukowcy maj? nowy spos??b zaopatrywania ran

Dodano: 09.08.2021 18:40 | 63 odsłon | 0 komentarzy


Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i Mayo Clinic w Rochester proponuj? nowy spos??b zaopatrywania ran. Na ??amach czasopisma "Nature Biomedical Engineering" opisuj? klej, kt??ry pozwala zabezpieczy? zranienie i zatrzyma? krwotok. Autorzy pracy inspirowali si? biologiczn? substancj?, kt??r? morskie skorupiaki, p?kle, wykorzystuj? do przytwierdzania si? do ska?? i kad??ub??w statk??w. Opracowana przez nich substancja przykleja si? tak??e do zakrwawionych powierzchni i mo??e zabezpieczy? ran? nawet w 15 sekund.

Źródło: https:

Zamieszki w Lubinie. Policja zatrzyma??a 57 os??b

Dodano: 09.08.2021 15:57 | 65 odsłon | 0 komentarzy

W pi?tek po interwencji policji w szpitalu w Lubinie zmar?? 34-letni m???czyzna. W niedziel? w mie??cie dosz??o do zamieszek, w stron? funkcjonariuszy rzucano kamienie, butelki i koktajle mo??otowa. Policja aresztowa??a 57 os??b.

Tagi: Policja, Rzym, PIT
Źródło: https:

P?dzi?? 250 km/h, ucieka?? przed policj?, pope??ni?? 30 wykrocze??

Dodano: 09.08.2021 15:09 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Zielonog??rscy policjanci z grupy SPEED z??apali kierowc?, kt??ry nie zatrzyma?? si? do kontroli drogowej, ucieka?? przed funkcjonariuszami z pr?dko??ci? ponad 200 km/h, a w czasie ucieczki pope??ni?? 30 innych wykrocze??. Okaza??o si?, ??e 20-letni m???czyzna ma zakaz prowadzenia pojazd??w i by?? poszukiwany przez trzy prokuratury.

Tagi: Policja, Rzym
Źródło: https:

Najnowszy, dramatyczny raport nt. zmian klimatu. Cz???ci nie uda si? ju?? zatrzyma?

Dodano: 09.08.2021 10:09 | 49 odsłon | 0 komentarzy


Zmiany klimatu ju?? tu s? i to my za nie odpowiadamy. Niekt??rych ich skutk??w nie b?dziemy mogli powstrzyma? przez setki, a nawet tysi?ce lat. Najnowszy raport Mi?dzyrz?dowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) rysuje przysz??o??? ludzko??ci w ciemnych barwach, ale daje i nadziej? - globalne ocieplenie mo??na ograniczy?. Trzeba jednak dzia??a? szybko.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone