czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Rzeczpospolita  RSS
S??owa bp. D??ugosza. Komisja ds. pedofilii interweniuje

Dodano: 13.08.2021 16:17 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Pa??stwowa komisja ds. pedofilii wyst?pi??a do przewodnicz?cego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanis??awa G?deckiego o wyci?gni?cie wobec bp. Antoniego D??ugosza konsekwencji zgodnie z przepisami prawa kanonicznego - poinformowa?? w rozmowie z "Rzeczpospolit?" przewodnicz?cy komisji B??a??ej Kmieciak.

Mark Brzezinski zostanie ambasadorem USA

Dodano: 13.07.2021 10:35 | 51 odsłon | 0 komentarzy

W ci?gu najbli??szych tygodni Mark Brzezinski dostanie zgod? na pe??nienie misji w Polsce ?? dowiaduje si? ??Rzeczpospolita".

Źródło: https:

W?tpliwo??ci wobec asysty dla gen. Zdzis??awa Rozbickiego

Dodano: 28.06.2021 20:00 | 72 odsłon | 0 komentarzy

??Rzeczpospolita? dotar??a do akt genera??a, kt??rego wojsko po??egna??o jak bohatera. W stanie wojennym by?? chwalony za ??prawid??ow? postaw?? i dzia??alno??? propagandow?.

Źródło: https:

Laureaci Or????w stulecia. Lista nagrodzonych

Dodano: 25.06.2021 18:17 | 67 odsłon | 0 komentarzy

W Operze Krakowskiej odby??a si? gala wr?czenia statuetek Or????w stulecia "Rzeczpospolitej". Nagrody w kilku kategoriach przyznano znanym i cenionym ludziom oraz instytucjom

Wr?czono Or??y stulecia "Rzeczpospolitej"

Dodano: 25.06.2021 14:29 | 74 odsłon | 0 komentarzy

"Rzeczpospolita" ??wi?tuje swoje 100-lecie. W gmachu Opery Krakowskiej zosta??y wr?czone statuetki Or????w stulecia "Rzeczpospolitej". Nagrody trafi??y do ludzi i instytucje, kt??re w swoich dziedzinach wyznaczaj? najwy??sze, godne na??ladowania standardy.

Źródło: https:

Pierwsze strony ??Rzeczpospolitej?. Takie by??y

Dodano: 24.06.2021 23:01 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Zobacz jak "Rzeczpospolita" zmienia??a si? przez lata - przypominamy wybrane ok??adki naszego dziennika.

Źródło: https:

Afera mailowa: 150 ofiar ??politycznego hakera?

Dodano: 21.06.2021 9:45 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Na li??cie os??b - ministr??w i parlamentarzyst??w - kt??rych poczt? przej??? nieznany haker znajduje si? a?? 150 nazwisk - dowiedzia??a si? ??Rzeczpospolita?.

Źródło: https:

Polski PEN Club do Niemieckiego PEN Clubu

Dodano: 20.06.2021 19:25 | 61 odsłon | 0 komentarzy

W 30. rocznic? podpisania traktatu mi?dzy Rzeczpospolit? Polsk? a Republik? Federaln? Niemiec o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wsp????pracy, cz??onkowie polskiego PEN Clubu wystosowali list otwarty do niemieckiego PEN Clubu.

Źródło: https:

Trzaskowski i samorz?dowcy w ??rod? ze wsparciem dla Fijo??ka

Dodano: 07.06.2021 18:54 | 73 odsłon | 0 komentarzy

W ??rod? prezydent Warszawy Rafa?? Trzaskowski oraz kilkudziesi?ciu samorz?dowc??w z ca??ej Polski wespr? Konrada Fijo??ka w ostatnim etapie kampanii przed wyborami w Rzeszowie - dowiaduje si? "Rzeczpospolita". Wsp??lne wydarzenie planowane jest na rzeszowskim rynku. - Chcemy efektu mobilizacji na ostatniej prostej - t??umaczy nam osoba znaj?ca szczeg????y wydarzenia.

Źródło: https:

Co z polskim azylem dla Pratasiewicza?

Dodano: 26.05.2021 20:00 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Raman Pratasiewicz nie otrzyma?? w Polsce ochrony mi?dzynarodowej, bo nie stawi?? si? w Urz?dzie ds. Cudzoziemc??w ?? ustali??a ??Rzeczpospolita".

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone