wtorek, 05 lipca 2022 r.  Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
Wiadomości z tagiem Rover  RSS
??Kawa??ek Marsa w Polsce? To mo??liwe!

Dodano: 05.05.2021 11:10 | 72 odsłon | 0 komentarzy


Czerwona planeta fascynuje ludzi od wiek??w. Nawet gdy dowiadujemy si? o niej wi?cej, marsja??skie tajemnice nieustannie trzymaj? nas w napi?ciu. I cho? Mars nadal pozostaje w du??ej cz???ci nieodkryty, jego kawa??ek, a dok??adniej geologiczne odwzorowanie uk??adu i ukszta??towania powierzchni mo??na znale??? w Polsce podczas European Rover Challenge. To tu, co rok przyje??d??aj? cz??onkowie ESA oraz przedstawiciele NASA, ??wiata nauki, technologii i biznesu, aby wzi?? udzia?? w najwi?kszym europejskim wydarzeniu, kt??rego g????wnym punktem s? zawody robot??w...

Źródło: https:

Kolejne k??opoty British Automotive Holding

Dodano: 10.12.2020 9:13 | 121 odsłon | 0 komentarzy

Sp????ka British Automotive Holding (BAH), kt??ra do posiada??a sie? salon??w marek Jaguar i Land Rover, pr??buje sprzeda? swoje salony dealerskie. Wszystko po to, aby sp??aci? wierzycieli. Problem polega na tym, ??e jak na razie brak propozycji, a firma planowa??a rozpocz?cie kolejnej dzia??alno??ci od stycznia 2021 roku.

Źródło: https:

?aziki marsja??skie mierz? si? w Kielcach... hybrydowo

Dodano: 15.09.2020 1:20 | 145 odsłon | 0 komentarzy


W Kielcach na terenie Politechniki ??wi?tokrzyskiej rozpocz??? si? dzi?? trzydniowy fina?? sz??stej edycji mi?dzynarodowych zawod??w robot??w marsja??skich European Rover Challenge. Jak m??wi RMF FM pomys??odawca i organizator imprezy, ?ukasz Wilczy??ski z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, to jedyny na ??wiecie turniej robotyczno-kosmiczny, kt??ry odb?dzie si? w tym roku po og??oszeniu pandemii koronawirusa. B?dzie mia?? jednak inn?, hybrydow? formu???. Uczestnicz?ce w nim dru??yny nie tylko nie przyjecha??y ze swoimi robotami, ale nawet nie musia??y ich...

Źródło: https:

Niemiecka dru?yna wygra?a konkurs ?azikw marsja?skich ERC2020

Dodano: 13.09.2020 16:33 | 106 odsłon | 0 komentarzy


Zwyci?zc? szstej edycji mi?dzynarodowych zawodw robotw marsja?skich ERC Space and Robotics Event zosta? zesp? ERIG e.V z Niemiec. Tu? za nim na podium znalaz?a si? czeska RoverOva, a br?zowy medal przypad? w udziale po raz pierwszy w historii ERC dwm dru?ynom: DJS Antariksh z Indii oraz Robocol z Kolumbii. W tegorocznym finale zawodw rywalizowa?o ze sob? 26 zespo?w z 14 krajw ?wiata.

Bohater konkursu ?azikw marsja?skich. Nie jest szybki, ale wiele potrafi. I trudno go zatrzyma?...

Dodano: 12.09.2020 13:51 | 100 odsłon | 0 komentarzy


Konkurs ?azikw marsja?skich, w ktrych wszyscy rywalizuj?... takim samym ?azikiem. Tak? formu?? ma w tym pandemicznym roku trwaj?cy na Politechnice ?wi?tokrzyskiej w Kielcach fina? mi?dzynarodowego konkursu ?azikw marsja?skich, European Rover Challenge (ERC). Uczestnicz?ce w nim dru?yny z ca?ego ?wiata zachowuj? wyj?tkowy dystans spo?eczny, bo ka?da z nich, z w?asnego kraju, z pomoc? w?asnego oprogramowania zdalnie steruje robotem udost?pnionym przez organizatorw. O robocie, ktry wiele potrafi i cho? nie jest szybki, trudno go zatrzyma?,...

Źródło: https:

500 ton "Marsa" w Kielcach. Tam rywalizuj? operatorzy marsja?skich ?azikw

Dodano: 11.09.2020 14:59 | 106 odsłon | 0 komentarzy


Na terenie Politechniki ?wi?tokrzyskiej w Kielcach trwa trzydniowy fina? szstej edycji mi?dzynarodowych zawodw robotw marsja?skich European Rover Challenge. To jedyny na ?wiecie turniej robotyczno-kosmiczny, ktry odb?dzie si? w tym roku po og?oszeniu pandemii koronawirusa. Ma jednak inn? ni? zwykle formu??. Uczestnicz?ce w nim dru?yny nie przyjecha?y ze swoimi robotami, natomiast bezpo?rednio ze swoich krajw b?d? zdalnie sterowa? robotami udost?pnionymi przez organizatorw. Jak mwi RMF FM Robert Luba?ski, prezes Mars Society Polska i...

Źródło: https:

?aziki marsja?skie zmierz? si? w Kielcach... hybrydowo

Dodano: 05.09.2020 15:13 | 118 odsłon | 0 komentarzy


W przysz?y weekend w Kielcach odb?dzie si? fina? szstej edycji mi?dzynarodowych zawodw robotw marsja?skich European Rover Challenge. Jak mwi RMF FM pomys?odawca i organizator imprezy, ?ukasz Wilczy?ski z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, to jedyny na ?wiecie turniej robotyczno-kosmiczny, ktry odb?dzie si? w tym roku po og?oszeniu pandemii koronawirusa. B?dzie mia? jednak inn?, hybrydow? formu??. Uczestnicz?ce w nim dru?yny nie tylko nie przyjad? ze swoimi robotami, ale nawet nie musia?y ich budowa?. B?d? bezpo?rednio ze swoich krajw,...

Źródło: https:

Ford Bronco: Jeszcze go nie ma, a ju? go nie ma

Dodano: 23.07.2020 5:44 | 140 odsłon | 0 komentarzy

Ford Bronco ju? w tym momencie okrzykni?ty zosta? nowym krlem terenwek, spychaj?c na drugi plan zaprezentowanego niedawno Land Rovera Defendera czy wiecznie m?odego Jeepa Wranglera. Chocia? jeszcze go nie ma ju? mo?e ?wi?towa? sukces. Limitowana wersja First Edition zosta?a ju? wyprzedana.

Źródło: https:

Luksusowy Land Rover za ponad 300 tys. z? w s?u?bie CBA

Dodano: 14.05.2020 11:41 | 124 odsłon | 0 komentarzy

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) og?osi?o przetarg na zakup luksusowego samochodu terenowego. Wed?ug opisu przedmiotu zamwienia tylko jedno auto dost?pne na rynku jest w stanie spe?ni? wymagania Biura, ktre b?dzie musia?a przeznaczy? na ten cel minimum ponad 314 tys. z?.

Hybrydy plug-in dla najmniejszych modeli Land Rovera

Dodano: 22.04.2020 17:05 | 118 odsłon | 0 komentarzy

Land Rover elektryfikuje swoj? palet? modelow?. Teraz przysz?a kolej na najmniejsze modele w gamie Evoque i Discovery Sport.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone