czwartek, 20 stycznia 2022 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Rodzice  RSS
PiS ogranicza nepotyzm. Z wyj?tkami

Dodano: 03.07.2021 15:25 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Podczas dzisiejszego kongresu Prawo i Sprawiedliwo??? przyj???o uchwa??? ograniczaj?c? nepotyzm. "Wsp????ma????onkowie, dzieci, rodze??stwo oraz rodzice pos????w i senator??w PiS nie mog? zasiada? w radach nadzorczych sp????ek Skarbu Pa??stwa".

Źródło: https:

Jego Ekscelencja So??tys

Dodano: 02.07.2021 17:00 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Emerytura metropolity gda??skiego i p????niejsza decyzja papieska o zakazie przebywania na terenie archidiecezji gda??skiej i sprawowania tam nabo??e??stw i spotka?? zdawa??a si? ko??czy? spraw? arcybiskupa S??awoja Leszka. Je??li jednak kto?? mia?? nadziej?, ??e tak b?dzie, to musi by? obecnie rozczarowany. Arcybiskup powr??ci?? w nowej dla siebie roli. Zosta?? bowiem so??tysem w swojej rodzinnej miejscowo??ci. Zag??osowa??o na niego ca??ych dziewi?ciu mieszka??c??w, kt??rzy ?? jak podkre??li?? arcybiskup ?? mieli ??wi?cej...

Patostreaming z dawnego domu Korwina-Mikke

Dodano: 30.06.2021 18:00 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Program, kt??rego prowadz?cy gro??? widzom ??mierci?, by?? emitowany z willi rodziny Janusza Korwin-Mikkego. Ten problemu nie widzi.

Tagi: Rodzice
Źródło: https:

Tajemnica wojenna niewielkiej blaszki

Dodano: 27.06.2021 19:09 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Po ponad stu latach od ??mierci ??o??nierza o polskich korzeniach s??u???cego w pruskiej armii jego rodzina otrzyma??a oryginalny nie??miertelnik.

Źródło: https:

Z je??dzikiem nie do zoo

Dodano: 27.06.2021 12:13 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Ochrona pozna??skiego zoo nie pozwoli??a rodzicom niepe??nosprawnego dziecka na wej??cie na jego teren z ma??ym je??dzikiem.

Źródło: https:

Abp S??awoj Leszek G????d?? wybrany so??tysem

Dodano: 24.06.2021 13:16 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Arcybiskup S??awoj Leszek G????d?? zosta?? so??tysem w Piaskach, cz???ci swej rodzinnej miejscowo??ci Bobr??wka - poinformowa?? Urz?d Gminy Ja??wi??y (woj. podlaskie).

Źródło: https:

Rz?d proponuje: ??ona w ci???y, m???a nie wolno zwolni?

Dodano: 17.06.2021 9:58 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Zmniejszenie mo??liwo??ci zawierania um??w na czas okre??lony, ochrona ojc??w przed zwolnieniem z pracy i wprowadzenie bonu mieszkaniowego dla mieszkaj?cych w ma??ych lokalach rodzin z dzie?mi - to niekt??re za??o??enia "Strategii Demograficznej 2040" rz?du, kt??rej deklarowanym celem jest podniesienie dzietno??ci do poziomu zbli??onego do zast?powalno??ci pokole?? w perspektywie najbli??szych 20 lat.

Źródło: https:

Nie ??yje dziecko skatowane przez rodzic??w

Dodano: 12.06.2021 17:23 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Zmar??a trzyletnia Zuzia z Torunia, kt??r? zdaniem prokuratury skatowali rodzice. Od ko??ca maja lekarze walczyli o ??ycie dziecka. Nie uda??o si? uratowa? dziewczynki.

Źródło: https:

Dziecko na hulajnodze, odpowiedz? rodzice

Dodano: 12.06.2021 10:27 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Kierowca samochodu, kt??ry o ma??o nie potr?ci?? 7-letniego ch??opca przeje??d??aj?cego na hulajnodze przez przej??cie dla pieszych w R?dzinach pod Cz?stochow? zosta?? aresztowany.

Źródło: https:

Urodziny najstarszej Polki. Pani Tekla sko??czy??a 115 lat

Dodano: 10.06.2021 20:26 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Najstarsza obywatelka Polski - gliwiczanka Tekla Juniewicz ?? sko??czy??a dzi?? 115 lat. ??yczenia ?? w imieniu szefa rz?du ?? przekazali solenizantce minister rodziny i polityki spo??ecznej Marlena Mal?g oraz wojewoda ??l?ski Jaros??aw Wieczorek.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone