czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Rodzice  RSS
Dawne ministerstwo Gowina ju?? bez dzia??u ??praca?

Dodano: 12.08.2021 21:29 | 64 odsłon | 0 komentarzy

W czwartkowy wiecz??r w Dzienniku Ustaw opublikowane zosta??y rozporz?dzenia, kt??re przenosz? cz???? kompetencji z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii do Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo??ecznej. Resort, nad kt??rym piecz? sprawowa?? do wtorku Jaros??aw Gowin, b?dzie teraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Źródło: https:

Czarnek odpowiada Tuskowi: W Polsce mamy wolno??? religijn?

Dodano: 06.08.2021 10:21 | 56 odsłon | 0 komentarzy

- Na szcz???cie w Polsce mamy wolno??? religijn? i to rodzice wraz z dyrekcj? decyduj?, czy w szkole s? i jakie s? symbole religijne - o??wiadczy?? minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek, komentuj?c wypowied?? p.o. przewodnicz?cego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

Źródło: https:

Niezwyk??e spojrzenie na zwyk??e rzeczy ?? serii ??Przygody z nauk?? ci?g dalszy

Dodano: 28.07.2021 20:43 | 113 odsłon | 0 komentarzy

Przy okazji pierwszej serii ??Przyg??d z nauk?? pisa??em o tym, ??e cz?sto nie??atwo jest pogodzi? bycie Dobrym, Wspieraj?cym Rozw??j rodzicem z rzeczywisto??ci?. Dobitnie si? o tym przekonali??my w ci?gu ostatnich kilkunastu miesi?cy, gdy dzieci nie chodzi??y do szk????, a i z przedszkolami r????nie bywa??o. Tym bardziej wi?c doceniam genialnie prosty pomys?? na seri? ??Przyg??d z [...]

Źródło: https:

Dziambor: Do Czarnka mam ogromne pretensje o lockdown

Dodano: 22.07.2021 9:54 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Je??eli by??bym szefem resortu edukacji, o zaj?ciach dodatkowych w szko??ach decydowaliby rodzice, a minister i kuratorzy nie mieliby nic do powiedzenia - zadeklarowa?? w rozmowie z Onetem pose?? Konfederacji Artur Dziambor. T??umaczy?? te??, dlaczego nie popar?? wniosku o odwo??anie Przemys??awa Czarnka, kt??rego nazwa?? "z??ym ministrem".

Tagi: Rodzice, Doda
Źródło: https:

Dziecko uton???o, rodzice z zarzutami

Dodano: 16.07.2021 16:44 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Zarzuty nieumy??lnego spowodowania ??mierci i nara??enia na utrat? ??ycia lub zdrowia przedstawiono rodzicom 2,5-letniego ch??opca, kt??ry wczoraj uton??? w jeziorze Szperek w Antoninie w Wielkopolsce.

Źródło: https:

Lempart: Cnoty niewie??cie? Chodzi tylko o pos??usze??stwo

Dodano: 16.07.2021 8:55 | 77 odsłon | 0 komentarzy

- Wystarczy spojrze? na zdj?cie z Afganistanu z lat 70. i to, jak jest teraz - to samo m??wili talibowie - powiedzia??a w rozmowie z ??Rzeczpospolit?? Marta Lempart, liderka Strajku Kobiet, komentuj?c s??owa dra Paw??a Skrzydlewskiego, kt??ry w ??Naszym Dzienniku? m??wi?? m.in. o tym, jak ma wygl?da? wychowanie do ??ycia w rodzinie w szko??ach.

"Cnoty niewie??cie". Doradca Czarnka komentuje swoje s??owa

Dodano: 13.07.2021 20:46 | 78 odsłon | 0 komentarzy

- Cnoty niewie??cie szczeg??lnie akcentuj? godno??? kobiety, kt??ra wynika przede wszystkim z jej cz??owiecze??stwa, ale te?? z tego, ??e przez ni? przychodzi nowy cz??owiek na ??wiat i jest przez ni? wychowywany, formowany. Kobieta jest t?, kt??ra w rodzinie odgrywa decyduj?c? rol? - m??wi dr hab. Pawe?? Skrzydlewski, doradca ministra edukacji i nauki Przemys??awa Czarnka.

Czarnek: Ugruntowanie do cn??t niewie??cich? A jakich, m?skich?

Dodano: 13.07.2021 10:27 | 67 odsłon | 0 komentarzy

- Pan profesor Skrzydlewski to wybitny filozof, m??wi?cy szczer? prawd? - powiedzia?? minister edukacji i nauki Przemys??aw Czarnek, pytany o s??owa dra Paw??a Skrzydlewskiego, kt??ry w ??Naszym Dzienniku? m??wi?? m.in. o tym, jak ma wygl?da? wychowanie do ??ycia w rodzinie w szko??ach.

Rz?d poszuka rodzin polityk??w PiS w pa??stwowych sp????kach

Dodano: 12.07.2021 14:34 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Wiceminister aktyw??w pa??stwowych Andrzej ??liwka b?dzie szuka?? rodzin dzia??aczy Prawa i Sprawiedliwo??ci, kt??rzy zostali zatrudnieni w pa??stwowych sp????kach - informuje nieoficjalnie RMF FM.

Źródło: https:

Terlecki: Krewni polityk??w PiS po??egnaj? si? ze stanowiskami

Dodano: 04.07.2021 16:19 | 78 odsłon | 0 komentarzy

- Osoby, kt??re kwalifikuj? si? pod rygory tej uchwa??y musz? si? liczy? z tym, ??e ich krewni po??egnaj? si? ze stanowiskami - o??wiadczy?? szef klubu PiS Ryszard Terlecki, odnosz?c si? do uchwa??y kongresu PiS ws. ograniczenia zatrudniania przez sp????ki Skarbu Pa??stwa cz??onk??w najbli??szych rodzin parlamentarzyst??w partii.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone