środa, 10 sierpnia 2022 r.  Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Robert Winnicki  RSS
Konfederacja zaproponuje w niedziel? zniesienie 15 danin

Dodano: 03.07.2021 7:07 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Zniesienie 15 danin, w tym podatku cukrowego i op??aty reprograficznej, wprowadzenie bonu zdrowotnego oraz mieszkaniowych kont oszcz?dno??ciowych ?? to niekt??re propozycje z programu ??Polska na nowo?, kt??re Konfederacja przedstawi na konwencji w niedziel? - ujawnia w rozmowie z ??Rzeczpospolit?? pose?? Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

Konfederacja chce zniesienia lockdownu 13 maja

Dodano: 12.05.2021 13:01 | 61 odsłon | 0 komentarzy

- Proces odmra??ania gospodarki powinien przyspieszy? - oceni?? szef ko??a Konfederacji Jakub Kulesza. Pose?? formacji Robert Winnicki zaapelowa?? do rz?du o zniesienie obostrze?? w czwartek 13 maja.

Źródło: https:

Konfederacja chce kontroli NIK u premiera i ministra zdrowia

Dodano: 25.03.2021 12:16 | 73 odsłon | 0 komentarzy

W zwi?zku z dzia??aniami rz?du zwi?zanymi z epidemi? Konfederacja b?dzie wnioskowa? o przeprowadzenie przez NIK "wnikliwej" kontroli w KPRM i resorcie zdrowia. - B?dziemy r??wnie?? wnioskowali o szczeg????ow? kontrol? podstaw prawnych, na kt??rych rz?d dokonuje kolejnych lockdown??w, a za tym p??jd? wnioski do prokuratury - zadeklarowa?? pose?? Robert Winnicki.

Źródło: https:

Pos??owie o podatku od reklam: Uderzenie w niezale??ne media

Dodano: 09.02.2021 21:01 | 97 odsłon | 0 komentarzy

- Stworzyli??cie pa??stwo, kt??re jest silne wobec s??abych i s??abe wobec silnych i ta ustawa jest kolejnym tego przyk??adem - m??wi?? w Polsat News pose?? Konfederacji Robert Winnicki, zwracaj?c si? do broni?cego projektu podatku od reklam pos??a PiS Jaros??awa Krajewskiego. Pomys?? op??aty krytykowali tak??e pos??owie Joanna Mucha, Maciej Gdula i Paulina Hennig-Kloska.

Źródło: https:

Winnicki: Stoimy u progu pot???nego buntu spo??ecznego

Dodano: 17.01.2021 11:43 | 104 odsłon | 0 komentarzy

To, ??e w wi?kszo??ci pa??stw Europy przyj?to tak? a nie inn? strategi?, to nie oznacza to, ??e jest to strategia s??uszna - m??wi?? Robert Winnicki, jeden z go??ci "??niadania z Polsat News".

Źródło: https:

Winnicki: Zbuntujcie si? przeciwko idiotom, influencerom z Instagrama

Dodano: 11.11.2020 15:42 | 124 odsłon | 0 komentarzy


Dzisiaj obliczem buntu jest patriotyzm, tradycja i to??samo???, to nasza odpowied?? na cywilizacj? ??mierci - m??wi?? na Marszu Niepodleg??o??ci prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki. Poruszy?? te?? m.in. kwesti? relacji Polski z Zachodem oraz podkre??la?? konieczno??? "oczyszczenia si?" Ko??cio??a.

Winnicki: Patriotyzm obliczem buntu przeciw cywilizacji ??mierci

Dodano: 11.11.2020 15:06 | 133 odsłon | 0 komentarzy

Na Marszu Niepodleg??o??ci pose?? Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki zwr??ci?? si? do m??odzie??y m??wi?c o "buncie w imi? odpowiedzialno??ci, w imi? warto??ci, w imi? wsp??lnoty narodowej". - Zbuntujcie si? przeciwko tym idiotom i idiotkom, influencerom z Instagrama. Dzisiaj obliczem buntu jest patriotyzm, tradycja i to??samo???, to jest oblicze buntu przeciwko wsp????czesnemu ??wiatu, przeciwko cywilizacji ??mierci, to nasza odpowied?? - powiedzia??.

Winnicki: Ko??czy si? era Kaczy??skiego. Przejmiemy stery

Dodano: 22.09.2020 16:57 | 124 odsłon | 0 komentarzy

- Era Kaczy??skiego dobiega ko??ca. Wszyscy w Polsce dzisiaj widz?, ??e Jaros??aw Kaczy??ski pod has??ami prawicowymi, rz?dz?c z centralnej pozycji politycznej, realizuje program spo??eczny lewicy. Widz? to r??wnie?? szerokie masy jego zwolennik??w - przekonywa?? w Sejmie Robert Winnicki.

Winnicki: Trzaskowski mia? okazj? zachowa? si? przyzwoicie

Dodano: 12.08.2020 19:43 | 113 odsłon | 0 komentarzy

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki zapowiedzia?, ?e organizatorzy Marszu Zwyci?stwa z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej odwo?aj? si? od decyzji prezydenta Warszawy w sprawie zakazu organizacji wydarzenia.

Winnicki: Patrioci pami?taj?, kto pe?za przed Izraelem

Dodano: 23.01.2020 9:58 | 157 odsłon | 0 komentarzy

"Patrioci pami?taj? kto od lat pe?za przed Izraelem i bredzi o 'sojuszniku' - pisze na swoim profilu na Facebooku lider Ruchu Narodowego, Robert Winnicki, pose? Konfederacji.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone