czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Restauracje  RSS
Wst?p tylko dla certyfikowanych? ??Nie ma takiego pomys??u?

Dodano: 13.07.2021 10:21 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Czy osoby nieposiadaj?ce tzw. certyfikatu covidowego nie b?d? mog??y np. wej??? do restauracji? - Na chwil? obecn? nie ma jeszcze takiego pomys??u ani takiej dyskusji - o??wiadczy?? w Polsat News rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Źródło: https:

Restauracje zn??w otwarte we Francji. Premier: Symbol kraju, kt??ry si? odradza

Dodano: 09.06.2021 22:52 | 83 odsłon | 0 komentarzy


Francuskie w??adze zezwoli??y w ??rod? na otwarcie sal restauracyjnych w ramach kolejnego etapu luzowania obostrze?? sanitarnych. Premier Jean Castex w s??ynnej paryskiej restauracji Lipp podkre??li??, ??e jest to "symbol kraju, kt??ry si? odradza".

Źródło: https:

Sp??on???a znana restauracja we W??adys??awowie

Dodano: 03.06.2021 9:00 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Sp??on???a znana restauracja przy ul. Starowiejskiej we W??adys??awowie. Na razie nie wiadomo, co by??o przyczyn? pojawienia si? ognia.

Paszporty covidowe od jutra

Dodano: 11.04.2021 18:04 | 73 odsłon | 0 komentarzy

Trzeba szybko uruchomi? te cz???ci gospodarki, kt??re najbardziej cierpi? wskutek lockdownu. Restauracje, hotelarstwo, rozrywka ?? inaczej za chwil? zostan? z nich zgliszcza.

Źródło: https:

Izrael luzuje obostrzenia. Otwarto restauracje, zezwolono na imprezy

Dodano: 07.03.2021 22:07 | 81 odsłon | 0 komentarzy


"Izrael wyszed?? ju?? niemal z obostrze?? zwi?zanych z Covid-19" - powiedzia?? premier Benjamin Netanjahu. Ponownie otwarte zosta??y w kraju restauracje i hotele, zezwolono tak??e na powr??t dzieci do szk???? i organizowanie imprez do 300 os??b.

Mentzen: Wzgl?dem restauracji sanepid dzia??a nielegalnie

Dodano: 07.02.2021 7:00 | 94 odsłon | 0 komentarzy

- Ca??e post?powanie sanepidu wzgl?dem restauracji jest od pocz?tku do ko??ca nielegalne. Nie mo??na zamyka? ca??ej bran??y bez og??oszenia stanu wyj?tkowego ?? m??wi rp.pl S??awomir Mentzen, cz??onek Rady Lider??w Konfederacji.

64 proc. m??odych posz??oby do lokalu wbrew obostrzeniom

Dodano: 06.02.2021 6:35 | 97 odsłon | 0 komentarzy

"Czy by??aby/by??by Pani/Pan sk??onna skorzysta? z us??ug przedsi?biorstwa otwartego wbrew obowi?zuj?cym obostrzeniom (np. z si??owni, hotelu lub restauracji)?" - takie pytanie zadali??my uczestnikom sonda??u SW Research dla rp.pl

Nieoficjalnie: Rz?d rozwa??a, czy otworzy? kina

Dodano: 04.02.2021 12:41 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Rz?d rozwa??a zezwolenie na wznowienie dzia??alno??ci przez kina - wynika z nieoficjalnych ustale?? Interii. Wed??ug tego ??r??d??a, nie zostan? otworzone restauracje i si??ownie.

Źródło: https:

Kosiniak-Kamysz: Otworzy??bym hotele, si??ownie, restauracje

Dodano: 01.02.2021 11:42 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Najpierw premier powiedzia??: ??Im wi?cej zaka??e??, tym wi?cej obostrze??, b?d? spada? zaka??enia, zmniejszy si? liczba obostrze???, nic z tego si? nie sprawdza ?? oceni?? w rozmowie z Micha??em Kolank? W??adys??aw Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u.

Źródło: https:

Brejza: Restauracje zamkni?te, ale b?dzie spis powszechny

Dodano: 29.01.2021 9:08 | 108 odsłon | 0 komentarzy

"Rz?d w trakcie pandemii przeprowadza Powszechny Spis Ludno??ci. W oparciu przede wszystkim o ankieter??w. Powo??ali ju?? wojew??dzkich komisarzy ds. spisu. W pi?tek wyst?pili do samorz?d??w, ??e maj? powo??a? komisje spisowe" - pisze na Facebooku senator Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Brejza, kt??ry skierowa?? w tej sprawie interpelacj? do premiera Mateusza Morawieckiego.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone