wtorek, 21 maja 2019 r.  Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Wiadomości z tagiem Radeon  RSS
AMD zaprasza na wydarzenie�Next Horizon Gaming na targach E3 2019

Dodano: 17.05.2019 1:22 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Premiera Navi nadchodzi. AMD zapowiedzia�o dzisiaj konferencj� Next Horizon Gaming, kt�r� firma organizuje w ramach targ�w E3 2019. Wydarzenie ma skupia� si� prezentacji produkt�w kierowanych do graczy, wi�c mo�na mie� nadziej�, �e zobaczymy podczas niego now� rodzin� Radeon�w. Nie by�by to zreszt� wyj�tek, bo wcze�niej AMD r�wnie� zapowiada�o niekt�re ze swoich produkt�w podczas E3.

Źródło: https:

AMD zaprasza na wydarzenie Next Horizon Gaming na targach E3 2019

Dodano: 14.05.2019 16:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Premiera Navi nadchodzi. AMD zapowiedziało dzisiaj konferencję Next Horizon Gaming, którą firma organizuje w ramach targów E3 2019. Wydarzenie ma skupiać się prezentacji produktów kierowanych do graczy, więc można mieć nadzieję, że zobaczymy podczas niego nową rodzinę Radeonów. Nie byłby to zresztą wyjątek, bo wcześniej AMD również zapowiadało niektóre ze swoich produktów podczas E3.

Źródło: https:

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.5.1 - nowe sterowniki dostępne do pobrania

Dodano: 14.05.2019 13:42 | 0 odsłon | 0 komentarzy

W końcu z obsługą nowej aktualizacji Windowsa 10. AMD opublikowało w sieci pakiet sterowników Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.5.1, oferujących naprawdę sporo istotnych poprawek błędów. Poza tym otrzymujemy również optymalizacje dla jednej nowej gry, dzięki którym wydajność jej działania została znacząco poprawiona, a także możemy sprawdzić listę błędów, czekających na wyeliminowanie.

Źródło: https:

Radeon RX 640 i Radeon 630 znalezione w sterownikach do kart graficznych AMD

Dodano: 13.05.2019 16:04 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Czyżby znowu kotlet? Jeden z użytkowników forum TechPowerUp dokonał ciekawego odkrycia w plikach najnowszych sterowników do kart graficznych firmy AMD. W pakiecie znalazły się wpisy odnoszące się do nieogłoszonych jeszcze modeli Radeon RX 640 i Radeon 630, które najprawdopodobniej są po prostu starszymi produktami z nową nazwą. Niewykluczone, że to nie koniec i na rynek trafi więcej odświeżonych Polarisów.

Źródło: https:

AMD�Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 - pakiet dost�pny do pobrania

Dodano: 12.05.2019 1:21 | 2 odsłon | 0 komentarzy

AMD znowu poprawia wydajno��. Czerwoni opublikowali nowy pakiet driver�w Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2, w kt�rym pojawi�o si� wiele interesuj�cych nowo�ci i usprawnie�. Oprogramowanie jest zgodne z nadchodz�c� aktualizacj� May 2019 Update dla systemu Windows 10 i zapewnia kompatybilno�� z oferowan� przez czerwonych funkcj� pracy zdalnej. S� te� jednak rzeczy, kt�re programi�ci wyci�li, co dla cz�ci os�b mo�e nie by� dobr� wiadomo�ci�.

Źródło: https:

AMD Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2 - pakiet dostępny do pobrania

Dodano: 10.05.2019 17:23 | 1 odsłon | 0 komentarzy

AMD znowu poprawia wydajność. Czerwoni opublikowali nowy pakiet driverów Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q2, w którym pojawiło się wiele interesujących nowości i usprawnień. Oprogramowanie jest zgodne z nadchodzącą aktualizacją May 2019 Update dla systemu Windows 10 i zapewnia kompatybilność z oferowaną przez czerwonych funkcją pracy zdalnej. Są też jednak rzeczy, które programiści wycięli, co dla części osób może nie być dobrą wiadomością.

Źródło: https:

Sapphire�Nitro+ Radeon RX 590 AMD 50 Gold Edition - prezentacja limitowanej wersji karty graficznej

Dodano: 30.04.2019 9:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Caďż˝a w zďż˝ocie. Sapphire zaprezentowaďż˝o kartďż˝ graficznďż˝ Nitro+ Radeon RX 590 AMD 50 Gold Edition, przygotowanďż˝ dla wszystkich fanďż˝w ďż˝wiďż˝tujďż˝cych 50-lecie firmy AMD. Wersja specjalna prezentuje siďż˝ bardzo podobnie do standardowego modelu Nitro+, a najwiďż˝kszďż˝ rďż˝nicďż˝ miďż˝dzy urzďż˝dzeniami jest kolor obudowy i backplate’u. To moďż˝e jednak wystarczyďż˝, by przyciďż˝gn�� klientďż˝w.

Źródło: https:

AMD �wi�tuje 50. urodziny - pokazano Ryzena 7 2700X i Radeona VII w wersjach Gold Edition

Dodano: 29.04.2019 15:38 | 1 odsłon | 0 komentarzy

To nie koniec niespodzianek. AMD rozpocz�o obchody swoich 50. urodzin, podczas kt�rych firma zaprezentowa�a rocznicowe edycje swoich flagowych produkt�w na rynek kliencki. Przez ograniczony czas ka�dy ch�tny b�dzie m�g� naby� Ryzena 7 2700X lub Radeona VII w wersji Gold Edition. Poza specjalnym oznaczeniem, produkty te b�d� oferowa� kilka ciekawych dodatk�w, kt�re powinny przypa�� fanom marki.

Źródło: https:

AMD Navi - pierwsze zdj�cie PCB nowej karty

Dodano: 27.04.2019 19:51 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Czy�by Navi mia�o by� pr�do�erne? W sieci pojawi�y si� grafiki przedstawiaj�ce tajemnicze PCB firmy AMD, kt�re mo�e zosta� wykorzystane w nadchodz�cych kartach Radeon ze �redniej p�ki. Elementy rozmieszczone na laminacie ujawniaj� sporo interesuj�cych danych, a cz�� z nich mo�e by� nieco niepokoj�ca dla os�b, nastawiaj�cych si� na zakup nowego produktu czerwonych.

Źródło: https:

Sapphire Radeon RX 590 Pulse - specyfikacja

Dodano: 25.04.2019 16:49 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ta�szy, ale niewiele gorszy ni� Nitro+. Sapphire rozszerzy�o swoj� lini� produkt�w o kart� graficzn� Radeon RX 590 Pulse, mog�c� by� naprawd� interesuj�cym wyborem za oko�o 1 tys. z�otych. Urz�dzenie zosta�o fabrycznie podkr�cone i wyposa�one w solidnie wygl�daj�cy system ch�odzenia. Dodatkowo, sprz�t prezentuje si� r�wnie� bardzo stylowo pod wzgl�dem wygl�du, co dla niekt�rych klient�w mo�e mie� du�e znaczenie.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone