czwartek, 07 lipca 2022 r.  Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wiadomości z tagiem Psy  RSS
Pandemiczny kryzys zdrowia psychicznego u m??odych si? nasila

Dodano: 09.08.2021 17:00 | 93 odsłon | 0 komentarzy


Pandemia Covid-19 doprowadzi??a do powa??nego kryzysu zdrowia psychicznego u dzieci i nastolatk??w - alarmuj? naukowcy z University of Calgary. W opublikowanej na ??amach czasopisma "JAMA Pediatrics" przegl?dowej pracy, wskazuj? na praktycznie dwukrotny wzrost liczby przypadk??w depresji i stan??w l?kowych u m??odych ludzi. Analiza wynik??w 29 prac naukowych z r????nych kontynent??w wskazuje na to, ??e sytuacja si? pogarsza i w najwi?kszym stopniu dotyka starsze nastolatki i dziewcz?ta.

Tagi: LG, Dzieci, Psy
Źródło: https:

Kto ratuje ratownik??w

Dodano: 29.07.2021 23:01 | 71 odsłon | 0 komentarzy

?? Je??li s? dziennikarze, telewizja nadaje relacje z miejsca zdarzenia, to przyje??d??a psycholog ?? do poszkodowanych i do ratownik??w. Ale s? te?? ??ciche", a bardzo trudne przypadki. I wtedy wsparcia nie ma ?? m??wi Adam, ochotnik z 12-letnim sta??em.

Źródło: https:

Kukiz: To, co si? wyprawia w TVP, wo??a o pomst? do nieba

Dodano: 16.07.2021 9:35 | 67 odsłon | 0 komentarzy

- Gdyby obcokrajowiec znaj?cy j?zyk polski, ale nie maj?cy o Polsce poj?cia, przyjecha?? do Polski, usiad?? w hotelu, w???czy?? telewizor i prze???czy?? sobie z TVP Info na TVN24, to sko??czy??by w psychiatryku, albo pomy??la??by, ??e Polska zosta??a podzielona, a on o tym nic nie wie - oceni?? Pawe?? Kukiz.

Źródło: https:

Prezydent Szczecina: Inwestujemy w zdrowie psychiczne dzieci

Dodano: 14.07.2021 20:00 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Planujemy program wsparcia psychologicznego dla dzieci, kt??re by??y skazane na nauk? zdaln? w pandemii ?? m??wi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Źródło: https:

"Przez pandemi? uczniowie stracili czas na budowanie relacji"

Dodano: 13.07.2021 11:16 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Jako jedni z nielicznych w Polsce zrobili??my na koniec czerwca badania psychologiczne w??r??d dzieci i m??odzie??y. Ich sytuacja nie wygl?da najlepiej ?? m??wi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Źródło: https:

"PiS straci?? wi?kszo???. To nie znaczy, ??e jest jaka?? inna"

Dodano: 28.06.2021 10:47 | 70 odsłon | 0 komentarzy

- To ma ogromne znaczenie psychologiczne, wszyscy widz?, ??e PiS nie ma wi?kszo??ci i ma dw??ch koalicjant??w, kt??rzy zaczynaj? artyku??owa? swoje oczekiwania - m??wi?? w rozmowie z Radiem Plus pose?? Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicz?cy PO, Tomasz Siemoniak.

Tagi: MON, Plus, Psy
Źródło: https:

Depresja nocnych mark??w

Dodano: 08.06.2021 6:58 | 85 odsłon | 0 komentarzy


Funkcjonowanie na co dzie?? niezgodnie z zegarem biologicznym obni??a zadowolenie z ??ycia i mo??e prowadzi? do depresji - przekonuj? na ??amach czasopisma "Molecular Psychiatry" naukowcy z University of Exeter. Ich badania pokaza??y, ??e ??atwiej czu? si? dobrze, je??li jeste??my genetycznie zaprogramowani jako ranne ptaszki, du??o trudniej ??yje si? nocnym markom. Wszystko dlatego, ??e cywilizacja zmusza zdecydowan? wi?kszo??? z nas do wczesnego wstawania do pracy i szko??y. A nie wszystkim to pasuje.

Źródło: https:

Braun usuni?ty z debaty. Obra??a?? mniejszo??ci i ministra zdrowia

Dodano: 06.06.2021 11:36 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Pose?? Konfederacji i kandydat na prezydenta Rzeszowa podczas debaty w Radiu ZET nazwa?? ministra Adama Niedzielskiego ??szkolonym psychopat??. W obra??liwy spos??b wyra??a?? si? tak??e o mniejszo??ciach seksualnych. Prowadz?cy wykluczy?? pos??a z dalszego udzia??u w programie.

Źródło: https:

Dzieci cz?sto chc? zabi? si? w maju

Dodano: 31.05.2021 17:53 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Pandemia to rodzaj traumy ?? m??wi dr n. med. Lidia Popek, mazowiecka konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i m??odzie??y, ordynator Oddzia??u Psychiatrycznego dla Dzieci w J??zefowie.

Tagi: NATO, Dzieci, Psy
Źródło: https:

Brutalna zbrodnia w pralni na Goc??awiu: Nowe fakty ws. 37-letniego sprawcy

Dodano: 28.05.2021 18:48 | 109 odsłon | 0 komentarzy


37-latek, kt??ry w pralni na warszawskim Goc??awiu ??miertelnie rani?? no??em swego ojca, w przesz??o??ci leczy?? si? psychiatrycznie - dowiedzia?? si? reporter RMF FM. Do zab??jstwa 73-letniego m???czyzny dosz??o trzy tygodnie temu.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone