czwartek, 26 maja 2022 r.  Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Wiadomości z tagiem Proton  RSS
Przeciw wizji ministra Czarnka. Protest przed MEiN

Dodano: 19.07.2021 18:03 | 43 odsłon | 0 komentarzy

W poniedzia??ek kilkadziesi?t os??b zgromadzi??o si? przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, aby zaprotestowa? przeciwko ministrowi Przemys??awowi Czarnkowi.

B?d? gruntowa? ??cnoty niewie??cie?. Szykuj? si? protesty

Dodano: 18.07.2021 12:06 | 56 odsłon | 0 komentarzy

Protesty pod has??em ??Gruntujemy Cnoty Niewie??cie? pod siedzib? Ministerstwa Edukacji i Nauki, kuratoriami oraz plac??wkami o??wiaty w ca??ym kraju ?? zapowiedzia?? na poniedzia??ek Og??lnopolski Strajk Kobiet.

Protest AGROunii. Zablokowano Ministerstwo Rolnictwa

Dodano: 22.06.2021 6:44 | 43 odsłon | 0 komentarzy

Wczesnym rankiem przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa protest rozpocz?li dzia??acze AGROunii - informuje Onet.pl. "Przez bezczynno??? pracownik??w tego gmachu ?? rolnicy- hodowcy trzody chlewnej nie mog? normalnie ??y?, pracowa? i zarabia?" - t??umacz? rolnicy.

Źródło: https:

Kongresman Cohen przeprosi?? za s??owa o roli Polski w Holokau??cie

Dodano: 29.05.2021 13:33 | 87 odsłon | 0 komentarzy


Kongresman Steve Cohen ze stanu Tennessee, kt??rego niedawne s??owa sugeruj?ce, i?? Polska mia??a sw??j udzia?? w funkcjonowaniu niemieckiego systemu zag??ady ??yd??w, wywo??a??y protesty organizacji polonijnych i ambasady RP, przeprosi?? za sformu??owania u??yte w programie CNN.

??Uwolni? dziennikarzy?. Protest przed ambasad? Bia??orusi

Dodano: 28.05.2021 16:38 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Kilkudziesi?ciu dziennikarzy z ca??ego kraju protestowa??o przed ambasad? Bia??orusi w Warszawie, domagaj?c si? uwolnienia przez bia??oruskie w??adze wi???ni??w politycznych, w tym pracownik??w medi??w.

Widmo generalnego protestu piel?gniarek coraz bardziej realne

Dodano: 17.05.2021 19:19 | 69 odsłon | 0 komentarzy


Tylko p???? godziny trwa??o spotkanie ostatniej szansy ministra zdrowia z najwi?kszym zwi?zkiem zawodowym piel?gniarek. "To spotkanie nie wnios??o niczego dobrego" - ocenia przewodnicz?ca Krystyna Ptok. Jutro zarz?d krajowy zwi?zku ma zdecydowa?, czy jest szansa na powr??t do rozmowy czy jednak pora ju?? na protest.

Źródło: https:

Radykalny protest w Gnie??nie. W obronie drzew

Dodano: 03.04.2021 10:13 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Gnie??nie??ski happener Bogdan Bentyn przybi?? si? do drzewa. W ten spos??b zaprotestowa?? przeciw wycince ponad 700 drzew na Wenei.

Tysi?ce m??odych lekarzy b?d? protestowa?. "Emocje si?gn???y zenitu"

Dodano: 17.03.2021 21:07 | 92 odsłon | 0 komentarzy


Lekarze rezydenci zapowiadaj? protest. To reakcja na zamieszanie wok???? Pa??stwowych Egzamin??w Specjalizacyjnych. Pocz?tkowo Ministerstwo Zdrowia poinformowa??o o odwo??aniu wszystkich egzamin??w, dzi?? rzecznik resortu m??wi??, ??e ??zgodnie z prawem egzaminu odwo??a? nie mo??emy, dajemy dobrowolno??? jego zdawania w sesji wiosennej, z mo??liwo??ci? jego z??o??enia na jesieni?. ??Emocje lekarzy si?gn???y zenitu? - m??wi Interii przewodnicz?cy Porozumienia Rezydent??w OZZL Piotr Pisula.

B?dzie protest lekarzy rezydent??w. Potrwa co najmniej tydzie??

Dodano: 17.03.2021 18:50 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Co najmniej 2 tysi?ce lekarzy rezydent??w zamierza protestowa? w zwi?zku z sytuacj? w s??u??bie zdrowia i wok???? Pa??stwowych Egzamin??w Specjalizacyjnych

Źródło: https:

Dzie?? Kobiet bez kompromisu. Protesty w ponad 70 miejscach

Dodano: 07.03.2021 18:52 | 92 odsłon | 0 komentarzy

8 marca w ponad 70 miejscowo??ciach odb?d? si? protesty Strajku Kobiet. Najwi?ksza manifestacja ma mie? miejsce w Krakowie.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone