wtorek, 25 stycznia 2022 r.  Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Wiadomości z tagiem Prokuratura  RSS
Sprawa Bartosza Kramka. Dowody mocne, areszt to przesada

Dodano: 22.07.2021 17:41 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Bartosz Kramek wpl?ta?? si? w sie? biznes??w ukrai??skiego szwagra. S?d uchyli?? areszt, ale zgadza si? z prokuratur?.

By??y oficer SOP ujawni?? loty Kuchci??skiego. Us??ysza?? zarzuty

Dodano: 09.07.2021 7:59 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura od dw??ch lat nie wszcz???a ??ledztwa w sprawie Marka Kuchci??skiego, kt??ry jako marsza??ek Sejmu wykorzystywa?? rz?dowe samoloty do prywatnych cel??w. Na celowniku s??u??b znalaz?? si? za to sygnalista, kt??ry ujawni?? ca??? spraw?.

Źródło: https:

Odrzucenie informacji ws. Obajtka. Cz???? Lewicy g??osowa??a z PiS

Dodano: 08.07.2021 17:29 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Pos??owie opowiedzieli si? w czwartek przeciw odrzuceniu informacji prokuratury w sprawie post?powa?? zwi?zanych z szefem Orlenu Danielem Obajtkiem. O odrzucenie wnioskowali politycy opozycji. Lewica t??umaczy, ??e przez pomy??k? cz???? pos????w zag??osowa??a wsp??lnie z Prawem i Sprawiedliwo??ci?.

Prokuratura: liczne dowody winy by??ego ministra

Dodano: 05.07.2021 20:00 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Zeznania podejrzanych, ??lady DNA na przedmiotach, kt??rymi spinano pieni?dze z ??ap??wek, odr?czne zapiski w notatniku, przep??ywy bankowe ?? to jedne z ??najistotniejszych dowod??w" maj?cych obci???a? by??ego ministra S??awomira Nowaka.

Źródło: https:

Prokuratura umorzy??a ??ledztwo w sprawie zakupu respirator??w

Dodano: 05.07.2021 8:59 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Pose?? Koalicji Obywatelskiej Dariusz Jo??ski poinformowa??, ??e otrzyma?? postanowienie prokuratury o umorzeniu ??ledztwa w sprawie przekroczenia uprawnie?? przez ministr??w Ministerstwa Zdrowia w sprawie zakupu respirator??w

Źródło: https:

Poszukiwany sprawca wypadku, w kt??rym zgin???o dziecko

Dodano: 13.06.2021 9:40 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu wyda??a list go??czy za 25-letnim Dominikiem Hutnikiem. M???czyzna podejrzany jest o spowodowanie wypadku, w kt??rym zgin??? trzyletni ch??opiec, a jego mama w ci???y zosta??a ranna.

Źródło: https:

??mier? policjanta z Ko??a. Prokuratura umorzy??a ??ledztwo

Dodano: 12.06.2021 16:01 | 33 odsłon | 0 komentarzy


Prokuratura w Zielonej G??rze, badaj?ca spraw? samob??jczej ??mierci m??odego policjanta z Ko??a, nie znalaz??a podstaw do postawienia komukolwiek zarzut??w. Po ponad roku ??ledztwo umorzono.

Źródło: https:

Prokuratura nie zajmie si? tweetem Paw??owicz o dziecku

Dodano: 09.06.2021 15:05 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura odm??wi??a wszcz?cia post?powania w sprawie tweetu, jaki zamie??ci??a Krystyna Paw??owicz w sprawie transp??ciowego dziecka. Poinformowa??a o tym pos??anka Marzena Ok??a-Drewnowicz, kt??ra z??o??y??a zawiadomienie o przest?pstwie.

Źródło: https:

Marian Bana?? traci cierpliwo???

Dodano: 08.06.2021 17:38 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura nie ujawni materia????w dotycz?cych maj?tku prezesa NIK.

Źródło: https:

T?czowy biskup zn??w g??r? w s?dzie

Dodano: 07.06.2021 20:00 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zdaniem prokuratury podczas parady r??wno??ci dosz??o do zniewa??enia mszy ??wi?tej. Ju?? drugi s?d uzna?? t? opini? za pochopn?.

Źródło: https:

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone