piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Prokuratura  RSS
Chaos z immunitetem Mariana Banasia

Dodano: 10.08.2021 20:38 | 58 odsłon | 0 komentarzy

Kr??tki czas na obron?, brak podpisu prokuratora generalnego pod wnioskiem i dost?pu do akt prokuratury ?? to zarzuty szefa NIK wobec PiS i CBA.

Prezes NIK zn??w na wojnie ze swoim zast?pc?

Dodano: 04.08.2021 18:31 | 74 odsłon | 0 komentarzy

Sp??r o raport na temat Funduszu Sprawiedliwo??ci ko??czy si? zawiadomieniem do prokuratury i wnioskiem o odwo??anie wiceszefa Izby.

Zarzuty dla kierowcy autobusu. Odpowie za zab??jstwo

Dodano: 01.08.2021 11:59 | 98 odsłon | 0 komentarzy

Zarzut zab??jstwa i usi??owania zab??jstwa dw??ch os??b us??ysza?? dzi?? w katowickiej prokuraturze 31-letni kierowca, kt??ry przejecha?? wczoraj rano 19-letni? dziewczyn?. Zgin???a na miejscu.

Źródło: https:

Ks. Isakowicz-Zaleski: Najwi?ksze tuszowanie w latach 2001-08

Dodano: 30.07.2021 14:18 | 100 odsłon | 0 komentarzy

Je??li w sprawie przypadk??w wykorzystywania seksualnego prokuratura nie b?dzie wszczyna? dochodzenia z uwagi na przedawnienie, to nied??ugo si? oka??e, ??e pa??stwowa komisja ds. pedofilii jest bezradna wobec tych spraw - powiedzia?? w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Źródło: https:

Handel fa??szywymi dyplomami. Padaj? nazwiska sportowc??w

Dodano: 28.07.2021 10:03 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie Zbigniewa D., naukowca, kt??ry przyzna?? si? do handlu podrabianymi dyplomami studi??w. W ramach ??ledztwa sprawdzono jego telefon, w kt??rym znaleziono korespondencje ze znanymi pi??karzami - informuje Onet.pl

Źródło: https:

"Najm??odsze skrzywdzone dziecko mia??o rok"

Dodano: 26.07.2021 11:03 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Pa??stwowa Komisja ds. pedofilii opublikowa??a pierwszy raport ze swoich dzia??a??. Od pocz?tku dzia??alno??ci rozpatrzy??a 349 spraw, do prokuratury skierowa??a 137 zawiadomie??.

Fa??szuj? obrazy Leona Tarasewicza

Dodano: 25.07.2021 20:00 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Na rynku antykwarycznym pojawiaj? si? falsyfikaty obraz??w prof. Leona Tarasewicza. Prokuratura poszukuje fa??szerzy.

Źródło: https:

Prokuratura chce postawi? prezesowi NIK kilkana??cie zarzut??w

Dodano: 23.07.2021 16:41 | 94 odsłon | 0 komentarzy

W ka??dym z 10 o??wiadcze?? maj?tkowych Marian Bana?? zani??y?? posiadany maj?tek ?? nawet o 550 tys. z??, umniejszy?? dochody z dzier??awy kamienicy, i zatai?? zakup rze??by w??oskiego artysty ?? twierdzi prokuratura.

Źródło: https:

Wniosek ws. Banasia. Senator: Takie korelacje ??le wygl?daj?

Dodano: 23.07.2021 15:22 | 94 odsłon | 0 komentarzy

- Koincydencja czasowa tych dw??ch wydarze?? (wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK oraz zatrzymania syna Mariana Banasia - red.) budzi w?tpliwo??ci. Prokuratura powinna precyzyjnie poinformowa?, czym kierowa??a si? prowadz?c te czynno??ci w zasadzie w tym samym czasie - oceni?? senator i by??y prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Źródło: https:

CBA zatrzyma??o syna prezesa NIK

Dodano: 23.07.2021 13:19 | 91 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. oraz spo??eczny doradca prezesa NIK, prywatnie jego syn Jakub Bana?? zostali zatrzymani przez CBA do ??ledztwa prowadzonego przez Prokuratur? Regionaln? w Bia??ymstoku - informuje CBA. Z kolei prokurator generalny wyst?pi?? do marsza??ek Sejmu El??biety Witek o zgod? na poci?gni?cie do odpowiedzialno??ci karnej prezesa Najwy??szej Izby Kontroli Mariana Banasia - poinformowa??a Prokuratura Krajowa. Zrobi?? to na wniosek Prokuratury Regionalnej w Bia??ymstoku.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone