piątek, 30 września 2022 r.  Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wiadomości z tagiem Polityka  RSS
Piersi do Kukiza: Trzeba by??o pozosta? starym punkowcem

Dodano: 13.08.2021 10:45 | 100 odsłon | 0 komentarzy

Muzycy zespo??u Piersi, wsp????zak??adanego przez Paw??a Kukiza, odcinaj? si? od polityka. "Bardzo prosimy o nazywanie rzeczy po imieniu: by??y wokalista zespo??u Piersi lub najlepiej pose?? Kukiz" - pisz? w mediach spo??eczno??ciowych.

Źródło: https:

Dawne ministerstwo Gowina ju?? bez dzia??u ??praca?

Dodano: 12.08.2021 21:29 | 84 odsłon | 0 komentarzy

W czwartkowy wiecz??r w Dzienniku Ustaw opublikowane zosta??y rozporz?dzenia, kt??re przenosz? cz???? kompetencji z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii do Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo??ecznej. Resort, nad kt??rym piecz? sprawowa?? do wtorku Jaros??aw Gowin, b?dzie teraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

Źródło: https:

Oficyna publikuj?ca Mentzena i Brauna wyda??a bibli? terroryst??w

Dodano: 12.08.2021 18:33 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Oficyna, w kt??rej publikuj? politycy Konfederacji, wyda??a ksi???k? b?d?c? inspiracj? dla sprawc??w zamach??w na tle rasistowskim.

Źródło: https:

Po k??opotach ??ulczyka opozycja chce zmian w prawie

Dodano: 12.08.2021 18:32 | 97 odsłon | 0 komentarzy

Prawo karne faworyzuje polityk??w wobec zwyk??ych obywateli za publiczne znies??awienie. Opozycja: to niezgodne z konstytucj?.

Źródło: https:

Sonda??: Dwie trzecie Polak??w nie chce podwy??ek dla polityk??w

Dodano: 06.08.2021 17:37 | 108 odsłon | 0 komentarzy

Prawie dwie trzecie respondent??w w sonda??u, przeprowadzonym przez SW Research dla ??Rzeczpospolitej?, opowiedzia??o si? przeciwko podnoszeniu pensji politykom.

Czy Tusk dogoni PiS

Dodano: 04.08.2021 18:16 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Charakterystyczna jest ostro??no??? Tuska. Spisa?? na straty Lewic?, oceniaj?c, ??e Polacy wcale nie s? tak progresywni, jak mog??oby si? wydawa?. Zamiast wi?c toczy? wojn? religijn?, woli wojn? polityczn?, ale nie tak? na niby, ale na 100 proc., totaln?.

Porozumienie "dumne" z odwo??anej minister. Zbierze si? zarz?d

Dodano: 04.08.2021 16:34 | 66 odsłon | 0 komentarzy

Porozumienie jest dumne z odwo??anej wiceminister rozwoju Anny Korneckiej - o??wiadczy?? wicerzecznik partii Jan Strze??ek. Politycy ugrupowania Jaros??awa Gowina wyra??aj? solidarno??? z Korneck?, kt??ra w ostatnim czasie krytykowa??a rozwi?zania podatkowe "Polskiego ??adu" PiS. W sobot? zbierze si? Zarz?d Krajowy Porozumienia.

KO chce zablokowa? podwy??ki dla polityk??w

Dodano: 02.08.2021 14:24 | 89 odsłon | 0 komentarzy

Kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej podj???o decyzj? o z??o??eniu projektu ustawy blokuj?cego podwy??ki dla polityk??w.

Źródło: https:

Lewica: Rz?d flirtuje z antyszczepionkowcami

Dodano: 29.07.2021 12:41 | 95 odsłon | 0 komentarzy

- Rz?d PiS, prowadz?c tak kr??tkofalow? polityk?, dzia??a przeciwko ludziom, kt??rzy na ten rzad g??osuj? - zauwa??y??a pos??anka Lewicy Beata Maciejewska, krytykuj?c ob??z rz?dz?cy za brak ??odpowiedzialnych, stanowczych dzia??a??? w kwestii szczepie??.

Źródło: https:

Zandberg: Czarnek op?tany ideologi?, za??lepiony

Dodano: 28.07.2021 15:44 | 90 odsłon | 0 komentarzy

Minister edukacji Przemys??aw Czarnek ??jest osob? skrajn?, je??eli chodzi o pogl?dy, nawet na tle swoich koleg??w z Prawa i Sprawiedliwo??ci? - oceni?? Adrian Zandberg. Wed??ug polityka partii Razem, kt??ry uczestniczy w zbieraniu podpis??w pod obywatelskim wnioskiem o wotum nieufno??ci wobec szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki, Czarnek ??zajmuje si? swoimi ideologicznymi obsesjami, zamiast przygotowywa? szko??? na kolejn? fal? pandemii?.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2022 informacje-24.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone